દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલયમાં સમારોહ        દિવાળી મંગલ મિલન સમારોહનું આયોજન        અમિત શાહ,સુષ્મા,રાજનાથની હાજરી        મોદીએ ભાઈબીજની શુભકામના પાઠવી        500 પત્રકારો પણ હાજર રહ્યા        વડાપ્રધાને પત્રકારોને સંબોધન કર્યુ        પત્રકારો પાસે ઘણી માહિતી હોય છે-મોદી        મીડીયાથી નવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે-મોદી        મીડીયાથી નવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે-મોદી        સરકારને જાગૃત કરે છે મીડીયા-મોદી        સ્વચ્છતા પર મીડીયા ગંભીર બન્યુ-મોદી         સ્વચ્છતા વિશે અનેક આર્ટિકલ આવ્યા-મોદી        મીડીયાએ કલમને ઝાડુ બનાવી-મોદી       
જમ્મુ-કાશ્મીર,ઝારખંડમાં ચૂંટણીનું પ્રથમ ચરણ 25 નવેમ્બરે        જમ્મુ-કાશ્મીર,ઝારખંડમાં ચૂંટણીનું દ્વિતિય ચરણ 02 ડિસેમ્બરે        જમ્મુ-કાશ્મીર,ઝારખંડમાં ચૂંટણીનું તૃતિય ચરણ 09 ડિસેમ્બરે        જમ્મુ-કાશ્મીર,ઝારખંડમાં ચૂંટણીનું ચતુર્થ ચરણ 14 ડિસેમ્બરે        જમ્મુ-કાશ્મીર,ઝારખંડમાં ચૂંટણીનું પાંચમુ ચરણ 20 ડિસેમ્બરે        જમ્મુ-કાશ્મીર,ઝારખંડમાં મતગણતરી 23 ડિસેમ્બરે       

 
NOTE: 5TH ODI CRICKET INDIA VS WESTINDIES ON 20-10-2014 WILL BE TELECAST ON DD:1 FROM 13:55 HRS TO 22:45 HRS ON DD-1 NATIONAL RIGIONAL TELECAST WILL BE ON SATELLITE ONLY 
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
DDK RAJKOT   6:00    
SAMAJIK NYAY PROG. 6:30 PACHAT JATI MATE KALYANKARI YOJNAO,EXP:HARISH MANGALAM  
CHINGARI PROG. 7:00 A PROGRAMME ON SPERITUALITY 6
PROG. SANKATMOCHAN MYTHOLOGICAL 7:30 A SERIAL ON HANUMAN 9
SWASTHA BHARAT PROG. 8:00 HEALTH SERIES,NATIONAL OBESITY WEEK,EXP:DR.MAHENDRA NARVARIA  
KAKA NI KAMAL PROG. 8:30 COMEDY SHOW,  
SAMACHAR NEWS 8:45 A REGIONAL NEWS  
DHANYA THYU AA JIVAN PROG. 9:00 SPON.PROG. 314
TARA NI SAFAR PROG. 9:30 SCIENCE PROG. 10
MARO KAYDO MARI DHAL PROG. 10:00 SERIAL BASE PROG.,SEXUAL HARASSMENT PART-2  
SOS PROG. 10:25 MISSING PERSON ANCTS.  
GALI GALI SIM SIM PROG. 10:30 CHILD'S PROG. 16
NEWS HEADLINES NEWS 11:00 NEWS HEADLINES  
PRADKSHINA NEWS 11:02 1. DURGA POOJA NA SANKALIT ANSHO,2.DDG,SHREE FULSUNDAR VIDAY PAR AHEVAL  
SMART GRUHINI SHOW. 11:30 GAME SHOW FOR WOMEN,SEJAL KUSUMGAR,SAPNA YYAS,BHAVNA MEHTA  
NEWS HEADLINES HEADLIGNES  12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 12:01 ARCHIVES,GARBA  
SAMACHAR : NEWS 13:00 A REGIONAL NEWS  
KAKA NI KAMAL PROG 13:15 COMEDY SHOW,  
SINDHHI SAUGAT PROG. 13:30 SINDDHI LOK-DASTAN-UMAR MARVI,EXP:DR.JETHO LALWANI  
NEWS HEADLINES (ON SATTELITE ONLY) HEADLINES  14:00 NEWS HEADLINES  
MIND WATCH NREP (ON SATTELITE ONLY)  PROG. 14:02 PROG.  
SAHASTRAPAN-NREP (ON SATTELITE ONLY) PROG. 14:30 PROG. 1
NEWS HEADLINES (ON SATTELITE ONLY) HEADLINES  15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS : (ON SATTELITE ONLY)   15:01    
RASOI NI RANGAT(ON SATTELITE ONLY) COOKERY SHOW 15:03 COOKERY SHOW,EXP:SUDHA BHATT  
JARA JUO JAGI NE  (ON SATTELITE ONLY) A SERIAL 15:30  SPON.PROG. 5
SOS (ON SATTELITE ONLY) PROG. 15:57 MISSING ANCT.  
SAMACHAR :  (ON SATTELITE ONLY) NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
YUVA TARVARAT (ON SATTELITE ONLY) PROG. 16:05 YOUTH PROG., SALAMAT DIWALI  
AA MAMA NU GHAR KETLE (ON SATTELITE ONLY) PROG 16:30 PROG. 6
SOS (ON SATTELITE ONLY) MISSING PERSON 16.55 MISSING PERSON ANCTS.  
NEWS HEADLINES: (ON SATTELITE ONLY) HEADLINES  17:00 NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT  (ON SATTELITE ONLY) A  SERIAL 17:01 RURAL DEVELOPMENT PROG.TALIM DWARA SWAROJGARI,EXP:J.B.VALA,  
KRUSHI DARSHAN (ON SATTELITE ONLY) PROG. 17:30 AGRICULTURAL PROG. KISAN PORTAL  
KRUSHI SAMACHAR (ON SATTELITE ONLY) NEWS 17:50 AGRIL NEWS 594
SWASTHA BHARAT(ON SATTELITE ONLY) HEALTH PROG. 18:00 HEALTH SERIES,DARDI NA HAKKO ANE FARAJO,EXP:DR.BHARAT GADHVI  
SAMACHAR (ON SATTELITE ONLY) NEWS 18:30 REGIONAL NEWS  
EK MINUTE (ON SATTELITE ONLY) PROG. 18:45 A GAME SHOW FOR TEENAGERS  234
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11 (ON SATTELITE ONLY)   18:58 LINK TO NATIONAL PROG.  
JANVA NO HAQ PROG. 19:00 PHONE-IN-PROG.ON R.T.I.,KHADHYA ANE AUSADH NIYAMAN TANTRA ANE TI,EXP:HEMANT KOSHIYA  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20:00 NEWS HEADLINES  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 20:01 A SERIAL ON OLD AGE PERSON,COMPLIATION OF EP1 TO 5 39
NEWS FOCUS NEWS 20:30 ELECTION RELATED PROG.  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F) 160
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 21:30 A FEMILY SERIAL 847
VANDE MATARAM PROG 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES  22:00 NEWS HEADLINES  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR:  COMEDY SERIA  22:01 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE 61
SOS MISSING PERSON 22:27 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA A SERIES 22:30 A SERIES ON DISCOVERY OF INDIA BY  LT. JAVAHARLAL NEHRU  662
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 23:00 A FOLK SONGS, MAA BAP NE BHULSO NAHI-02  
BHARAT EK KHOJ  A SERIES 0:00 A SERIES ON DISCOVERY OF INDIA BY  LT. JAVAHARLAL NEHRU  22
SINDHHI SAUGAT PROG. 0:30 SINDHHI LOK DASTAN-UMAR MARVI  
VANDE MATARAM PROG 0:56 PATRIOTIC SONG  
TARA NI SAFAR PROG 1:00 SCIENCE PROG. 10
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 1:30 A FOLK SONGS+FILLERS,MAA BAP NE BHOOLSO NAHI-02  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FAMILY SERIAL 847
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 2:53'' PATRIOTIC SONG  
GRAM JAGAT  PROG. 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG.MGNAREGA,TSC,GRAMIN PAY JAL PART.,:02EXP: RAMESH PATEL,TALUKA SABHYA  
BHARAT MA CHHE VISVASH PATRIOTIC 3:27 PATRIOTIC SONG  
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTUR PROG.GHANU NU MAHHATAM UTPADAN MELAVVANI CHAVI RUP MUDDA  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50   594
SWASTHA BHARAT HEALTH SERIES  4:00 HEALTH SERIES,NATIONAL OBEYCITY WEEK,EXP:DR.MAHENDRA NARVARIYA,DR.S.K.MAKWANA  
KHADI FILLERS 4:25 FILLER  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR:  SERIAL:  4:30 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE  62
KHADI FILLERS 4:45 A FILLER ON KHADI  
PAINTING PROG. 4:53 FILLER  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 CAMERA NI AAKHE  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR TUESDAY,21-10-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
RAMAT JAGAT SHOW 6:00 SPORTS PROG.,INTERVIEW WITH JR. NATIONAL SHOOTER   
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTUR PROG.GHANU NU MAHHATAM UTPADAN MELAVVANI CHAVI RUP MUDDA  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS BULLETIN  594
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 DEVOTIONAL PROG. WITH MORARI BAPU 16
SANKAT MOCHAN HANUMAN MYTHOLOGICAL 7:30 A SERIAL ON HANUMAN 10
SWASTHA BHARAT HEALTH PROG 8:00 HEALTH PROG., BREST CANCER-MAHAZINE  
GAMMAT GULAL STANDUP COMEDY 8:30 COMEDY SHOW,ARTIST:LATE SHREE KANTI PATEL  
SAMACHAR :  News 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN   
DHANYA THAYU AA JIVAN PROG. 9:00 SPON PROG. 315
KUCHH TUKKE KUCHH TEER PROG. 9:30 SCIENCE PROG. 10
PAVAN PAVDI FILLER 9:50 FILLER  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FAMILY SERIAL 847
SOS MISSING PERSON 10.26 MISSING PERSON ANCTS.  
AAVO MALIYE PROG. 10:30 INTERVIEW TALK SHOW,EXP:DR.M.C.DESAI  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
JANVA NO HAQ PROG. 11:02 PHONE-IN-LIVE PROG. ON R.T.I.,KHADYA AUSHAD NIYAMAN TANTRA ANE RTI  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 12:01 A FOLK SONGS, MAA BAP NE BHOOLSO NAHI-02  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
GAMMAT GULAL PROG. 13:15 COMEDY SHOW,ARTIST:LATE SHREE KANTI PATEL  
RASOI NI RANGAT COOKERY PROG, 13:30 COOKERY SHOW ,EXP:PAYAL SHAH  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
JAYANTI  @ JAGRUTI . COM PROG. 14:02 A SERIAL ON  CONSUMER AWARNESS   
FILMI SARGAM  FILMT BASE 14:30 HINDI FEATURE FILM SONGS,SPL PROG. ON FOOD DAY  
BHARAT ANOKHA RAG HAI FILLER 14:55 FILLER  
NEWS HEADLINES  HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
RASOI NI RANGAT  A COOKERY SHOW 15:05 A COOKERY SHOW,EXP:RAJASHREE VARSNEY  
JARA JUO JAGI NE  SPERITUAL 15:30 A SERIAL SPERITUAL DISCUS 123
SOS MISSING PERSON 15:57 ANCT MISSING PERSON  
SAMACHAR :   NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR: COMEDY SERIA 16:05 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE, 61
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG. 16:30 PROG. 7
NEWS HEADLINES:    17:00 NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT  PROG. 17:01 RURAL DEVELOPMENT PROG.,1. GRAMIN AROGYA MISSION,2.TSC,3.GRAMIN PAY JAL,EXP:H.K.TABIYAD,2.DAHYA PATEL  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 17:30 AGRICULTURAL PROGKRUSHI GOLD LOAN KHEDUTO MATE SHONA SAME DHIRAN,EXP:KALPESH SHAH,JYOTSHANA PATEL  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 17:50 AGRIL NEWS BULLETIN  595
SWASTHA BHARAT HEALTH SERIESE 18:00 HEALTH SERIESE,WROLD OSTIO FOROSIS DAY,EXP: DR.KALPAN DESAI,DR.KIRIT KUBAVAT  
SAMACHAR :   NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
HARTA FARTA  QUIZ 18:45 MOBILE QUIZ,MEGHANI JANMA STHAL -CHOTILA  
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11    18:58 LINK TO NATIONAL NETWORK  
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM-1 PROG. 19:00 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
JAGYA TYARTHI SAVAR  A SERIAL 20:01 A SERIAL ON SOCIAL ISSUE 82
NEWS FOCUS   20:30 NEWS  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F) 161
EK DAAL NA PANKHI PROG. 21:30 A FAMILY SERIAL 848
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
AANAND DHARA SERIAL 22:01 A SERIAL ON HIV AWARNESS  
SOS MISSING PERSON 22:27 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA PROG. 22:30 SERIAL 663
VANDE MATARAM PROG. 22:55 PATRIOTIC SONG  
SAPTAK PROG. 23:00 MUSICAL SHOW  
BHARAT ANOKHA RAG HAI PROG. 23:54 PATRIOTIC SONG  
RASOI NI RANGAT A COOKERY SHOW 0:00 COOKERY SHOW,EXP:SUDHA BHATT  
SMART GRUHINI:  GAME SHOW 0:30 GAME SHOW FOR WOMEN,  
VANDE MATARAM PROG. 0:55 PATRIOTIC SONG  
KUCHH TUKKE KUCHH TEER PROG 1:00 SCIENCE PROG. 10
SAPTAK MUSICAL SHOW 1:30 MUSICAL SHOW,SAROD VADAN,ARTIST:SAUGATORAI CHAUDHARI  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 1:53 PATRIOTIC SONG  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL 848
KHADI FILLER 2:24 A FILLER ON KHADI  
GRAM JAGAT  RURAL DEVELOPMENT, 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG.,TALIM DWARA SWAROJGARI  
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTURAL PROG. KISAN PORTAL  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50 AGRIL NEWS BULLETIN  595
SWASTHA BHARAT HEALTH PROG 4:00 HEALTH PROG., BREST CANCER-MAHAZINE  
ANAND DHARA :  A SERIAL 4:30 A SERIAL ON HIV AWARNESS,  
RAJKOT CUNTRIBUTION   5:00 PROG  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR WEDNESDAY,22-10-2014
NOTE: 1ST T20 CRICKET INDIA VS WESTINDIES ON 22-10-2014 WILL BE TELECAST ON DD:1 FROM 18:55 HRS TO 22:30 HRS ON DD-1 NATIONAL RIGIONAL TELECAST WILL BE ON SATELLITE ONLY 
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SUNITA SERIAL 6:00 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT   
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG. KISAN PORTAL  
KEUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS BULLETIN 595
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 DEVOTIONAL PROG WITH MORARI BAPU 8
BAKUL NU BAKADJANTAR SERIAL 7:30 COMEDY SERIAL ON SOCIAL ISSUE 61
SWASTHA BHARAT HEALTH SHOW 8:00 HEALTH SERIES,DARDI NA HAKO ANE FARAJO,EXP:DR.BHARAT GADHVI  
EK MINUTE SHOW 8:30 GAME SHOW  
SAMACHAR :  NEWS 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THAYU AA JIVAN PROG. 9:00 PROG.  
DHARTI NA CHHORU PROG. 9:35 PROG. 10
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FEMILY SERIAL 848
SOS MISSING PERSON 10.25 MISSING PERSON ANCT  
YUVA TARVARAT PROG. 10:30 YOUTH PROG., SALAMAT DIWALI  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM-I PROG. 11:02 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAPTAK  MUSIC 12:01 MUSICAL PROG.,SAROD VADANARTIST:SAUGATRAI CHAUDHRI  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
EK MINUTE SHOW 13:10 GAME SHOW  
DDK RAJKOT CONTRIBUTION   13:30 PROG.  
RASOI NI RANGAT COOKERY HEADLINES  13:35 COOKERY SHOW,EXP:SUDHA BHATT  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
BHANE NARSAIYO SASHTRIYA SANGEET SHOW 14:02 SHOW,KALAKAR:SUDHIR KHANDEKAR  
SUNITA SERIAL 14:30 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT  8
NEWS HEADLINES HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
BHARAT EK KHOJ A SERIAL 15:05 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU, 22
JARA JUO JAGINE A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SOS MISSING PERSON 15:57 MISSING PERSON ANCTS.  
SAMACHAR :  NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
ANAND DHARA  A SERIAL 16:05 A SERIAL ON HIV AWARNESS  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 16:30 PROG. 8
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS   17:00 NEWS HEADLINES   
NIRMAL BHARAT PROG. 17:01 PROG:EXP:RAJUBHAI PRAJAPATI  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 17:30 AGRICULTURAL PROG.,SAHBHAGI VAN VYAVASTHA,EXP:PRAKASH RAVAL  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 17:50 AGRIL NEWS BULLETIN 596
SWASTHA BHARAT HEALTH SWRIES 18:00 HEALTH PROG. LOHTATVA NI UNAP NE KARANE THATA ROG-SARVAR,EXP:DR.CHIRAG SHAH  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
BOLO GUJARATI:  LANGUAGE DEVELOPMENT 18:45 GUJARATI LANGUAGE DEVELOPMENT  
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11   18:58 LINK TO NATIONAL NETWORK  
HELLO SAKHI PROG. 19:00 PHONE IN PROG ON WOMEN,TV FILM KALAKAR SATHE EK MULKAT  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
JAYANTI @ JAGRUTI . COM PROG. 20:01 SERIAL ON CONSUMER AWARNESS 55
NEWS FOCUS NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F)  
EK DAAL NA PANKHI PROG. 21:30 FAMILY SERIAL 849
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
ANAND DHARA  A SERIAL 22:01 A SERIAL ON HIV AWARNESS,  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA A SERIES 22:30 A SERIAL  664
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 23:00 A PROG. FROM  ARCHIVES,  
RASOI NI RANGAT A COOKERY SHOW 0:00 A COOKERY SHO,DIPAWALI SPL. PROG.,EXP:RAJASHREE VARSNEY,SWEETY BHATT  
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 0:23 PATRIOTIC SONG  
JAGYA TYARTHI SAVAR  A SERIAL 0:30 A SERIAL ON SOCIAL ISSUE,DIWALI SPL-PART-1 82
DHARTI NA CHHORU A SERIAL 1:00 SERIAL ON ENVIRONMENT 10
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 1:30 A PROG. FROM  ARCHIVES  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL 849
GRAM JAGAT  PROG. 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG.,1. GRAMIN AROGYA MISSION,T.S.C.,GRAMIN PAY JAL,EXP:H.K.TABIYAD,DAHYA PATEL  
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTURAL PROG.KRUSHI GOLD LOAN KHEDUTO MATE SONA SAME DHIRAN  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50 AGRIL NEWS BULLETIN 596
SWASTHA BHARAT HEALTH SERIES  4:00 HEALTH SERIES,DARDI NA HAKKO ANE FARAZO,EXP:DR.BHARAT GADHVI  
ANAND DHARA :  A SERIAL 4:30 A SERIAL ON HIV AWARNESS  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 PROG.  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR THURSDAY,23-10-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SHYAMLI PROG.  0:00 A SERIAL  85
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG.KRUSHI GOLD LOAN KHEDUTO MATE SONA SAME DHIRAN  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS 596
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 A DIVOTIONAL PROG. WITH MORARI BAPU 18
JAGYA TYARTHI SAWAR PROG. 7:30 PROG.,DIWALI SPL. PROG. 82
SWASTHA BHARAT:  HEALTH PROG. 8:00 HEALTH SERIESE,WROLD OSTIO FOROSIS DAY,EXP: DR. KALPAN DESAI,DR.KIRIT KUMAVAT  
HARTA FARTA PROG.  8:30 MOBILE QUIZ,VIBRANT NAVRATRI-AHMEDABAD  
SAMACHAR NEWS 8:45 NEWS   
DHANYA THAYU AA JIVAN SPERITUL  9:00 A SPERITUAL DISCUUTSE   
AYUSHYAMAN BHAV A SERIAL 9:30 SCIENCE BASED PROG. 10
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FEMILY SERIAL 849
SOS MISSING PERSON 10.25 MISSING PERSON ANCTS.  
SUNITA SERIAL 10:30 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT 8
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES :  
HELLO SAKHI:  PHONE IN PROG. 11:02 PHONE-IN-LIVE-PROG. ON WOMEN,TV FILM KALAKAR SATHE EK MULAKAT  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 12:01 A PROG. FROM ARCHIVES  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
HARTA FARTA PROG.  13:15 MOBILE QUIZ,BOTAD  
RASOI NI RANGAT COOKERYY PROG. 13:35 A COOKERY SHOW,EXP:RAJASHREE VARSNEY,SWEETY BHATT  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
GANDHIYAN INSTITUTE PROG.  14:02 SAMANVAY  
SHYAMLI A SERIAL 14:30 A FEMILY SERIAL 85
NEWS HEADLINES HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 15:03 FLAGSHIP PROG.  39
JARA JUO JAGI NE A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SOS MISSING PERSON 15:57 MISSING PERSON ANCTS.  
SAMACHAR : NEWS 16:00  REGIONAL NEWS BULLETIN  
ANAND DHARA  A SERIAL 16:05 A SERIAL ON HIV AWARNESS,  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG 16:30 PROG. 9
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS   17:00 REGIONAL NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT  PROG. 17:01 RURAL DEVELOPMENT,NARIYAL RESHA ARTICLE TALIM,ARTIST:AATUL UPADHYAY  
KRUSHI DARSHAN: PROG 17:30 AGRICULTUR PROG.,DUDHALA PASHUO NI PASANDGI NU MAHATVA,EXP:DR.P.U.GAJBHIYE  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 17:50 AGRIL NEWS 597
SWASTH BHRAT HEALTH SWRIES 18:00 HEALTH PROG.,NATIONAL IODINE DEFICIENCY,EXP:DR.K.M.MAHERIYA  
PAINTING FILLER 18:25 FILLERS  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
PADDO BOLE CHHE:  INTERVIEW 18:45 INTERVIEW WITH TV PERSNALITY,PRABHAKAR SHUKLA SATHE MULAKAT P-02  
AAPNI VAAT PROG. 19:00 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE,DIWALI UJASH NO AVSAR,EXP:ASHOK DAVE,SUNITA SHAH  
MARO KAYDO MARI DHAL PROG.  20:00 PROG.,SEXUAL HARASMENT P-2  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  SPERITUL  21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 21:30 A FEMILY SERIAL 850
VANDE MATARAM PATRIOTIC 21'55'' PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
CHINGARI PROG. 22:01 PROG. 6
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUL  22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 665
BHARAT ANOKHA RAG HAI PROG.  22:54 PATRIOTIC SONG  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 23:00 A PROG. FROM ARCHIVES  
GANDHIYAN INSTITUTE,SAMANVAY PROG.  0:00 URDU PROG.  
MARI PANKHAR BHINJAY PROG.  0:30 A SERIAL ON OLD AGE PERSON 39
AYUSHYAMAN BHAV A SERIAL 1:00 SCIENCE BASED PROG. 10
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 1:30 A PROG. FROM ARCHIVES  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL 850
NIRMAL BHARAT PROG 3:00 PROG.:EXP:RAJU BHAI PRAJAPATI  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 3:30 AGRICULTURAL PROG.,SAHBHAGI VAN VYAVASTAH  
KRUSHI SAMACHAR   3:50 AGRIL NEWS BULLETIN 597
SWASTHA BHARAT:  HEALTH SERIES  4:00 HEALTH SERIESE,WROLD OSTIO FOROSIS DAY,EXP: DR. KALPAN DESAI,DR.KIRIT KUMAVAT  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 4:30 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 PROG  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY,24-10-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SHYAMLI SERIAL 6:00 FAMILY SERIAL 84
KRUSHI DARSHAN: PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG.,SAHBHAGI VAN VYAVASTAH  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS BULLETIN 597
BHAGVAT KATHA BY RAMESH BHAI OZA PROG. 7:00 PROG.  9
MARI PANKHAR BHINJAY PROG. 7:30 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
SWASTHA BHARAT PROG. 8:00 HEALTH PROG. LOHTATVA NI UNAP NE KARANE THATA ROG-SARVAR,EXP:DR.CHIRAG SHAH  
BOLO GUJARATI PROG. 8:30 LANGUAGE DEVELOPMENT PROG.  
SAMACHAR :  News 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THAYU AA JIVEN SPERITUAL 9:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
SHRUSHTI KARE SAWAL PROG. 9:30 ENVIRENMENTAL PROG.  
EK DAAL NA PANKHI PROG. 10:00 A FMILY SERIAL 850
SOS   10:25 MISSING ANCTS.  
SAMAJIK NYAY, PROG. 10:30 A PROG. PACHHAT JATI MATE KALYANKARI YOJNAO,EXP:HARISH MANGALAM  
NEWS HEADLINES NEWS 11:00 NEWS HEADLINES  
AAPNI VAAT PROG. 11:02 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE,DIWALI UJASH NO AVSAR  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA PROG. 12:01 PAKSHIO NU TIRTHDHAM  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
BOLO GUJARATI PROG. 13:15 LANGUAGE DEVELOPMENT PROG.  
MARVELS OF TECHNOLOGY PROG. 13:30 PROG., RANKIVAV PATAN ADHBHUT AVISHKAR  
NEWS HEADLINES  HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
SWAR NAAD  PROG. 14:03 MUSICAL PROGRAMME,CLASSICAL VOCAL,ARTIST:SHIRISH PANDIT  
SHYAMLI  A SERIAL 14:30 MUSICAL SERIAL 86
NEWS HEADLINES  HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :    15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
PARYAVARAN DARSHAN PROG. 15:05 ENVIRMENTAL SHOW,PAKSHI DHAM-JAMNAGAR  
JARA JUO JAGI NE A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SAMACHAR :  NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
ZINDAGI EK SAFAR A SERIAL 16:05 SPON. SERIAL 17
FILMI SARGAM  FILM SONGS 16:30 HINDI FEATURE FILM SONGS,SPL. ON DIWALI  
 SOS MISSING PERSON 16.55 MISSING PERSON ANCTS.  
NEWS HEADLINES:  HEADLINES 17:00 REGIONAL NEWS  
KRUSHI DARSHAN:  AGRICULTUR PROG 17:01 AGRICULTURAL PROG.,SPL. PROG. ON NEW YEAR,KARYAKRAM KRUSHIDARSHAN,KRUSHI TALIM KENDRO,EXP:DR.P.P.PATEL,HEENABEN PANDYA  
KRISHI SAMACHAR  NEWS 17:50 AGRIL NEWS BULLETIN 588
 SWASTHA BHARAT  HEALTH SWRIES 18:00 HEALTH PROG.,HIRDAY ROG NI PRATHMIK TAPAS-SARVAR,EXP:DR.RSHMI PANDYA  
VANDE MATARAM  PROG. 18:24 PATRIOTIC SONG  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
KALA DARSHAN  PROG 18:45 CILTURAL PROG.  
PAINTING  FILLER 18:53 FILLER  
HELLO AROGYA PROG. 19:00 PHONE-IN HEALTH PROG.,DOCTOR NI BIJI BAJU,EXP:DR.H.L.TRIVEDI SATHE MULAKAT:EXP:DR.H.L.TRIVEDI,DR.SUNITABEN TRIVEDI  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
CHITRA GURJARI:  SONGS & DANCE SEQUENC 20:01 SONGS & DANCE SEQUENCE ON GUJARATI FILMS  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 RIGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  SPERITUAL 21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
 AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 21:30 PROG.  3
VANDE MATARAM PATRIOTIC 21:55 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
SANKATMOCHAN HANUMAN MYTHOLOGICAL 22:01 A SERIAL ON HANUMAN  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUAL 22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
SAMBHARANA,  PROG. 23:00 CLASSICAL PROG.  
MARI PANKHAR BHINJAY PROG 0:00 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
SWAR NAAD PROG. 0:30 MUSICAL PROGRAMME,SASHTRIYA GAYAN,SHAUKAT HUSSAIN KHAN  
SRUSHTI KARE SAWAL PROG. 1:00 PROG, ON ENVIRONMENT  
SAMBHARANA,  PROG. 1:30 CLASSICAL PROG.  
CHINGARI PROG. 2:30 PROG.  5
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 3:00 AGRICULTURAL PROG.,SPL. PROG. ON NEW YEAR,KARYAKRAM KRUSHIDARSHAN,KRUSHI TALIM KENDRO,EXP:DR.P.P.PATEL,HEENABEN PANDYA  
SWASTHA BHARAT HEALTH SERIES  4:00 HEALTH PROG. LOHTATVA NI UNAP NE KARANE THATA ROG-SARVAR,EXP:DR.CHIRAG SHAH  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 4:25 PATRIOTIC SONG  
YUVA TARVARAT PROG. 4:30 YOUTH PROG.,SALAMAT DIWALI  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 5:00 A SERIAL ON OLD AGE PERSONE  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR SATURDAY,25-10-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
MARA SAJAN JI A SERIAL 5:30 FAMILY SERIAL 349
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:00 AGRICULTURAL PROG.,SPL. PROG. ON NEW YEAR,KARYAKRAM KRUSHIDARSHAN,KRUSHI TALIM KENDRO,EXP:DR.P.P.PATEL,HEENABEN PANDYA  
BHAGVAT KATHA BY RAMESHBHAI OZA DEVOTIONALA 7:00 PROG.  
GALI GALI SIM SIM PROG. 7:30 CHILD PROG. 17
PRADAKSHINA PROG. 8:00 PROG.  
PADADO BOLE CHHE PROG. 8:30 INTERVIEW TALK SHOW TV PERSONALITY  
SAMACHAR :  News 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THYU AA JIVAN SPERITUAL 9:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
AANAND DHARA SERIAL 9:30 A SERIAL  
SOS A SERIAL 10.25 MISSING PERSON ANCTS.  
MARA SAJANJI  PROG. 10:30 :  A FAMILY SERIAL 350
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
HELLO AROGYA PROG. 11:02 PHONE-IN HEALTH PROG.,DOCTOR NI BIJI BAJU,EXP:DR.H.L.TRIVEDI SATHE MULAKAT:EXP:DR.H.L.TRIVEDI,DR.SUNITABEN TRIVEDI  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 12:01 PROG.  
SAMACHAR   13:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
PADADO BOLE CHHE PROG. 13:15 INTERVIEW WITH TV PERSNALITY,PRABHAKAR SHUKLA SATHE MULAKAT P-02  
E-GOVERNARNCE PROG. 13:30  KAVACH,EXP:JAGDIP KOCHAR  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
HARTA FARTA  MOBILE QUIZ   14:03 MOBILE QUIZ,  
BOLO GUJARATI:  LANGUAGE DEVELOPMENT 14:15 GUJARATI LANGUAGE DEVELOPMENT  
RAMAT JAGAT SPORTS PROG. 14:30 SPORTS PROG.,ANKIT RAJPARA-CHESS PLAYER  
BHARAT ANOKHA RANG PATRIOTIC 14:53 PATRIOTIC SONG  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
CHITRA GURJARI:   SONGS & DANCE SEQUENC 15:05 SONGS & DANCE SEQUENCE ON GUJARATI FILMS  
JARA JUO JAGI NE   SPERITUAL 15:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
SOS    15:55 MISSING PERSON ANCTS.  
SAMACHAR :   NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GIRNAR LITTLE SURSARGAM   TELENT HUNT SHOW 16:05 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN 8
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS  HEADLINES 17:00 NEWS HEADLINES  
SMART GRUHINI  PROG. 17:01 GAME SHOW FOR WOMEN,  
AAPNI VAAT   PROG. 17:30 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE  
SAMACHAR :   NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
KAKA NI KAMAL   COMEDY SHOW 18:45 COMEDY SERIAL,  
MIND WATCH  -EP-3 PROG. 19:00 PROG.  
SAHATRAPHAN  -EP-2 PROG. 19:30 PROG.  
NEWS HEADLINES  HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
BHARAT EK KHOJ :   A SERIES 20:01 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU,CAUL SAMRAJYA P-1 22
NEWS FOCUS  NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:   SPERITUAL 21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
AA MAMA NU GHAR KETLE   PROG. 21:30 PROG.  
MILE SUR MERA TUMHARA   PATRIOTIC 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
SAKATMOCHAN HANUMAN MYTHOLOGICAL 22:01 SERIAL ON HANUMAN  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUAL 22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 660
S2 G2 MUSICAL PROG. 23:00 HINDI FILM SONGS,BIHARI HEMU GADHVI  
BHARAT ANOKHA RANG PATRIOTIC 23:44 PATRIOTIC SONG  
EK MINUTE:  GAME SHOW  23:45 GAME SHOW FOR TEENAGERS  
JAGYA TYAR THI SAWAR SPERITUAL 0:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
INDIA INNOVATES PROG. 0:30 PROG.  
VANDE MATARAM PATRIOTIC 0:54 PATRIOTIC SONG  
SWAR NAAD MUSICAL PROG 1:00 MUSICAL PROG. ,CLASSICAL VOCAL  
S2G2 MUSICAL PROG. 1:30 HINDI FILM SONGS,BIHARI HEMU GADHVI  
EK MINUTE:  GAME SHOW  2:15 GAME SHOW FOR TEENAGERS  
MARA SAJANJI  PROG. 2:30 :  A FAMILY SERIAL 350
BHARAT ANOKHA RANG PATRIOTIC 2:53 PATRIOTIC SONG  
SAMBHARANA, PROG. 3:00 SPL. PROG.   
CHITRA GURJARI:  SONGS & DANCE SEQUENC 4:00 SONGS & DANCE SEQUENCE ON GUJARATI FILMS  
GIRNAR LITTLE SURSARGAM  TELENT HUNT SHOW 4:30 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN 8
MARA SAJANJI SERIAL 5:00 A FAMILY SERIAL  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR SUNDAY,26-10-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
AANAND DHARA/BHAKTI SANGEET SERIAL:  6:00 A SERIAL SPERITUAL DISCUS  
RAMAT JAGAT PROG. 6:30 SPORTS PROG.  
CHITRA  GURJARI PROG. 7:00 FILMI SONG  
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM-I SHOW 7:30 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN 9
EK MINUTE:  PROG. 8:00  GAME SHOW  
KALA DARSHAN PROG. 8:30 CULTURAL SHOW  
SAMACHAR :  NEWS 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THAYU AA JIVAN SPERITUAL  9:00 A SERIAL ON SPERTUAL DISCUS  
SWAR NAAD PROG. 9:30 MUSICAL SHOW  
BHARAT EK KHOJ PROG. 10:00 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU,CH-20 HARSHVARDHAN 22
MARA SAJANJI PROG. 10:30 A FAMILY SERIAL  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
MIND WATCH-NREP PROG. 11:02 PROG.  
SAHATRAPAN PROG. 11:30 PROG.  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 12:01 PROG.  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 13:15 ARCHIVES  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
SHRUSHTI KARE SAWAL PROG. 14:03 PROG.  
AAPNU SHAHER SPON.PROG. 14:30 CLEAN CITY PROG.  
NEWS HEADLINES NEWS 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
MARO KAYDO MARI DHAL SERIAL:  15:03 A SERIAL ON LEGAL PROVISIONS FOR WOMAN,STREE BHRUN HATYA-P-1 14
KATHA FILM BASE 15:30 HINDI FEATURE FILM,  
SAMACHAR :  NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
KATHA FILM BASE 16:05 HINDI FEATURE FILM   
NEWS HEADLINES:  NEWS 17:00 REGIONAL NEWS  
KATHA FILM BASE 17:01 HINDI FEATURE FILM   
JAYANTI @ JAGRUTI.COM : A SERIAL  18:00 A SERIAL ON CONSUMER AWARENESS   
KHADI FILLER 18:22 A FILLER ON KHADI  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GAMMAT GULAL :  COMEDY  18:45 STAND UP COMEDY (F),ARTIST:DIGVIJAYSING CHUDASNA  
GALI GALI SIM SIM PROG. 19:00 CHILDREN'S PROG.  
KHADI FILLER 19:24 A FILLER ON KHADI  
FILMI SARGAM : FILM BASE 19:30 HINDI FEATURE FILM SONGS ,SPL. PROG. ON DIWALI  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 19:55 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
SUNITA SERIAL:  20:01 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT  9
NEWS FOCUS NEWS 20:30 A RIGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F)  
VANDE MATARAM PATRIOTIC 21:25 PATRIOTIC SONG  
AA MAMA NU GHAR KETLE A SERIAL 21:30 PROG.  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
KALA DARSHAN PROG  22:01 CULTURAL PROG.,PAINTING EXHIBITION BY HIREN PATEL   
SAGAR KATHA SPERITUAL  22:30 A SERIAL ON  SPERITUAL DISCUS  
ROJGAR SAMACHAR NEWS 23:00 NEWS  
AAPNU SHAHER PROG. 23:30 CLEAN CITY PROG.  
DAYRO PROG. 0:00 MUSICAL PROG. + FILLER,MAA BAP NE BHOOLSHO NAHI-2  
SWAR NAAD PROG. 1:00 MUSICAL PROGRAMME,CLASSICAL VOCAL,ARTIST:SHIRISH PANDIT  
RAMAT JAGAT PROG. 1:30 SPORTS PROG.  
BHARAT ANOKHA RAG HAI PATRIOTIC 1:54 PATRIOTIC SONG  
CHITRA  GURJARI PROG. 2:00 HINDI FILM SONGS  
MARA SAJANJI: A SERIAL  A SERIAL 2:30 A SERIAL  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 2:54 PATRIOTIC SONG  
AAPNU SHAHER PROG. 3:00 CLEAN CITY PROG.  
VANDE MATARAM PATRIOTIC 3:24 PATRIOTIC SONG  
PARYAVARAN DARSHAN PROG 3:30 ENVIRMENTAL SHOW,RINCHH NI DUNIYA,EXP:NISHIT DHARAYYA  
KALA DARSHAN PROG 4:00 CULTURAL PROG.,PAINTING EXHIBITION BY HIREN PATEL   
BHARAT ANOKHA RAG HAI PATRIOTIC 4:25 PATRIOTIC SONG  
BHARAT EK KHOJ A SERIAL 4:30 DESCOVERY OF JAVAHRLAL NEHRU  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 4:53 PATRIOTIC SONG  
RAJKOT CUNTRIBUTION   5:00 PROG.  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India