લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
Latest News

Read more

Latest Videos
DD-Girnar
 
PROG. SCHEDULE FOR SATURDAY 01.09.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
TIRTH PROG. 01.09.18 6:01 23'34" KABIRVAD, BHARUCH    
MIND WATCH  PROG. 01.09.18 6:30 26'00" PROG. 5  
ALAK MALAK NI VAATO PROG. 01.09.18 7:00 24'53" PROG. 7  
MUSIC - EJAS MAJMUDAR - PURUSHOTTAM UPADHYAY, HANSA DAVE MUSIC 01.09.18 7:30 13' 50" MUSIC    
S  A M A C H A R NEWS 01.09.18 7:45 15'00" NEWS    
EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT PROG. 01.09.18 8:00 22'38" BELL METAL TEJANBAI    
TIRTH RELIGIOUS PLACE 01.09.18 8:30 23'00" GOPNATH MANDIR,     
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 01.09.18 9:00 27'54" SPON. PROG. 1334  
VIDYA DARSHAN SPON/EDUCATIONAL PROG. 01.09.18 9:30 24'06" EDUCATIONAL PROG.    
HELLO ZINDAGI  PROG. 01.09.18 10:00 24'48" DEPRESSION THI THATA ROGO, ANCHOR : RASHMI MUNSHI, EXPERT : DR. YOGESH GUPTA, M.D. PSYSICIAN    
SOS, MISSING  ANCTS. 01.09.18 10:25 02'32"  ANCTS.    
DDK - RAJKOT CONTRIBUTION -    MAHILA JAGAT PROG. 01.09.18 10:30 25'29" SAKHIVAN STEP CENTRE, ANCHOR : BHAVISHA SHAH, EXPERTS : DR. JANAKSINH GOHEL    
SAMACHAR :  NEWS 01.09.18 11:00 15'00" NEWS    
TIRTH RELIGIOUS PLACE 01.09.18 11:15 15'08" SOMNATH MANDIR,   COMPERE : ARCHAN TRIVEDI    
ALAK MALAK NI VAATO PROG. 01.09.18 11:30 23'43" PROG. 7  
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 01.09.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINES    
MISSION MANORANJAN PROG. 01.09.18 12:01 25'00" EXPERT : RAKESH BAROT    
SAMACHAR :  NEWS 01.09.18 13:00 30'00" NEWS    
KADAMBARI  SERIAL 01.09.18 13:30 26'12" SERIAL 12  
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 01.09.18 14:00 02'00" NEWS HEADLINES    
DANCE  - SHASTRIY NRUTYA - INA SHAH PROG. 01.09.18 14:02 22'04" PROG.  
VIDHYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG. 01.09.18 14:30 24'06" EDUCATIONAL PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 01.09.18 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : HIGHLIGHTS 01.09.18 15:01 02'00" PROG. HIGHLIGHTS    
TAK DHINA DHIN - MEGHDHNUSH GROUP PROG. 01.09.18 15:03 24'41" PROG.    
LIVE T/c OF LAUNCH OF INDIA POST PAYMENTS BANK(IPPB) BY HON'BLE PM SHRI NARENDRA MODI FROM
03.15 PM TO 04.25 PM (OR TILL THE END) ONLY ON NATIONAL NETWORK(DD-1) & RLSS CONTINUES
ANAND MA SAHU RAHIYE SPON. PROG. 01.09.18 15:30 26'00" SPON. PROG. 382  
SAMACHAR :  NEWS 01.09.18 16:00 5:00 NEWS    
PATANGIYA NI PANKHEN CHILDREN PROG. 01.09.18 16:05 24'30" AZADI NA RANG TARANG    
EK BHARAT SHRESHTHA BHARAT PROG. 01.09.18 16:30 22'00" BELL METAL TEJANBAI    
SOS ANCT. ACT. 01.09.18 16:55 02'32" ANCT. ACT.    
NEWS HEADLINES NEWS 01.09.18 17:00 01'00'' NEWS HEADLINES    
ROJGAR SAMACHAR PROG. 01.09.18 17:01 26'07" GUJARATMA GHASIYA MEDANONA PAKSHIO, EXPERT : UDAY VORA,    
ENVIRONMENT LONG PLAY 01.09.18 17:30 24'17" PARYAVARAN VYAVASTHAPAN, EXPERT : DR. SANJIV TYAGI    
ABHIVYAKTI - MEERA  PROG. 01.09.18 18:00 53' 53" PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 01.09.18 19:00 30'00" NEWS    
HELLO DOCTOR HEALTH PROG. LIVE 01.09.18 19:30   CHAKSHUDAN PAKHAVADIYU, ANCHOR : LIPI TRIVEDI, EXPERTS : DR. RUPAL SHAH    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 01.09.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINES    
ALAK MALAK NI VAATO PROG. 01.09.18 20:01 21' 44" PROG. 10  
NEWS FOCUS NEWS 01.09.18 20:30 30'00" NEWS FOCUS    
ABHIVYAKTI - MEERA  PROG. 01.09.18 21:00 53' 53" PROG.    
NEWS HEADLINES                       NEWS HEADLINES                       01.09.18 22:00 01'00" NEWS HEADLINES                          
GYANPRAKASH  SPON. PROG. 01.09.18 22:01 27'58"  SPON. PROG. 1524  
SMART GRUHINI - WOMEN GAME SHOW PROG. 01.09.18 22:30 24'06" PROG.    
SOS, MISSING ANCTS.  ANCTS.  01.09.18 22:57 02'32" ANCTS.     
ROJGAR SAMACHAR PROG. 01.09.18 23:00 29'23" PROG.    
GAMMAT GULAL COMEDY PROG. 01.09.18 23:30 23'40" DIPAK RATHOD    
PATANGIYA NI PANKHEN CHILDREN PROG. 02.09.18 0:00 20'00" AZADI NA RANG TARANG,    
DAYRO SPIRITUAL PROG. 02.09.18 0:30 52'27" VISHNU PANARA, MEENA PATEL, RANJIT VANK, ISHWARBHAI CHAUDHRY, JYOTSNA KAPADI    
DANCE  - SHASTRIY NRUTYA - INA SHAH PROG. 02.09.18 1:30 23'56" PROG.    
DDK - RAJKOT CONTRIBUTION -     MAHILA JAGAT PROG. 02.09.18 2:00 25'00" PROG.    
ENVIRONMENT LONG PLAY  02.09.18 2:30 24'00" PARYAVARAN VYAVASTHAPAN, EXPERT : DR. SANJIV TYAGI    
ABHIVYAKTI - MEERA PROG. 02.09.18 3:00 55' 14" PROG.    
GRAM JAGAT SPON. PROG. 02.09.18 4:00 25'00"  SWACHH BHARAT MISSION , PARTICIPANTS : VINOD PATEL, VIPUL PARMAR,  AMRUT G. BHAMBHI    
SAMBHARANA, MUSIC PROG. 02.09.18 4:30 24'24" SUGAM SANGEET - HAMEED KHA    
JIVAN YOG  PROG. 02.09.18 5:30 24'56" EXPERT : SWAMI ADHYATMANANDJI 96  
BHAKTI SANGEET   -ABHESINH RATHOD, MEENA PATEL PROG. 02.09.18 5:00 27'34" PROG.    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India