દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ www.ddgirnar.com પર       
  • -
  • -
  • International - માન્ચેસ્ટર બ્લાસ્ટ : પોલીસ સંદિગ્ધ ત્રણ શખ્સની ધરપકડ કરી
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY,19.05.2017
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN: AGRI PROG. 19.05.17 6:01 18'00" BAGAYATI PAKO MA SUKSHMA TATVONI UPYOGITA, EXP: R.H.LADANI    
KRUSHI SAMACHAR AGRIL NEWS BULLETIN 19.05.17 6:20   AGRIL NEWS BULLETIN 1260  
BHAKTI SANGEET-ARADHNA-HEMANT CHAUHAN MUSIC PROG. 19.05.17 6:30 25'00" MUSIC PROG.    
JEEVAN NIRANTAR PROG. ON YOGA 19.05.17 7:00 24'31" PROG. ON YOGA    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 19.05.17 7:30 24'07" CHILDREN'S PROG. 64  
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 19.05.17 8:00 23'32" HINDI FILM SONGS    
BHATIGAL GUJARAT PROG. 19.05.17 8:30 13'42" ART-PATAN NA PATODA    
SAMACHAR :  NEWS 19.05.17 8:45 15'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
DHANYA THAYU AA JIVEN SPERITUAL PROG. 19.05.17 9:00   A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 880  
VIDYA DARSHAN EDUCATION PROG. 19.05.17 9:30 24'55" EDUCATIONAL PROG. 886  
EK DAL NA PANKHI SOCIAL PROG. 19.05.17 10:00 26'10" A FAMILY SERIAL 1358  
SOS MISSING PERSON 19.05.17 10:25 02'28" MISSING ANCTS.    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 19.05.17 10:30 25'18" PROG.    
SAMCHAR NEWS 19.05.17 11:00 15'00'' NEWS    
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 19.05.17 11:15 13'42" ART-PATAN NA PATODA    
11:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSH NU
NEWS HEADLINES HEADLINES 19.05.17 12:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
E-GOVERNANCE SCIENCE BASED PROG. 19.05.17 12:01 21'32" BIO MATRIX, EXP: C.V. GAJJAR, HARESH SHAH    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION
YOUTH PROG.

RAJKOT CONTRIBUTION
PROG.
19.05.17 12:30 28'58" SAUTHI ALAG SAUMA ALAG, EXP:J.K.JOSHI, TRUPTI GAJERA    
SAMACHAR : NEWS 19.05.17 13:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETINS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN PROG. 19.05.17 13:30 24'07" PROG 64  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 19.05.17 14:00 02'00" NEWS HEADLINE    
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 19.05.17 14:02 22'22" ART-PATAN NA PATODA    
VIDYA DARSHAN SPON.PROG. 19.05.17 14:30 24'55" PROG. FOR WOMEN 806  
NEWS HEADLINES  HEADLINES 19.05.17 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HEADLINES 19.05.17 15:01 04’00’’ PROG. HIGHLIGHTS    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 19.05.17 15:03 26'56" COOKERY SHOW, EXP: SAROJ DIVETIYA    
SUGAM SANGEET MUSIC PROG. 19.05.17 15:30 28'32" MUSIC PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 19.05.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 19.05.17 16:05 22'24" HINDI FILM SONGS    
SOS ANCT. ACT. 19.05.17 16:27 02'29" ANCT. ACT.    
NATAK- ZANZAVA NA NEER NATAK 19.05.17 16:30 28'54" NATAK    
NEWS HEADLINES HEADLINES 19.05.17 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
KRUSHI DARSHAN:  AGRICULTURE PROG 19.05.17 17:01   PANI NO KARKSHAM UPYOG, EXP: R.K. SUGUR    
KRISHI SAMACHAR  NEWS 19.05.17 17:50   AGRIL NEWS BULLETIN 1261  
HELLO AROGYA HEALTH PROG. 19.05.17 18:00   LIFE STYLE DISEASES, EXP: DR. RASHMIT PANDYA, LIFE STYLE DISEASES SPECIALIST, DR. SHAILESH DESAI    
MUSIC PROG.-SADABAHAR MUSIC PROG. 19.05.17 18:30 27'06" MUSIC PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 19.05.17 19:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETIN    
19:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSH NU
NEWS FOCUS NEWS 19.05.17 20:30 30’00’’ RIGIONAL NEWS BULLETIN    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 19.05.17 21:00 22'24" HINDI FILM SONGS    
SOS ANCT. ACT. 19.05.17 21:23 02'29" ANCT. ACT.    
EK DAL NA PANKHI SERIAL 19.05.17 21:30 23'00" SERIAL 1405  
NEWS HEADLINES HEADLINES 19.05.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON.PROG. 19.05.17 22:01   PROG.    
NATAK- ZANZAVA NA NEER NATAK 19.05.17 22:30 28'54" NATAK    
E-GOVERNANCE PROG. 19.05.17 23:00 21'32" BIO MATRIX, EXP: C.V. GAJJAR, HARESH SHAH    
23:30TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSH NU
LOK SANGEET MUSIC PROG. 20.05.17 0:30 24'52" MUSIC PROG.    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 20.05.17 1:00 23'32" HINDI FILM SONGS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 20.05.17 1:30 24'07" PROG. 64  
NATAK- ZANZAVA NA NEER NATAK 20.05.17 2:00 28'54" NATAK    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 20.05.17 2:30 26'56" COOKERY SHOW, EXP: SAROJ DIVETIYA    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 20.05.17 3:00 23'32" HINDI FILM SONGS    
E-GOVERNANCE PROG. 20.05.17 3:30 21'32" BIO MATRIX, EXP: C.V. GAJJAR, HARESH SHAH    
GRAM JAGAT RURAL DEVELOPMENT PROG. 20.05.17 4:00 23'30" SWACHH BHARAT GRAMIN PAYJAL, E-GRAM YOJANA    
JEEVAN NIRANTAR PROG. BASED ON YOG 20.05.17 4:30 24'31" PROG. BASED ON YOG    
SAMBHARNA ARCHIVAL PROG. 20.05.17 5:00 24'52" LOK SANGEET-SHANTI BAROT, GAURI PATEL, BIJAL BAROT    
BHAKTI SANGEET-AMI SHRUSHTI BHATT RELIGIOUS MUSIC 20.05.17 5:30 22'45" RELIGIOUS MUSIC    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India