લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY,27.04.2018
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
RAMCHARIT MANAS- SANT SHREE MORARI BAPU PROG. 27.04.18 6:01 28'25" PROG. 46  
KRUSHI DARSHAN: AGRI PROG. 27.04.18 6:30 18'09" BAGAYATI PAKOMA SUKSHMA TATVO NI AVASHYAKTA, EXP: R.H.LADANI    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 27.04.18 6:50   AGRI NEWS 1485  
GOOD MORNING DD GIRNAR MORNING SHOW 27.04.18 7:00 23'17" MORNING SHOW    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 27.04.18 7:30 20'30" HINDI FILM SONGS    
JAGYA TYARTHI SAVAR PROG. 27.04.18 8:00 22'41" SERIAL 25  
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 27.04.18 8:30 14'45" AJRAKHPUR    
SAMACHAR :  NEWS 27.04.18 8:45 15'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
DHANYA THAYU AA JIVEN SPERITUAL PROG. 27.04.18 9:00 27'58" A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 1210  
VIDYA DARSHAN EDUCATION PROG. 27.04.18 9:30 24'16" EDUCATIONAL PROG.    
GALI GALI SIM SIM  CHILDREN'S PROG. 27.04.18 10:00 22'03" PROG. 78  
SOS MISSING PERSON 27.04.18 10:25 02'26" MISSING ANCTS.    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION- YUV DARSHAN PROG. 27.04.18 10:30 25'27" SPARDHATMAK PARIKSHA PERNA ANE PARAMARSH, EXP: SHAILESH SAGAPARIYA    
SAMCHAR NEWS 27.04.18 11:00 15'00'' NEWS    
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 27.04.18 11:15 13'31" AJRAKHPUR    
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM SINGING REALITY SHOW 27.04.18 11:30 20'54" SINGING REALITY SHOW    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 27.04.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
NATAK- KHIL KHILAT NATAK 27.04.18 12:01 23'53" NATAK    
AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 27.04.18 12:30 23'32" SERIAL 343  
SAMACHAR : NEWS 27.04.18 13:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETINS    
JAYANTI JAGRUTI DOT COM SERIAL 27.04.18 13:30 25'23" SERIAL    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 27.04.18 14:00 02'00" NEWS HEADLINE    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 27.04.18 14:02 22'03" SERIAL 78  
VIDYA DARSHAN SPON/EDUCATIONAL PROG. 27.04.18 14:30 24'00" SPON/EDUCATIONAL PROG.    
SCROLL HIGHLIGHTS OF IPL 2018 (IN HINDI) ON DTT & DD FREE DISH
NEWS HEADLINES  NEWS HEADLINES 27.04.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TODAY’S HIGHLIGHTS :  PROG. HIGHLIGHTS 27.04.18 15:01 04’00’’ PROG. HIGHLIGHTS    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 27.04.18 15:03 25'50"  EXPERT : NITI AVASTHI    
ANAND MA SAHU RAHIYE MUSIC PROG. 27.04.18 15:30 26'08" MUSIC PROG. 278  
SAMACHAR :  NEWS 27.04.18 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
NAGME PURANE HINDI FILM SONGS 27.04.18 16:05 20'07" HINDI FILM SONGS    
NATAK- KHIL KHILAT NATAK 27.04.18 16:30 27'00" NATAK    
SOS ANCT. ACT. 27.04.18 16:55 02'26" ANCT. ACT.    
HIGHLIGHTS OF IPL 2018 (IN HINDI) ON DTT & DD FREE DISH (1700 HRS TO 1730 HRS) 
NEWS HEADLINES HEADLINES 27.04.18 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
HIGHLIGHTS OF IPL 2018 (IN HINDI)    27.04.18 17:01   SUNRISERS HYDERABAD V/s KINGS XI PUNJAB    
KRUSHI DARSHAN: AGRI PROG. 27.04.18 17:30 17'35" KHARIF RUTU NA PAKO MATE JAMINNI TAIYARI, EXPERT : BHARAT A. PATEL    
KRUSHI SAMACHAR KRUSHI NEWS 27.04.18 17:50     1486  
SUGAM SANGEET - KALYANI KAUTHALKAR MUSIC PROG. 27.04.18 18:00   MUSIC PROG.    
SADABAHAR MUSIC PROG. 27.04.18 18:30 22'51" MUSIC PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 27.04.18 19:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETIN    
JAGYA TYARTHI SAVAR SERIAL 27.04.18 19:30 20'23" SERIAL 25  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 27.04.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
BHATIGAL GUJARAT PROG. 27.04.18 20:01 24'37" ART : VILLAGE : KHARAD    
NEWS FOCUS NEWS 27.04.18 20:30 30'00" NEWS    
NAGME PURANE SPL. PROG. 27.04.18 21:00 20'55" SPL. PROG.    
BAKUL NU BAKHAD JANTAR SERIAL 27.04.18 21:30 25'00" SERIAL 94  
NEWS HEADLINES HEADLINES 27.04.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON.PROG. 27.04.18 22:01 27'14" SPON.PROG. 1400  
SADABAHAR PROG. 27.04.18 22:30 22'51" PROG.    
SOS MISSING ACT. 27.04.18 22:55 02'20" MISSING ACT.    
SUGAM SANGEET - KALYANI KAUTHALKAR  MUSIC PROG. 27.04.18 23:00   MUSIC PROG.    
JAYANTI JAGRUTI DOT COM SERIAL 27.04.18 23:30 23'18" SERIAL    
NAGME PURANE OLD HINDI FILM SONGS 28.04.18 0:00 20'48" OLD HINDI FILM SONGS    
DAYRO SPERITUAL PROG. 28.04.18 0:30 53'24" ARTIST : SHAILESH MAHARAJ, VATSALA PATIL, DINESH VAGHASIYA, RADHA VYAS.    
NATAK- KHIL KHILAT NATAK 28.04.18 1:30 28'54" NATAK    
DDK-RAJKOT- YUV DARSHAN RAJKOT CONTRIBUTION 28.04.18 2:00 27'15" SPRADHATMAK PARIKSHA PRERNA ANE PARAMARSH, EXPERT : SHAILESH SAGAPARIYA.    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 28.04.18 2:30 23'40" EXPERT : NITI AVASTHI    
SADABAHAR MUSIC PROG. 28.04.18 3:01 28'49" MUSIC PROG.    
JAGYA TYARTHI SAVAR SERIAL 28.04.18 3:30 20'23" SERIAL 25  
GRAM JAGAT SPON. PROG. 28.04.18 4:00 22'47" SWAICHCHHIK SANSHTHA DWARA GRAM VIKAS EXPERT : SHASHIKANT PATEL    
SAMBHARANA DEVOTIONAL PROG. 28.04.18 4:30 23'38" RUTUGEET-NIRAJ PARIKH    
BHAKTI SANGEET  -  PARAGI PARMAR PROG. 28.04.18 5:02 24'53" PROG.    
JIVAN YOG PROG. ON YOG 28.04.18 5:31 27'05"  EXPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI. 99  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India