લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
  • -
  • -
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR SATURDAY 13.01.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
BHAKTI SANGEET-AARADHNA NAYAN PANCHOLI MUSIC PROG. 13.01.18 6:01 25'37" MUSIC PROG.    
KRUSHI DARSHAN AGRICULTUR PROG 13.01.18 6:30   KAPAS MA GULABI IYAL NU NIYANTRAN MATE SANKLIT VYAVSTHAPAN    
CHITRA GURJARI GUJ.  FILM SONGS 13.01.18 7:30 20'27" GUJ.  FILM SONGS    
GAMMAT GULAL COMEDY PROG. 13.01.18 8:00 24'22" ARTIS: GUNAVANT CHUDASAMA    
TIRTH RELIGIOUS PLACE 13.01.18 8:30 15'13" SATADHAR    
SAMACHAR :  NEWS 13.01.18 8:45 15'00" NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 13.01.18 9:00 27'11" SPON. PROG. 1107  
VIDYA DARSHAN SPON/EDUCATIONAL PROG. 13.01.18 9:30 25'14" EDUCATIONAL PROG.    
GALI GALI SIM SIM SERIAL 13.01.18 10:00 23'09" SERIAL 5  
SOS ANCT ACT. 13.01.18 10:25 02'20" ANCT. ACT.    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION-MAHILA JAGAT PROG. 13.01.18 10:30 27'31" KHAMTA GAMNI MULAKAT    
SAMACHAR :  NEWS 13.01.18 11:00 15'00" NEWS    
TIRTH RELIGIOUS PLACE 13.01.18 11:15 15'13" SATADHAR    
SHAQ SERIAL 13.01.18 11:30 24'30" SERIAL 29  
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 13.01.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINES    
SAMAJIK NYAY PROG. 13.01.18 12:01 27'48" SHARMYOGI KALYAN    
AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 13.01.18 12:30 23'08" SERIAL    
SAMCHAR NEWS 13.01.18 13:00 30'00'' NEWS    
KUNVARA CORPORATION SERIAL 13.01.18 13:30 21'22" SERIAL 157  
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 13.01.18 14:00 02'00" NEWS HEADLINES    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 13.01.18 14:02 23'09" CHILDREN'S PROG. 5  
VIDHYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG. 13.01.18 14:30 25'14" EDUCATIONAL PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 13.01.18 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : HIGHLIGHTS 13.01.18 15:01 02'00" PROG. HIGHLIGHTS    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 13.01.18 15:03 26'21'' EXP: ARTI PANCHAL    
AANAND MA SAHU RAHIYE SPON PROG. 13.01.18 15:30 26'35" SPON. PROG. 192  
SAMACHAR :  NEWS 13.01.18 16:00 5:00 NEWS    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 13.01.18 16:05 20'22" HINDI FILM SONGS    
DOCUMENTORY-BLACK PEPPER WHITE PEPPER DOCUMENTORY 13.01.18 16:30 57'44" DOCUMENTORY    
NEWS HEADLINES NEWS 13.01.18 17:00 01'00'' NEWS HEADLINES    
DOCUMENTORY-BLACK PEPPER WHITE PEPPER DOCUMENTORY 13.01.18 17:01 CONTD.. DOCUMENTORY    
ENVIRONMENT PROG. 13.01.18 17:30 22'35" GUJARAT MA GHASIYA MEDAN ONA PAKSHIO    
SOS MISSING PERSON 13.01.18 17:55 02'20" MISSING PERSON    
HELLO JINDAGI PROG. 13.01.18 18:00   EXP: DR. ARTI OZA, VAIBHAVI PARIKH    
TIRTH RELIGIOUS PLACE 13.01.18 18:30 23'30" EYEDOOR GANPATI    
SAMACHAR :  NEWS 13.01.18 19:00 30'00" NEWS    
HELLO DOCTOR HEALTH PROG. LIVE 13.01.18 19:30   EXP: DR RAMESH KAPARIYA, ANITA RANGLANI    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 13.01.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINES    
GAMMAT GULAL COMEDY PROG. 13.01.18 20:01 24'22" ARTIST : GUNVANT CHUDASAMA    
NEWS FOCUS NEWS 13.01.18 20:30 30'00" NEWS FOCUS    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 13.01.18 21:00 20'22" HINDI FILM SONGS    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL 13.01.18 21:30 19'50" SERIAL 12  
NEWS HEADLINES HEADLINES 13.01.18 22:00 01'00" NEWS HEADLINES    
GYAN PRAKASH SPON PROG. 13.01.18 22:01 27'15" SPON. PROG. 1299  
TIRTH RELIGIOUS PLACE 13.01.18 22:30 23'30" BHATIJI MAHARAJ    
SOS ANCT.ACT 13.01.18 22:55 02'20" ANCT. ACT.    
HELLO JINDAGI PROG. 13.01.18 23:00   EXP: DR. ARTI OZA, VAIBHAVI PARIKH    
KUNVARA CORPORATION SERIAL 13.01.18 23:30 21'22" SERIAL 157  
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 14.01.18 0:00 20'22" HINDI FILM SONGS    
DAYRO SPIRITUAL PROG. 14.01.18 0:30 53'36" DAYRO: VISHNU PANARA, MEENA PATEL, RANJIT VANK, JYOTSANA KAPADI    
SAMAJIK NYAY PROG. 14.01.18 1:30 27'48" SHRAMYOGI KALYAN      
DOCUMENTORY-BLACK PEPPER WHITE PEPPER DOCUMENTORY 14.01.18 2:00 57'44" DOCUMENTORY    
TIRTH RELEGIOUS PROG. 14.01.18 3:00 23'30" BHATIJI MAHARAJ    
GAMMAT GULAL COMEDY PROG. 14.01.18 3:30 24'22" ARTIST: GUNVANT CHUDASAMA    
GRAM JAGAT SPON. PROG. 14.01.18 4:00 23'09" JAL SANCHAY    
SAMBHARANA MUSIC PROG. 14.01.18 4:30 24'15" SUGAM SANGEET-AASHIN DESAI, HEMA DESAI    
SHREEMAD BHAGVAT KATHA BY RAMESHBHAI OZA DEVOTIONAL 14.01.18 5:00 29'12" DEVOTIONAL 72  
MIND WATCH PROG. 14.01.18 5:30 26'35" PROG. 21  
Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India