લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-09.07.18  
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description  
BHATIGAL GUJARAT PROG. 09.07.18 6:01 24'28" PROG.      
PROG. ON SUCCESSFUL FARMERS  PROG. 09.07.18 6:30 25'20" 1. MADHMAKHI PALAN - EK PURAK VYAVASAY, EXPERT : DR. H.M. VIRADIYA, PROG. CO-ORDINATOR, KVK, VAGHAI, DANG, CHANDRASINH KOKANI, RAMBHAS, AHAWA, DANG,  2. MADHMAKHI PALAN EK PURAK VYAVSAY, HITENDRA PATEL, 3. BIJ MAVJAT      
GOOD MORNING GIRNAR PROG. 09.07.18 7:00 38'31" PROG.      
S  A M A C H A R NEWS 09.07.18 7:45 15'00" NEWS      
NAGME PURANE PROG. 09.07.18 8:00 25'17" PROG.      
AA SHOKH CHHE SHANDAR PROG. 09.07.18 8:30 24'00" SHOKH : SKETCH BANAVAVANO, EXPERT : JITENDRA PATEL      
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 09.07.18 9:00 27'35" SPON. PROG. 1282    
VIDHYA DARSHAN  EDUCATIONAL PROG. 09.07.18 9:30 23'57" EDUCATIONAL PROG.      
GOOD MORNING GIRNAR PROG. 09.07.18 10:00   PROG.      
SOS MISSING ANCTS 09.07.18 10:25 02'23" MISSING ANCTS      
THUPPIS FITNESS SHOWS 09.07.18 10:30 25'00" GAME : " RUMALDAV ANE KODI "      
SAMACHAR NEWS 09.07.18 11:00 15'00" NEWS      
GOOD MORNING DD GIRNAR  PROG. 09.07.18 11:15   PROG.      
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 09.07.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE      
JE ICHCHU HU AE KARNARI HU  SERIAL:  09.07.18 12:01 21'00" SERIAL:  13    
SAMAJIK NYAY  PROG. 09.07.18 12:30 23'01" SAMAJ RATNA , PARTICIPANTS : DR. HETAL CHAUHAN, ANITA PARMAR      
SAMACHAR NEWS 09.07.18 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN      
KRISHNAKALI  SERIAL:  09.07.18 13:30 21'11" SERIAL 8    
NEWS HEADLINES HEADLINES 09.07.18 14:00 02'00'' HEADLINES      
NAGME PURANE  PROG. 09.07.18 14:02 25'00" PROG.      
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 09.07.18 14:30 24'03" SPON. PROG.      
NEWS HEADLINES HEADLINES  09.07.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES      
TODAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 09.07.18 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS      
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 09.07.18 15:03 25'42" PALAK NA DAHIWADA, EDALI PONDA, EXPERT : DHARTI SHAH      
AANAD MA SAHU RAHIYE SPON PROG. 09.07.18 15:30 26'21" SPON. PROG. 338    
SAMACHAR :   NEWS 09.07.18 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN      
THUPPIS PROG. 09.07.18 16:05 PROG. GAME : " RUMALDAV ANE KODI "      
SWAPNA AAKASH PROG. 09.07.18 16:30 25'57" PROG. 12    
SOS MISSING ANCTS 09.07.18 16:55 02'23" MISSING ANCTS      
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 09.07.18 17:00 01'00" NEWS HEADLINES      
GRAM JAGAT RURAL DEVELOPMENT 09.07.18 17:01 22' 16" KHARCH VINANI KHETI, KHEDUT : ASHOK KALARIA      
KRUSHI DARSHAN  AGRI PROG. 09.07.18 17:30 17'15" KHARIF BIYARAN NI UPLABDHI TEMAJ VITRAN VYAVASTHA, EXPERT : HARESH G. LALWANI      
HELLO KANOON   PROG. 09.07.18 18:00   CASE FILING RULES, ANCHOR : AMAR TRIVEDI, EXPERT : SIDDHESHBABU C. DESAI      
AA SHOKH CHHE SHANDAR PROG. 09.07.18 18:30 24'00" PROG.      
SAMACHAR NEWS 09.07.18 19:00 30'00" NEWS      
SWAPNA AAKASH SERIAL:  09.07.18 19:30 20'19" SERIAL 13    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 09.07.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE      
VIKAS VISHESH PROG. 09.07.18 20:01 24'59" PROG.      
NEWS FOCUS NEWS 09.07.18 20:30 30'00" NEWS      
SAWAL AAPKE JAWAB MANTRIJIKE   09.07.18 21:00 24'25" 4 SAAL MODI SARKAR , EXPERT :        
RASOI NI RANGAT PROG. 09.07.18 21:30 24'00" PROG.      
NEWS HEADLINES HEADLINES  09.07.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES      
GYANPRAKASH SPON PROG. 09.07.18 22:01 27'53" SPON. PROG. 1472    
SUGAM SANGEET -MANAS NI VAAT, NAYNESH JANI, ARCHAN DAVE MUSICAL PROG. 09.07.18 22:30 28'32" PROG.      
SOS MISSING PERSON 09.07.18 22:56 02'23" MISSING PERSON      
HELLO KANOON   09.07.18 23:00   CASE FILING RULES, ANCHOR : AMAR TRIVEDI, EXPERT : SIDDHESHBABU C. DESAI      
SAMAJIK NYAY PROG. 09.07.18 23:30 23'56" SAMAJ RATNA ,  COMPERE : BINDU KADWAY, PARTICIPANTS : DR. HETAL CHAUHAN, ANITA PARMAR      
THUPPIS PROG. 10.07.18 0:00 24'00" GAME : " RUMALDAV ANE KODI "      
DAYRO DEVOTIONAL 10.07.18 0:30 55'00" DHANRAJ GADHAVI, YOGESH GADHAVI, SONAL VYAS, JITU GADHAVI, NISHA BAROT      
SUGAM SANGEET PROG. 10.07.18 1:30 28'32"  MANAS NI VAAT, NAYNESH JANI, ARCHAN DAVE
FITNESS SHOWS - BODY, MIND & SOUL FITNESS SHOWS 10.07.18 2:00 26'53" FITNESS SHOWS      
SAMAJIK NYAY PROG. 10.07.18 2:30 25'06" SAMAJ RATNA , PARTICIPANTS : DR. HETAL CHAUHAN, ANITA PARMAR      
AA SHOKH CHHE SHANDAR PROG. 10.07.18 3:00 24'00" PROG.      
SWAPNA AAKASH PROG. 10.07.18 3:30 20'19" PROG. 12    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 10.07.18 4:00 18'40" KHARIF BIYARAN NI UPLABDHI TEMAJ VITRAN VYAVASTHA, EXPERT : HARESH G. LALWANI      
SAMBHARANA- SHASTRIY GAYAN - MAHENDRA VIKRAMSHI, RAAG : MARU BIHAG,   ARCHIVE PROG. 10.07.18 4:30 25'35" ARCHIVE PROG.      
JIVAN YOG PROG. 10.07.18 5:00 23'45" PROG. 42    
BHAKTI SANGEET  - MAULIKA DAVE PROG. 10.07.18 5:30 25'08" EXPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI,      

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India