લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR THURSDAY 02.08.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
BHATIGAL GUJARAT CULTURAL PROG. 02.08.18 6:01 23'00" BHOONGAL MAKING    
KRUSHI DARSHAN  AGCULTURE PROG. 02.08.18 6:30 18'00" GAILLARDIA NI VAIGYANIK KHETI PADDHATI    
 GOOD MORNING DD GIRNAR BREAKFAST SHOW 02.08.18 7:00   BREAKFAST SHOW    
SAMACHAR NEWS 02.08.18 7:45 15'00'' NEWS    
PARIKRAMMA GABBARNI : SPON.PROG.  SPL. PROG. 02.08.18 8:00 24'00" SPON. PROG. 13  
CHOKKHU CHANAK PROG. 02.08.18 8:30 25'00" SWACHCHA GAM PALAVASNA    
DHANYA THAYU AA JEEVAN PROG. 02.08.18 9:00 15'00" PROG. 1305  
VIDYA DARSHAN PROG. 02.08.18 9:30 25'00" PROG.    
HELLO KARKIRDI  PROG. 02.08.18 10:00    SAMAJIK VIGNAN KSHETRA MA KARKIRDI NI TAKO,  EXPERT : RAJASI CLERK    
RAJKOT CONTRIBUTION -  HELLO DOORDARSHAN   02.08.18 10:30 26'00" VISHWA STANPAN DIWAS, EXPERT : DR. RINITA UPADHYAY    
SOS ANCT. ACT. 02.08.18 10:56 02'21" ANCT, ACT.    
SAMACHAR NEWS 02.08.18 11:00 15'00'' NEWS    
GOOD MORNING DD GIRNAR  BREAKFAST SHOW  02.08.18 11:15   BREAKFAST SHOW     
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 02.08.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
 JE ICHCHU HU AE KARNARI HU    SERIAL 02.08.18 12:01 23'56" SERIAL 28  
SAHITYA SARVANI  PROG. 02.08.18 12:30 23'27" JORAVARSINH JADAV SATHE EK MULAKAT,  EXPERT : JORAVARSINH JADAV    
SAMACHAR : NEWS 02.08.18 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETINS    
 SUNITA SERIAL 02.08.18 13:30 21'54" SERIAL 9  
NEWS HEADLINES HEADLINES 02.08.18 14:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
CHITRA GURJARI GUJARATI PROG. 02.08.18 14:02 24'00" GUJARATI PROG.    
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 02.08.18 14:30 24'05" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 02.08.18 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : NEWS HEADLINES 02.08.18 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
WOMEN ACHIEVERS PROG. PROG. 02.08.18 15:03 26'26" EXPERT : VAISHAKHI SHUKLA    
ANAND MA SAHU RAHIYE SPON. PROG. 02.08.18 15:30 30'00" SPON. PROG. 358  
SAMACHAR NEWS 02.08.18 16:00 05'00" NEWS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 02.08.18 16:05 23'05" CHILDREN'S PROG. 21  
SWAPNA AAKASH  SERIAL 02.08.18 16:30 23'56" SERIAL 27  
SOS / MISSING ANCTS MISSING PERSON 02.08.18 16:55 02'29" SOS / MISSING ANCTS    
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS NEWS HEADLINES  02.08.18 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES     
GAM VIKAS TARAF SPON. PROG. 02.08.18 17:01 25'00" SPON. PROG. 161  
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURE PROG. 02.08.18 17:30 18'00"  MAGFALI PAKMA NAFAKARAK KHETI, EXPERT : DR. B.B. KABARIYA    
HELLO SAKHI WOMEN'S PROG. 02.08.18 18:00    BREASTFEEDING WEEK, EXPERT : DR. SHITAL PUNJABI, KAMALABEN SHRIMALI,    
CHITRA GURJARI GUJARATI PROG. 02.08.18 18:30 24'00" GUJARATI PROG.    
SAMACHAR NEWS 02.08.18 19:00 30'00" NEWS    
SWAPNA AAKASH  SERIAL 02.08.18 19:30 22'41" SERIAL 27  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 02.08.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
PARIKRAMMA GABBARNI SPON. PROG. 02.08.18 20:01 24'00" SPON. PROG. 13  
NEWS FOCUS NEWS FOCUS 02.08.18 20:30 30'00" NEWS FOCUS    
JE ICHCHU HU AE KARNARI HU SERIAL 02.08.18 21:00 21'57" SERIAL 28  
WOMEN ACHIEVERS PROG.  PROG. 02.08.18 21:30 25'00: EXPERT : VAISHAKHI SHUKLA    
NEWS HEADLINES HEADLINES 02.08.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON. PROG. 02.08.18 22:01 27'52" SPON. PROG. 1496  
SADABAHAR MUSIC PROG. 02.08.18 22:30 24'00" MUSIC PROG.    
SOS : MISSING ANCT. MISSING PERSON 02.08.18 22:55 02'29" MISSING ANCT.    
HELLO SAKHI WOMEN'S PROG. 02.08.18 23:00    BREASTFEEDING WEEK, EXPERT : DR. SHITAL PUNJABI, KAMALABEN SHRIMALI,    
SAHITYA SARVANI  PROG. 02.08.18 23:30 25'37" JORAVARSINH JADAV SATHE EK MULAKAT    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 03.08.18 0:00 23'05" CHILDREN'S PROG. 21  
DAYRO DEVOTIONAL PROG. 03.08.18 0:30 55'00" DAMYANTI BARDAI, ABHESINH RATHOD, FARIDA MEER, KIRTIDAN GADHAVI    
 SADABAHAR MUSIC PROG.  03.08.18 1:30 25'06" MUSIC PROG.     
DDK - RAJKOT CONTRIBUTION -  HELLO DOORDARSHAN  RAJKOT CONTRIBUTION 03.08.18 2:00 24'37"  VISHWA STANPAN DIWAS, EXPERT : DR. RINITA UPADHYAY,    
SAHITYA SARVANI  PROG. 03.08.18 2:30 26'29" JORAVARSINH JADAV SATHE EK MULAKAT    
CHOKKHU CHANAK PROG. 03.08.18 3:00 22'30"  GAM DELOLI,  SWACHHTA ABHIYAN,  ARTIST :  PALAK MEHTA,      
SWAPNA AAKASH  SERIAL 03.08.18 3:30 23'44" SERIAL 27  
KRUSHI DARSHAN AGCULTURE PROG. 03.08.18 4:00 17'20" MAGFALI PAKMA NAFAKARAK KHETI, EXPERT : DR. B.B. KABARIYA,    
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 03.08.18 4:30 23'30"  SUGAM SANGEET - KALYANI KAUTHALKAR    
JIVAN YOG PROG. 03.08.18 5:00 25'54" EXPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI 66  
BHAKTI SANGEET  RAJENDRA SHAH, HASMUKH PATADIYA PROG. 03.08.18 6:00 25'54" PROG.    

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India