લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
  • -
  • -
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY,16.02.2018
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
BHAKTI SANGEET- HEMANT CHAUHAN PROG. 16.02.18 6:01 25 MTS PROG.    
KRUSHI DARSHAN: AGRI PROG. 16.02.18 6:30   KHETAR SHALA EXP: PRAKASH SHARMA    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 16.02.18 6:50   AGRI NEWS 1435  
GOOD MORNING DD GIRNAR MORNING SHOW 16.02.18 7:00 25'09" MORNING SHOW    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 16.02.18 7:30 20'43" HINDI FILM SONGS    
SWAPNA AAKASH SERIAL 16.02.18 8:00 25'15" SERIAL 24  
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 16.02.18 8:30 13'32" ART-BHOONGAL MAKING    
SAMACHAR :  NEWS 16.02.18 8:45 15'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
DHANYA THAYU AA JIVEN SPERITUAL PROG. 16.02.18 9:00 27'04" A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 1140  
VIDYA DARSHAN EDUCATION PROG. 16.02.18 9:30 23'46" EDUCATIONAL PROG.    
GALI GALI SIM SIM - SEASON-9 CHILDREN'S PROG. 16.02.18 10:00 22'04" PROG. 14  
SOS MISSING PERSON 16.02.18 10:25 02'26" MISSING ANCTS.    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION-YUVDARSHAN PROG. 16.02.18 10:30 25'10" "SAUTHI ALAG SAUMA ALAG "

GAYAK-SANCHALAK
PREETI BHATT TIRTHANKAR RODHIANI, BHAVNA MEHTA A LIDHEL MULAKAT
   
SAMCHAR NEWS 16.02.18 11:00 15'00'' NEWS    
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 16.02.18 11:15 13'32" BHOONGAL MAKING    
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM MUSIC PROG. 16.02.18 11:30 22'30" MUSIC PROG. 5  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 16.02.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
NATAK-KEM RAJA KEVI RAHI? NATAK 16.02.18 12:01 27'13" NATAK    
AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 16.02.18 12:30 24'24" SERIAL 273  
SAMACHAR : NEWS 16.02.18 13:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETINS    
MARI PANKHAR BHINJAY SERIAL 16.02.18 13:30 20'28 SERIAL 12  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 16.02.18 14:00 02'00" NEWS HEADLINE    
GALI GALI SIM SIM - SEASON-9 CHILDREN'S PROG. 16.02.18 14:02 22'04" SERIAL 14  
VIDYA DARSHAN SPON/EDUCATIONAL PROG. 16.02.18 14:30 23'46" SPON/EDUCATIONAL PROG.    
NEWS HEADLINES  NEWS HEADLINES 16.02.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TODAY’S HIGHLIGHTS :  PROG. HIGHLIGHTS 16.02.18 15:01 04’00’’ PROG. HIGHLIGHTS    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 16.02.18 15:03 21'30" EXPERT : POOJA VYAS    
ANAND MA SAHU RAHIYE MUSIC PROG. 16.02.18 15:30 26'01" MUSIC PROG. 218  
LIVE T/c OF 4TH ODI - INDIA V/s SOUTH AFRICA, VENUE -CENTURION FROM 1600 HRS TO 0115 HRS ON DD SPORTS & DD GIRNAR (TERRESTRIAL); FOLLOWING PROG. WILL T/c ON SRLS
SAMACHAR :  NEWS 16.02.18 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
NAGME PURANE HINDI FILM SONGS 16.02.18 16:05 20'31" HINDI FILM SONGS    
NATAK- KEM RAJA KEVI RAHI?  NATAK 16.02.18 16:30 27'13" NATAK    
SOS ANCT. ACT. 16.02.18 1.045 02'26" ANCT. ACT.    
NEWS HEADLINES HEADLINES 16.02.18 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
KRUSHI DARSHAN PHONE IN LIVE 16.02.18 17:01   PER DROP MORE CROP
(PMKSY)
EXPERT : DILIP R. JOSHI
RAJESH V. LIMBASHIYA
   
KRUSHI SAMACHAR KRUSHI NEWS 16.02.18 17:50     1431  
JAYANTI JAGRUTI DOT COM PROG. 16.02.18 18:00 22'36" PROG. 15  
SADABAHAR MUSIC PROG. 16.02.18 18:30 22'25" MUSIC PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 16.02.18 19:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETIN    
SWAPNA AAKASH SERIAL 16.02.18 19:30 25'15" SERIAL 24  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 16.02.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
BHATIGAL GUJARAT PROG. 16.02.18 20:01 21'11" AKIK  STONE    
NEWS FOCUS NEWS 16.02.18 20:30 30'00" NEWS    
NAGME PURANE OLD HINDI FILM SONGS 16.02.18 21:00 20'31" OLD HINDI FILM SONGS    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL 16.02.18 21:30 23'11" SERIAL 40  
NEWS HEADLINES HEADLINES 16.02.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON.PROG. 16.02.18 22:01 27'31" SPON.PROG. 1331  
SADABAHAR MUSIC PROG. 16.02.18 22:30 22'25" MUSIC PROG.    
SOS MISSING ACT. 16.02.18 22:55 02'26" MISSING ACT.    
JAYANTI JAGRUTI DOT COM PROG. 16.02.18 23:00 22'36" PROG. 15  
MARI PANKHAR BHINJAY SERIAL 16.02.18 23:30 20'28" SERIAL 12  
NAGME PURANE OLD HINDI FILM SONGS 17.02.18 0:00 20'31" OLD HINDI FILM SONGS    
DAYRO SPERITUAL PROG. 17.02.18 0:30 53'35" BABUL BAROT,
DADHYHYABHAI BHAT,
SHIVRAM SHREEMALI,
ARUNA DAVE,
JAGDISH BHATT
   
NATAK- KEM RAJA KEVI RAHI?  NATAK 17.02.18 1:30 27'13" NATAK    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION RAJKOT CONTRIBUTION 17.02.18 2:00 25'10" "SAUTHI ALAG SAUMA ALAG "

GAYAK-SANCHALAK
PREETI BHATT TIRTHANKAR RODHIANI, BHAVNA MEHTA A LIDHEL MULAKAT
   
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 17.02.18 2:30 21'30" EXPERT : POOJA VYAS    
SADABAHAR PROG. 17.02.18 3:00 22'25" PROG.    
SWAPNA AAKASH SERIAL 17.02.18 3:30 22'15" SERIAL 24  
GRAM JAGAT SPON. PROG. 17.02.18 4:00 22'16" KHARCH VINANI KHETI
ASHOK KALARIYA
   
SAMBHARANA DEVOTIONAL PROG. 17.02.18 4:30 28'10" SHASHTRIYA VADHYA SANGEET GUITAR VADAN    
GANDHI KATHA PROG. 17.02.18 5:02 28'10" PROG. 14  
JIVAN YOG PROG. ON YOG 17.02.18 5:31 25'42"  EXPERT : SWAMI ADHATMANANDJI. 29  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India