દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ www.ddgirnar.com પર       
  • -
  • -
  • National - તમિલનાડુ - શક્તિ પરીક્ષણ પર હાઈકોર્ટમાં 27 ફેબ્રુઆરી સુધી સુનાવણી ટળી
  • National - 40 મિલિયન ફોલોવર્સ સાથે પ્રધાનમંત્રી #Facebook પર સૌથી વધુ પસંદગી ધરાવતા વિશ્વનેતા
Latest News

Read more

Latest Videos
 
PROG. SCHEDULE FOR WEDNESDAY 15.02.17
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 15.02.17 6:01 17'10" MADHMAKHI UCHHER, EXP: DR. J.J. PASTAGIYA    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 15.02.17 6:20   KRUSHI  NEWS 1193  
BHAKTI SANGEET PROG. ON RELIGIOUS SONGS 15.02.17 6:30 21'16" AARADHNA    
JEEVAN YOG : PROG. ON YOG 15.02.17 7:00 22'16" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI 62  
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 15.02.17 7:30 24'39" CHILDREN'S PROG. 83  
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 15.02.17 8:00 22'10" SERIAL 3  
AA SOKH CHHE SHANDAR PROG. 15.02.17 8:30 14'27" PROG.    
SAMACHAR NEWS 15.02.17 8:45 15'00'' SAMACHAR    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 15.02.17 9:00 27'43" PROG. 789  
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 15.02.17 9:30 25'42" SPON.PROG. VIDYA DARSHAN 794  
SERIAL ::AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 15.02.17 10:00 22'58" SERIAL  AA MAMA NU GHAR KETLE 395  
SOS : MISSING ANCT. ANCT. ACT. 15.02.17 10:25 02'30" MISSING ANCT.    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 15.02.17 10:30 25'19" PROG.    
SAMACHAR NEWS 15.02.17 11:00 15'00'' NEWS    
AA SOKH CHHE SHANDAR PROG. 15.02.17 11:15 14'27" PROG.    
EK MINUTE PROG. 15.02.17 11:30 09'27" PROG.    
EK MINUTE PROG. 15.02.17 11:45 12'22" PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES 15.02.17 12:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
NIRANTE PROG. 15.02.17 12:01 26'20" DHALTI UMARE, EXP: SOMABHAI PATEL, MAHENDRA JOSHI    
DDK RAJKOT CONTRIBUTION
RAJKOT CONTRIBUTION
PROG.
15.02.17 12:30 28'41" AAPNU RATAN, EXP: KISHORBHAI MEHTA    
SAMACHAR : NEWS 15.02.17 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETINS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 15.02.17 13:30 24'39" CHILDREN'S PROG. 83  
NEWS HEADLINES HEADLINES 15.02.17 14:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
TIRTH PROG. ON RELIGIOUS PALCES 15.02.17 14:02 22'09" KARNAMUKRESHWAR MAHADEV, EXP: RAMJI SAVALIYA    
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 15.02.17 14:30 25'42" SPON. PROG. 714  
NEWS HEADLINES HEADLINES 15.02.17 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : HEADLINES 15.02.17 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
SAUNDARYA NIKHAR PROG. ON BEAUTY TREATMENT 15.02.17 15:03 28'09" PROG. 30  
JARA JUO JAGINE SPON PROG. 15.02.17 15:30 26'34" SPON PROG. 806  
SAMACHAR :  NEWS 15.02.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 15.02.17 16:05 23'21" SERIAL 4  
SERIAL AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 15.02.17 16:30   SERIAL 398  
SOS / MISSING ANCTS MISSING PERSON 15.02.17 16:55 02'35" SOS / MISSING ANCTS    
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS NEWS HEADLINES  15.02.17 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES     
GRAM JAGAT RURAL PROG. 15.02.17 17:01   SWACHH BHARAT MISSION, MISSION MANGALAM YOJANA, EXP: M.J.THAKKAR    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 15.02.17 17:30 17'35" SHAKKARTETI NI VAIGYANIK KHETI, EXP: DR. MANISH V.PATEL    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 15.02.17 17:50   AGRI NEWS 1194  
HELLO  KARKIRDI PROG. ON CAREER 15.02.17 18:00   ROJGARI KACHERI ANE ROJGAR MELO VISHE MAHITI-MARGDARSHAN, EXP: S.R.VIJAY VARGIYA    
JEEVAN YOG : PROG. ON YOG 15.02.17 18:30 25'42" SWAMI ADHYATMANAND JI, RUPA MAJMUDAR 77  
SAMACHAR NEWS 15.02.17 19:00 30'00" NEWS    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL/ COMEDY 15.02.17 19:30 24'56" SERIAL 48  
NEWS HEADLINES HEADLINES 15.02.17 20:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TIRTH PROG. ON RELIGIOUS PALCES 15.02.17 20:01 22'09" KARNAMUKRESHWAR MAHADEV, EXP: RAMJI SAVALIYA    
NEWS FOCUS NEWS 15.02.17 20:30 30’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
SWAR NAAD MUSIC PROG. 15.02.17 21:00 24'00" MIR AARIF    
EK DAL NA PANKHI SERIAL 15.02.17 21:30 23'42" FAMILY SERIAL 1314  
NEWS HEADLINES HEADLINES 15.02.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON. PROG. 15.02.17 22:01 27'01" GYANPRAKASH 970  
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 15.02.17 22:30 23'21" SERIAL    
SOS : MISSING ANCT. MISSING PERSON 15.02.17 22:55 02'35" MISSING ANCT.    
TIRTH PROG. ON RELIGIOUS PALCES 15.02.17 23:00 22'09" KARNAMUKRESHWAR MAHADEV, EXP: RAMJI SAVALIYA    
HELLO  KARKIRDI PROG. ON CAREER 15.02.17 23:30   ROJGARI KACHERI ANE ROJGAR MELO VISHE MAHITI-MARGDARSHAN, EXP: S.R.VIJAY VARGIYA    
DAYRO PROG. 16.02.17 0:00 52'45" VATSALA PATIL, SAILESH MAHARAJ, PRITI DULHA, RADHA VYAS    
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 16.02.17 1:00 23'21" A SERIAL     
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 16.02.17 1:30 24'39" CHILDREN'S PROG. 83  
AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 16.02.17 2:00   A SERIAL  398  
SAUNDARYA NIKHAR PROG. ON BEAUTY TREATMENT 16.02.17 2:30 28'09" SERIAL 30  
SWAR NAAD MUSIC PROG. 16.02.17 3:00 24'00" MIR AARIF    
NIRANTE PROG. 16.02.17 3:30 26'20" PROG.    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 16.02.17 4:00 17'35" SHAKKARTETI NI VAIGYANIK KHETI, EXP: DR. MANISH V.PATEL    
KRUSHI  SAMACHAR AGRI NEWS 16.02.17 4:20   NEWS 1194  
JEEVAN YOG : PROG. ON YOG 16.02.17 4:30 22'16" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI 62  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 16.02.17 5:00 22'01" SHASTRIY GAYAN-KALAKAR: MAHENDRA VIKRAMSHI    
BHAKTI SANGEET RELIGIOUS SONGS 16.02.17 5:30 28'02" AARADHNA, NITI MEHTA    

 

PROG. SCHEDULE FOR WEDNESDAY 22.02.17
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 22.02.17 6:01 17'30" DUDHALA PASHUO NI MAVJAT, EXP: DR. RAKESH J.MODI    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 22.02.17 6:20   KRUSHI  NEWS 1198  
BHAKTI SANGEET PROG. ON RELIGIOUS SONGS 22.02.17 6:30 24'29" AARADHNA    
JEEVAN YOG : PROG. ON YOG 22.02.17 7:00 25'03" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI, RUPA MAJMUDAR 65  
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 22.02.17 7:30 26'24" CHILDREN'S PROG. 89  
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 22.02.17 8:00 23'15" SERIAL 5  
AA SOKH CHHE SHANDAR PROG. 22.02.17 8:30 13'43" MAHANUBHAVO NA HASTAKSHAR PART-02    
SAMACHAR NEWS 22.02.17 8:45 15'00'' SAMACHAR    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 22.02.17 9:00 28'11" PROG. 796  
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 22.02.17 9:30 25'12" SPON.PROG. VIDYA DARSHAN 801  
SERIAL ::AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 22.02.17 10:00 24'00" SERIAL  AA MAMA NU GHAR KETLE 398  
SOS : MISSING ANCT. ANCT. ACT. 22.02.17 10:25 02'27" MISSING ANCT.    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 22.02.17 10:30 22'40" PROG.    
SAMACHAR NEWS 22.02.17 11:00 15'00'' NEWS    
AA SOKH CHHE SHANDAR PROG. 22.02.17 11:15 14'27" PROG.    
EK MINUTE PROG. 22.02.17 11:30 12'46" PROG.    
EK MINUTE PROG. 22.02.17 11:45 11'16" PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES 22.02.17 12:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
ANUBHUTI PROG. 22.02.17 12:01 24'41" HINDI KAHANI PAR DESH KAAL KA PRABHAV, PARTICIPENTS, DR. RAM GOPAL SINGH, NEELAM KULSRETHH, DR. BINDU BHATT    
DDK RAJKOT CONTRIBUTION
RAJKOT CONTRIBUTION
PROG.
22.02.17 12:30 28'30" COLLECTOR VIKANT PANDE NI PRADEEP JOBANPUTRA DWARA MULKAT    
SAMACHAR : NEWS 22.02.17 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETINS    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 22.02.17 13:30 26'24" CHILDREN'S PROG. 89  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22.02.17 14:00 02'00'' NEWS HEADLINES    
TIRTH PROG. ON RELIGIOUS PALCES 22.02.17 14:02 21'00" GANPATI BAPA MORIYA    
SPON.PROG. VIDYA DARSHAN SPON. PROG./EDUCATIONAL PROG. 22.02.17 14:30 25'12" SPON. PROG. 721  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22.02.17 15:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS : HEADLINES 22.02.17 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
SAUNDARYA NIKHAR PROG. ON BEAUTY TREATMENT 22.02.17 15:03 28'28" PROG. 33  
JARA JUO JAGINE SPON PROG. 22.02.17 15:30 26'10" SPON PROG. 812  
SAMACHAR :  NEWS 22.02.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 22.02.17 16:05 22'40" SERIAL 6  
SERIAL AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 22.02.17 16:30 23'24" SERIAL 401  
SOS / MISSING ANCTS MISSING PERSON 22.02.17 16:55 02'27" SOS / MISSING ANCTS    
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS NEWS HEADLINES  22.02.17 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES     
GRAM JAGAT RURAL PROG. 22.02.17 17:01 23'20" SWACHH BHARAT MISSION, MGNREGA, MISSION MANGALAM YOJNA, SINCHAY YOJANA, EXP: J.D. PATEL, SUNIL PATEL, JYOTIBEN CHAUDHRY    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 22.02.17 17:30 18'10" SHIYALA NI RUTU MA PASHUO NI MAVJAT, EXP: DR. DIKSHI I. UPADHYAY    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 22.02.17 17:50   AGRI NEWS 1199  
HELLO  KARKIRDI PROG. ON CAREER 22.02.17 18:00   EXAM AND MENTAL STRESS, EXP: DR. PRASHANT BHIMANI    
LOK SABHA NA DHABKARA SPON. PROG. 22.02.17 18:30   SPON. PROG. 1  
SAMACHAR NEWS 22.02.17 19:00 30'00" NEWS    
VIDHAN SABHA SAMACHAR NEWS 22.02.17 19:25 05'00" NEWS    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL/ COMEDY 22.02.17 19:30 25'43" SERIAL 53  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22.02.17 20:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TIRTH PROG. ON RELIGIOUS PALCES 22.02.17 20:01 21'00" GANPATI BAPA MORIYA    
NEWS FOCUS NEWS 22.02.17 20:30 30’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
LOK SABHA NA DHABKARA SPON. PROG. 22.02.17 21:00   SPON. PROG. 1  
EK DAL NA PANKHI SERIAL 22.02.17 21:30 22'00" FAMILY SERIAL 1321  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22.02.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON. PROG. 22.02.17 22:01 28'26" GYANPRAKASH 977  
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 22.02.17 22:30 22'40" SERIAL 6  
SOS : MISSING ANCT. MISSING PERSON 22.02.17 22:55 02'27" MISSING ANCT.    
TIRTH PROG. ON RELIGIOUS PALCES 22.02.17 23:00 21'00" GANPATI BAPA MORIYA    
HELLO  KARKIRDI PROG. ON CAREER 22.02.17 23:30   EXAM AND MENTAL STRESS, EXP: DR. PRASHANT BHIMANI    
DAYRO PROG. 23.02.17 0:00 1:02:00 DIKRI VAHAL NO DARIYO, DAMYANTI BARDAI, KUNDAN GADHVI, HARSHDAN GADHVI    
JAGYA TYAR THI SAVAR SERIAL 23.02.17 1:02 22'40" A SERIAL  6  
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 23.02.17 1:30 26'24" CHILDREN'S PROG. 89  
AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL 23.02.17 2:00 23'24" A SERIAL  401  
SAUNDARYA NIKHAR PROG. ON BEAUTY TREATMENT 23.02.17 2:30 28'28" MAD THERAPY 33  
SWAR NAAD MUSIC PROG. 23.02.17 3:00 27'52" HAVELI SANGEET-PAD KIRTAN, ARTIST: BHAGWATI PRASAD GANDHARWA    
ANUBHUTI PROG. 23.02.17 3:30 24'41" HINDI KAHANI PAR DESH KAAL KA PRABHAV, PARTICIPENTS, DR. RAM GOPAL SINGH, NEELAM KULSRETHH, DR. BINDU BHATT    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 23.02.17 4:00 18'10" SHIYALA NI RUTU MA PASHUO NI MAVJAT, EXP: DR. DIKSHI I. UPADHYAY    
KRUSHI  SAMACHAR AGRI NEWS 23.02.17 4:20   NEWS 1199  
JEEVAN YOG : PROG. ON YOG 23.02.17 4:30 25'03" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI, RUPA MAJMUDAR 65  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 23.02.17 5:00 26'12" SUGAM SANGEET BIREN PUROHIT    
BHAKTI SANGEET RELIGIOUS SONGS 23.02.17 5:30 27'12" BHAJANAMRUT    

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India