દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ www.ddgirnar.com પર       
  • -
  • -
  • National - આજે મહાશિવરાત્રિના પર્વની દેશભરમાં ઉજવણી
Latest News

Read more

Latest Videos
 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY,17.02.2017
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN: AGRI PROG. 17.02.17 6:01 18'00" PASHUOMA DUDH UTPADAN VADHARAVA MARGDARSHAN, EXP: DR. D.B.RAKHOLIYA    
KRUSHI SAMACHAR AGRIL NEWS BULLETIN 17.02.17 6:20   AGRIL NEWS BULLETIN 1195  
BHAKTI SANGEET MUSIC PROG. 17.02.17 6:30 26'41" AARADHNA    
JEEVAN NIRANTAR PROG. ON YOGA 17.02.17 7:00 26'36" MORNING SHOW-YOG    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 17.02.17 7:30 24'03" CHILDREN'S PROG. 85  
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 17.02.17 8:00 22'58" HINDI FILM SONGS    
BHATIGAL GUJARAT CHILDREN'S PROG. 17.02.17 8:30 13'15" ART-VIVIDH KALA (PART-02)    
SAMACHAR :  NEWS 17.02.17 8:45 15'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
DHANYA THAYU AA JIVEN SPERITUAL PROG. 17.02.17 9:00 27'39" A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 791  
VIDYA DARSHAN EDUCATION PROG. 17.02.17 9:30 26'00" EDUCATIONAL PROG. 796  
EK DAL NA PANKHI SOCIAL PROG. 17.02.17 10:00 23'37" A FAMILY SERIAL 1307  
SOS MISSING PERSON 17.02.17 10:25 02'10" MISSING ANCTS.    
RASOI NI RANGAT COMEDY PROG. 17.02.17 10:30 22'06" PROG.    
SAMCHAR NEWS 17.02.17 11:00 15'00'' NEWS    
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 17.02.17 11:15 13'15" PROG.    
EK MINUTE PROG. 17.02.17 11:30 13'34" PROG.    
EK MINUTE PROG. 17.02.17 11:45 12'08" PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES 17.02.17 12:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
E-GOVERNANCE INFORMETIVE PROG. 17.02.17 12:01 21'32" BIOMETRICS, EXP: C.V.GAJJAR, HARESH SHAH    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION
YOUTH PROG.

RAJKOT CONTRIBUTION
PROG.
17.02.17 12:30 28'28" SAUTHI ALAG SAUMA ALAG, EXP: TRUPTI GAJERA, JAYANT JOSHI    
SAMACHAR : NEWS 17.02.17 13:00 30'00" REGIONAL NEWS BULLETINS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN PROG. 17.02.17 13:30 24'03" PROG 85  
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 17.02.17 14:02 21'25" ART-VIVIDH KALA (PART-02)    
VIDYA DARSHAN SPON.PROG. 17.02.17 14:30 26'00" PROG. FOR WOMEN 716  
NEWS HEADLINES  HEADLINES 17.02.17 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HEADLINES 17.02.17 15:01 04’00’’ PROG. HIGHLIGHTS    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 17.02.17 15:03 24'21" COOKERY SHOW, EXP: SHRADHHA DEBAN    
JARA JUO JAGI NE  SPON.PROG. 17.02.17 15:30 26'38"  SPON.PROG. 808  
SAMACHAR :  NEWS 17.02.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 17.02.17 16:05 23'13" HINDI FILM SONGS    
NATAK- MIDNIGHT CULTURAL PROG. 17.02.17 16:30 28'25" PROG.    
SOS MISSING PERSON 17.02.17 16:55 02'31" MISSING PERSON ANCTS.    
NEWS HEADLINES HEADLINES 17.02.17 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
KRUSHI DARSHAN:  AGRICULTURE PROG 17.02.17 17:01   SUKSHMA SINCHAY YOJANA-MARGDARSHAN, EXP: CHIRAG S. VANKAR, DILIP R.JOSHI    
KRISHI SAMACHAR  NEWS 17.02.17 17:50   AGRIL NEWS BULLETIN 1196  
HELLO AROGYA HEALTH PROG. 17.02.17 18:00   ENT NA ROG-SARVAAR,EXP: DR. RAJESH VISHWAKARMA, DR. KALPESH PATEL    
MUSICAL PROG. SADABAHAR MUSI PROG. 17.02.17 18:30 22'07" MUSICAL PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 17.02.17 19:00 30 MTS. REGIONAL NEWS BULLETIN    
SERIAL BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL/COMEDY 17.02.17 19:30 25'14" SERIAL 50  
NEWS HEADLINES HEADLINES 17.02.17 20:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
BHATIGAL GUJARAT PROG. 17.02.17 20:01 21'53" ART-TANGALIYA WORK    
NEWS FOCUS NEWS 17.02.17 20:30 30’00’’ RIGIONAL NEWS BULLETIN    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 17.02.17 21:00 23'13" HINDI FILMI SONGS    
EK DAL NA PANKHI SERIAL 17.02.17 21:30 22'15" SERIAL 1316  
NEWS HEADLINES HEADLINES 17.02.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON.PROG. 17.02.17 22:01 27'13" PROG. 972  
NATAK- MIDNIGHT NATAK 17.02.17 22:30 28'25" NATAK    
SOS MISSING PERSON 17.02.17 22:59 02'24" MISSING PERSON ANCTS.    
E-GOVERNANCE INFORMATIVE PROG. 17.02.17 23:00 21'22" BIOMETRICS, EXP: C.V.GAJJAR, HARESH SHAH    
HELLO AROGYA HEALTH PROG. 17.02.17 23:30   ENT NA ROG-SARVAAR,EXP: DR. RAJESH VISHWAKARMA, DR. KALPESH PATEL    
DAYRO MUSIC PROG. 18.02.17 0:00 57'02" LOKGEET-KHODIDAS CHARAN, DAMYANTI BARDAI, HARSHDAN GADHVI    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 18.02.17 1:00 22'58" HINDI FILM SONGS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 18.02.17 1:30 24'03" PROG. 85  
NATAK- MIDNIGHT NATAK 18.02.17 2:00 28'25" NATAK    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 18.02.17 2:30 24'21" EXP: SHRADHHA DEBAN    
FILMI SARGAM HINDI FILM SONGS 18.02.17 3:00 23'13" HINDI FILM SONGS    
E-GOVERNANCE INFORMATIVE PROG. 18.02.17 3:30 21'32" BIOMETRICS, EXP: C.V.GAJJAR, HARESH SHAH    
GRAM JAGAT RURAL DEVELOPMENT PROG. 18.02.17 4:00 24'25" VANKANERDA GAM NI MULAKAT-PART-01    
JEEVAN NIRANTAR PROG. BASED ON YOG 18.02.17 4:30 26'36" PROG. BASED ON YOG    
SAMBHARNA ARCHIVAL PROG. 18.02.17 5:00 22'01" SHASTRIY GAYAN- MAHENDRA VIKRAMSHI    
BHAKTI SANGEET SPON.PROG. 18.02.17 5:30 27'58" AARADHNA    

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India