લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY 30.08.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
TIRTH PROG. 30.08.18 6:01 28'11" NILKANTHDHAM, POICHA - PART : 02    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 30.08.18 6:30 18'10" BAGAYATI PAKOMA TISSUE CULTURE NU MAHATVA, EXPERT : M.B. WAGHMSHI    
GOOD MORNING DD GIRNAR MORNING SHOW 30.08.18 7:00 27'53" MORNING SHOW    
SAMACHAR NEWS 30.08.18 7:45 15'00" NEWS    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 30.08.18 8:00 24' 07" HINDI FILM SONGS    
PRADAKSHINA PROG. 30.08.18 8:30 14'00" KAVI NARMAD ANE KAVI DALPAT RAMNA PUSTAK NU PRADARSHAN, SHRAVAN MAHINANI UJAVANI, RAKSHABANDHAN NI UJAVANI, NIKUNJ VAISHYAKNA PHOTOGRAPHU PRADARSHAN    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 30.08.18 9:00 27'42" SPON. PROG. 1333  
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 30.08.18 9:30 24'00" SPON.PROG. VIDYA DARSHAN    
HELLO SAKHI PHONE IN LIVE WOMEN'S PROG. 30.08.18 10:00    MAHILA SURAKSHA ANE POLICE NI KAMGIRI, EXPERT : ANIL PRATHAM    
SOS ANCT. ACT 30.08.18 10:25 02'23" ANCT. ACT    
DDK- RAJKOT CONTRIBUTION-    SAHITYA SARVANI PROG. 30.08.18 10:30 28'05" SAURASHTRANU SANT SAHITYA, PROF. RAVJI ROKAD DWARA DR. NIRANJAN RAJYAGURU NI MULAKAT    
SAMACHAR NEWS 30.08.18 11:00 15'00'' NEWS    
GOOD MORNING DD GIRNAR PROG. 30.08.18 11:15 25'00" PROG.    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 30.08.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
PRADAKSHINA PROG. 30.08.18 12:01 24'47" KAVI NARMAD ANE KAVI DALPAT RAMNA PUSTAK NU PRADARSHAN, SHRAVAN MAHINANI UJAVANI, RAKSHABANDHAN NI UJAVANI, NIKUNJ VAISHYAKNA PHOTOGRAPHU PRADARSHAN    
KALA MAHAKUMBH PROG. 30.08.18 12:30 23'27" PROG.    
SAMACHAR : NEWS 30.08.18 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETINS    
 KADAMBARI PROG. 30.08.18 13:30 21'54" PROG. 11  
NEWS HEADLINES HEADLINES 30.08.18 14:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
SWARNAAD MUSIC PROG. 30.08.18 14:02 24'00" ARTIST : VIJAYKUMAR SANT, TABLA : HEMANT JOSHI, TANPURA : KALPESH BHOJAK    
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 30.08.18 14:30 24'05" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 30.08.18 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : NEWS HEADLINES 30.08.18 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
 WOMEN GAME SHOW PROG. 30.08.18 15:03 25'21" PROG.    
ANAND MA SAHU RAHIYE PROG. 30.08.18 15:30 26'26" PROG. 381  
SAMACHAR NEWS 30.08.18 16:00 05'00" NEWS    
PATANGIYA NI PANKHEN  CHILDREN'S PROG. 30.08.18 16:05 21'07" CHILDREN'S PROG.    
KALA MAHAKUMBH PROG. 30.08.18 16:30 29'00" JILLA KAKSHA NI SPARDHA    
SOS / MISSING ANCTS MISSING PERSON 30.08.18 16:55 02'29" SOS / MISSING ANCTS    
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS NEWS HEADLINES  30.08.18 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES     
PROG. ON SUCCESSFUL FARMERS  PROG. 30.08.18 17:01   1] GEER GAY NI OLAKH, EXPERTS : DR. A.J. KACHHIYAPATEL, DIRECTOR OF A/H, DR. M.K. PATEL, MADADNISH PASHUPALAN NIYAMAK KRUSHIBHAVAN, GANDHINAGAR, GOPALBHAI SUTARIYA, PASHUPALAK, 2] SAFAL KHEDUT SATHE MULAKAT (GOBAR GAS), JAGAJI CHMANAJI MALI, KHEDUT, EXPERT : J.R. PATEL, MADADNISH PRADHYAPAK, SARDAR DANTIWADA KRUSHI UNIVERSITY, SARDAR KRUSHINAGAR, 3] SPOT : GLENDER ROG SAME SAVCHETI    
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURE PROG. 30.08.18 17:30 17'45"  PASHUPALAKNI AAVAK VADHARAVANA UPAY, EXPERT : DR. CHANDULAL G. CHAUDHRY    
HELLO ZINDAGI PROG. 30.08.18 18:00    DEPRESSION THI THATA ROGO, ANCHOR : RASHMI MUNSHI, EXPERT : DR. YOGESH GUPTA, M.D. PSYSICIAN    
FILMY SARGAM HINDI FILM SONGS 30.08.18 18:30 24'02" HINDI FILM SONGS    
SAMACHAR NEWS 30.08.18 19:00 30'00" NEWS    
MISSION MANORANJAN LIVE 30.08.18 19:30 23'30"  EXPERT : RAKESH BAROT    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 30.08.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
MISSION MANORANJAN LIVE 30.08.18 20:01   CONTD..    
NEWS FOCUS NEWS 30.08.18 20:30 30’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
SANGATH PROG. 30.08.18 21:00   EXPERT : DAINA RAVAL, KIRTIDA THAKORE,  (PART:01)      
NEWS HEADLINES HEADLINES 30.08.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON. PROG. 30.08.18 22:01 27'52" SPON. PROG. 1523  
SMART GRUHINI - WOMEN GAME SHOW WOMEN GAME SHOW  30.08.18 22:30 28' 03" WOMEN GAME SHOW     
SOS : MISSING ANCT. MISSING PERSON 30.08.18 22:55 02'29" MISSING ANCT.    
HELLO ZINDAGI PROG. 30.08.18 23:00   EXPERT : DR. YOGESH GUPTA, M.D. PSYSICIAN    
KALA MAHAKUMBH PART : 03  PROG. 30.08.18 23:30 24'21" JILLA KAKSHA NI SPARDHA,    
PATANGIYA NI PANKHEN CHILDREN'S PROG. 31.08.18 0:00 22'00" CHILDREN SONG - BLIND SCHOOL STUDENTS    
DAYRO MUSIC 31.08.18 0:30   NIRANJAN RAJYAGURU, ABHESINH RATHOD, DAMYANTI BARDAI, BHARATI VYAS    
PROG. ON SUCCESSFUL FARMERS  PROG. 31.08.18 1:30 25'00" 1] GEER GAY NI OLAKH, EXPERTS : DR. A.J. KACHHIYAPATEL, DIRECTOR OF A/H, DR. M.K. PATEL, MADADNISH PASHUPALAN NIYAMAK KRUSHIBHAVAN, GANDHINAGAR, GOPALBHAI SUTARIYA, PASHUPALAK, 2] SAFAL KHEDUT SATHE MULAKAT (GOBAR GAS), JAGAJI CHMANAJI MALI, KHEDUT, EXPERT : J.R. PATEL, MADADNISH PRADHYAPAK, SARDAR DANTIWADA KRUSHI UNIVERSITY, SARDAR KRUSHINAGAR, 3] SPOT : GLENDER ROG SAME SAVCHETI    
DDK - RAJKOT CONTRIBUTION - -  SAHITYA SARVANI RAJKOT CONTRIBUTION 31.08.18 2:00 27'52" SAURASHTRANU SANT SAHITYA, PROF. RAVJI ROKAD DWARA DR. NIRANJAN RAJYAGURU NI MULAKAT    
KALA MAHAKUMBH PART : 03  PROG. 31.08.18 2:30 25' 00" JILLA KAKSHA NI SPARDHA,    
PRADAKSHINA PROG. 31.08.18 3:00 18'15" KAVI NARMAD ANE KAVI DALPAT RAMNA PUSTAK NU PRADARSHAN, SHRAVAN MAHINANI UJAVANI    
MISSION MANORANJAN PROG. 31.08.18 3:30 18'15" , EXPERT : RAKESH BAROT    
SAMBHARANA -   LOKGEET - PRABHABEN RABARI PROG. 31.08.18   22' 05" PROG.    
JIVAN YOG  PROG. 31.08.18 5:00 27' 05" EXPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI,  95  
BHAKTI SANGEET  -AARADHANA - PRAKASH NAYAK  PROG. 31.08.18 5:30 26'08" PROG.    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India