લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR WEDNESDAY 29.08.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
TIRTH PROG. 29.08.18 6:01 20' 26" KANKAI MATA TEMPLE, SASANGEER, JUNAGADH    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 29.08.18 6:30 18'10" PHOOLO NI KHETI EK UDHYOG, EXPERT : DR. PANKAJ C. JOSHI    
GOOD MORNING DD GIRNAR MORNING SHOW 29.08.18 7:00 27'53" MORNING SHOW    
S  A M A C H A R NEWS 29.08.18 7:30 15' 00" NEWS    
RANGOLI HINDI SONGS 29.08.18 8:00 25' 37" HINDI SONGS    
GAMMAT GULAL PROG. 29.08.18 8:30 25' 02"  PAYEE : BHARATBHAI MOD, GADHAVI    
SAMACHAR NEWS 29.08.18 8:45 15'00'' NEWS    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 29.08.18 9:00 27'42" SPON. PROG. 1331  
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 29.08.18 9:30 24'00" SPON.PROG. VIDYA DARSHAN    
P.M. FLAGSHIP PROG. PROG. 29.08.18 10:00   PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA(RURAL),  EXPERT : MONA KHANDHAR, IAS    
SOS ANCT. ACT 29.08.18 10:25 02'23" ANCT. ACT    
DDK- RAJKOT CONTRIBUTION- HELLO KRUSHIDARSHAN PROG. 29.08.18 10:30 26' 12" FALO PAKAVAVA MATE RIPENING CHAMBER, EXPERT : A.M. DETROJA    
SAMACHAR NEWS 29.08.18 11:00 15'00'' NEWS    
GOOD MORNING DD GIRNAR PROG. 29.08.18 11:15 25'00" PROG.    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 29.08.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
JE ICHCHU HU AE KARNARI HU SERIAL 29.08.18 12:01 24'47" SERIAL 43  
ANUBHUTI  PROG. 29.08.18 12:30 23'27" MAHADEVI VARMA KE REKHA CHITRA,    
SAMACHAR : NEWS 29.08.18 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETINS    
 KADAMBARI   SERIAL 29.08.18 13:30 21'54" SERIAL 9  
NEWS HEADLINES HEADLINES 29.08.18 14:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
RANGOLI HINDI SONGS 29.08.18 14:02 25' 37" HINDI SONGS    
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 29.08.18 14:30 24'05" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 29.08.18 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : NEWS HEADLINES 29.08.18 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 29.08.18 15:03 25'21"  EXPERT : NITI AVASTHI,    
ANAND MA SAHU RAHIYE PROG. 29.08.18 15:30 26'26" PROG. 379  
SAMACHAR NEWS 29.08.18 16:00 05'00" NEWS    
GALI GALI SIM SIM  CHILDREN'S PROG. 29.08.18 16:05 21'07" CHILDREN'S PROG. 31  
MARI PANKHAR BHINJAY PROG. 29.08.18 16:30 29'00" PROG. 8  
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS NEWS HEADLINES  29.08.18 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES     
ENVIRONMENT ENVIRONMENT 29.08.18 17:01 25'10"  PARYAVARAN ANE ADIVASI, EXPERT : DR. ZAVERBHAI C. PATEL    
SOS / MISSING ANCTS MISSING PERSON 29.08.18 17:25 02'29" SOS / MISSING ANCTS    
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURE PROG. 29.08.18 17:30 25'00" LILA PANDALAVALI SHAKBHAJINI SUKAVANI NI TANTRIKTA, EXPERT : KANAKSINH V. VALA    
NATIONAL SPORTS DAY PROG. 29.08.18 18:00   PROG.    
RANGOLI HINDI SONGS 29.08.18 18:30   HINDI SONGS    
SAMACHAR NEWS 29.08.18 19:00 30'00" NEWS    
 MARI PANKHAR BHINJAY SERIAL 29.08.18 19:30 23'30" SERIAL 8  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 29.08.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
GAMMAT GULAL PROG. 29.08.18 20:01 22'10" PARTICIPANTS & PAYEE : BHARATBHAI MOD, GADHAVI    
NEWS FOCUS NEWS 29.08.18 20:30 30’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
JE ICHCHU HU AE KARNARI HU SERIAL 29.08.18 21:00 23' 17" SERIAL 43  
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 29.08.18 21:30 25'00"  EXPERT : NITI AVASTHI    
NEWS HEADLINES HEADLINES 29.08.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON. PROG. 29.08.18 22:01 27'52" SPON. PROG. 1521  
SADABAHAR MUSIC PROG. 29.08.18 22:30 24'00" MUSIC PROG.    
SOS : MISSING ANCT. MISSING PERSON 29.08.18 22:55 02'29" MISSING ANCT.    
NATIONAL SPORTS DAY PROG. 29.08.18 23:00   PROG.    
ANUBHUTI PROG. 29.08.18 23:30 24' 40" MAHADEVI VARMA KE REKHA CHITRA,  EXPERT : DR. BINDU BHATT, DR. REKHA SHARMA    
GALI GALI SIM SIM  CHILDREN'S PROG. 30.08.18 0:00 24'00" CHILDREN'S PROG. 31  
DAYRO DEVOTIONAL PROG. 30.08.18 0:30 52'27" BHIKHUDAN GADHAVI    
SADABAHAR PROG. 30.08.18 1:30 25'00" PROG.    
DDK: RAJKOT CONTRIBUTION-HELLO KRISHI DARSHAN RAJKOT CONTRIBUTION 30.08.18 2:00 27'52"  FALO PAKAVAVA MATE RIPENING CHAMBER, EXPERT : A.M. DETROJA,    
ANUBHUTI  PROG. 30.08.18 2:30 25'21" MAHADEVI VARMA KE REKHA CHITRA,  EXPERT : DR. BINDU BHATT, DR. REKHA SHARMA    
GAMMAT GULAL PROG. 30.08.18 3:00 28'42" PAYEE : BHARATBHAI MOD, GADHAVI    
 MARI PANKHAR BHINJAY  PROG. 30.08.18 3:30 25'40" PROG. 8  
KRUSHI DARSHAN AGCULTURE PROG. 30.08.18 4:00 17'20"  LILA PANDALAVALI SHAKBHAJINI SUKAVANI NI TANTRIKTA, EXPERT : KANAKSINH V. VALA    
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 30.08.18 4:30 23'30" SHASTRIY NRUTYA - VAISHALI TRIVEDI    
JIVAN YOG  PROG. 30.08.18 5:00 24'00" EXPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI, ANCHOR : RUPA MAJUMDAR. 93  
BHAKTI SANGEET  - AARADHANA - NAYNESH JANI, HIMALI VORA PROG. 30.08.18 5:00 25'00" PROG.    

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India