લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
REVISED PROG. SCHEDULE FOR SUNDAY 02.09.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
AKHYAN PARVA - BAL LEELA DASHAM SKANDH PROG. 02.09.18 6:00 22'00" DHARMIKLAL PANDYA    
FITNESS SHOWS - BODY, MIND & SOUL FITNESS SHOWS 02.09.18 6:30 26'30" FITNESS SHOWS    
ALAK MALAK NI VAATO PROG. 02.09.18 7:00 20'42" PROG. 10  
SHASTRIY NRUTYA - KATHAK PROG. 02.09.18 7:30 12' 02" PROG.    
S  A M A C H A R  NEWS 02.09.18 7:45 15'00" NEWS    
DANCE -  PROG. 02.09.18 8:00 58' 36" VISHNU MOHIT, SHARMISHTHA SARKAR, VINANTI MISTRY, KINNARI VORA, FORAM SHAH    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 02.09.18 9:00 27'59" TELEFILM 1335  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG./ SPON. PROG. 02.09.18 9:30 23'43" SPON. PROG.    
KRISHNA GAAN PROG. 02.09.18 10:00 26'17" PROG.    
SOS MISSING ACT. 02.09.18 10:25 02'28" ANCT. ACT.    
SPON. SERIAL AYURVEDIK LIFESTYLE SPON. PROG. 02.09.18 10:30 27'31" SPON. PROG. 35  
S A M A C H A R NEWS 02.09.18 11:00 15'00" NEWS    
SHASTRIY NRUTYA - KATHAK PROG. 02.09.18 11:15 10' 10" PROG.    
HAVELI SANGEET - BHAGWATI PRASAD GHANDHARVA PROG. 02.09.18 11:30 27' 48" PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 02.09.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DUDH MA SAKAR SPON. PROG. 02.09.18 12:01 23'57" SPON. PROG. 170  
AKHYAN PARVA - BAL LEELA DASHAM SKANDH PROG. 02.09.18 12:30 25'00" DHARMIKLAL PANDYA    
SAMACHAR :  NEWS 02.09.18 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
SANGATH PROG. 02.09.18 13:30 47' 52" EXPERT : DAINA RAVAL, KIRTIDA THAKORE,  (PART:01)     
NEWS HEADLINES HEADLINES 02.09.18 14:00 02'00'' HEADLINES    
SANGATH CONTD.. 02.09.18 14:02   CONTD..    
VIDHYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG. 02.09.18 14:30 23'43" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES  NEWS 02.09.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 02.09.18 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
KRISHNA KATHA PROG. 02.09.18 15:03 35' 50" ISHIRA PARIKH, MAUNIKA SHAH    
RAAS GARBA PROG. 02.09.18 15:40 11' 36" PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 02.09.18 16:00 05'00'' SAMACHAR    
JANMASHTAMI SPECIAL DRAMA " BRIJ KO CHHOD CHALE GHANSHYAM " SPON. PROG. 02.09.18 16:05 1:51:01 WRITER : RANNADE SHAH, PRESENT : SHREE THREATRE, ARTIST NAME : KRISHNA - KALRAV DAVE, RADHA - ABHIGNA MEHTA, UDDHAV - TUSHAR TRIPATHI, JASHODA - PINKY DESAI, NAND - HEMANT MISTRY, BALKRUSHNA - PRIYANSHI SHAH, MADAHV - DEYAN GAJJAR, GOPI - JAYSHREE PARIKH, USHA BHATIYA, RASHMI ENGINEER, NAGARJAN - MITESH PANDAV, TRINA TOPDAR, HIRAVA SHAH    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 02.09.18 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
JANMASHTAMI SPECIAL DRAMA " BRIJ KO CHHOD CHALE GHANSHYAM " CONTD….   CONTD.. 02.09.18 17:01   CONTD..    
KRISHNA GEET - SANJAY OZA, FALGUNI DOCTOR PROG. 02.09.18 18:10 14' 27" PROG.    
CURTAIN RAISER - JANMASHTAMI MAHOTSAV   02.09.19 18:30        
SAMACHAR :  NEWS 02.09.18 19:00 30'00'' NEWS    
TIRTH PROG. 02.09.18 19:30 24' 01" GOPNATH MANDIR,    
AKHYAN PARVA - NAG DAMAN PROG. 02.09.18 20:01 26' 57" DHARMIKLAL PANDYA    
NEWS FOCUS NEWS FOCUS 02.09.18 20:30 30'00" NEWS FOCUS    
BALKRISHNA LEELA - SHYAMAL - SAUMIL MUNSHI PROG. 02.09.18 21:00 21' 23" PROG.    
CURTAIN RAISER - JANMASHTAMI MAHOTSAV   02.09.18 21:30        
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 02.09.18 22:00   NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH : SPON.PROG.   SPON.PROG.   02.09.18 22:01 27'59" SPON.PROG.   1524  
GOOD NEWS GUJARAT    02.09.18 22:30        
KRISHNA KATHA PROG. 02.09.18 23:00 25'33" ISHIRA PARIKH, MAUNIKA SHAH    
BALKRISHNA LEELA - SHYAMAL - SAUMIL MUNSHI PROG. 02.09.18 23:36 21' 23" PROG.    
TIRTH RELIGIOUS PROG. 03.09.18 0:00 24' 11" GOPNATH MANDIR,    
DAYRO DEVOTIONAL 03.09.18 0:30 53' 16" BIHARI HEMU GADHAVI, DHIRUBHAI SARVAIYA, LALITA GHODADARA, KIRTIDAN GADHAVI    
AKHYAN PARVA - NAG DAMAN PROG. 03.09.18 1:30 26' 57" DHARMIKLAL PANDYA    
GOOD NEWS GUJARAT PROG. 03.09.18 2:00   PROG.    
AKHYAN PARVA - BAL LEELA DASHAM SKANDH PROG. 03.09.18 2:30 25'00" DHARMIKLAL PANDYA    
KRISHNA KATHA PROG. 03.09.18 3:00 35' 50" ISHIRA PARIKH, MAUNIKA SHAH    
BALKRISHNA LEELA - SHYAMAL - SAUMIL MUNSHI PROG. 03.09.18 3:36 21' 23" PROG.    
GRAM JAGAT PROG. 03.09.18 4:00 24'44" KAUSHALYA TALIM (MATIKAM), EXPERT : ASHWINBHAI VALA,    
SAMBHARANA : SHASTRIY VADHYA SANGEET - VANSALI VADAN, RAAG : SHUDDH KALYAN PROG. 03.09.18 4:30 26'34" PROG.    
JIVAN YOG YOG PROG. 03.09.18 5:00 23'03" YOG PROG. 97  
BHAKTI SANGEET  -  HEMANT CHAUHAN PROG. 03.09.18 5:30 25'05" PROG.    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India