નેપાળમાં 18માં સાર્ક સંમેલનનો પ્રારંભ        મોદી પ્રથમવાર સાર્ક સંમેલનમાં ઉપસ્થિત        26-11ના હુમલાના શહિદોને યાદ કરતા મોદી        26-11ના હુમલાની દુઃખદ યાદો તાજી છે-મોદી        સોશ્યલ મીડિયાની તાકાત વર્ણવતા મોદી        સોશ્યલ મીડિયાને દેશની સરહદો નડતી નથી-મોદી       
કાઠમંડુમાં બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રી શેખહસીના સાથે નરેન્દ્ર મોદીની દ્વિપક્ષીય ચર્ચા       

 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY,24.11.14
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
DDK RAJKOT   6:00    
SAMAJIK NYAY PROG. 6:30 SERIAL BASE PROG.,DOMESTIC VIOLENCE,EXP:N.J.SHREEMALI  
CHINGARI PROG. 7:00 A PROGRAMME ON SPERITUALITY 11
PROG. SANKATMOCHAN MYTHOLOGICAL 7:30 A SERIAL ON HANUMAN 20
PLAY-BHULYA TYAR THI SAVAR PLAY 8:00 PLAY  
KAKA NI KAMAL PROG. 8:30 COMEDY SHOW,  
SAMACHAR NEWS 8:45 A REGIONAL NEWS  
DHANYA THYU AA JIVAN PROG. 9:00 SPON.PROG.  
TARA NI SAFAR PROG. 9:30 SCIENCE PROG. 13
MARO KAYDO MARI DHAL PROG. 10:00 SERIAL BASE PROG.,DOMESTIC VIOLENCE ,SURROGATE MOTHER-P-I  
SOS PROG. 10:25 MISSING PERSON ANCTS.  
GALI GALI SIM SIM PROG. 10:30 CHILD'S PROG. 21
NEWS HEADLINES NEWS 11:00 NEWS HEADLINES  
ROJGAR SAMACHAR NEWS 11:02 NEWS  
SMART GRUHINI SHOW. 11:30 GAME SHOW FOR WOMEN,PART.: MANSI SHAH,RUCHITA SAXENA  
NEWS HEADLINES HEADLIGNES  12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 12:01 ARCHIVES,MANPASAND SAMBHARANA CAPTION  
SAMACHAR : NEWS 13:00 A REGIONAL NEWS  
KAKA NI KAMAL PROG 13:15 COMEDY SHOW,  
KALA DARSHAN PROG. 13:30 CULTURAL PROG.,ARTIST:NABIBAX, MANSURI  
NEWS HEADLINES  HEADLINES  14:00 NEWS HEADLINES  
MIND WATCH NREP   PROG. 14:02 PROG. 7
SAHASTRAPAN-NREP  PROG. 14:30 PROG. 6
NEWS HEADLINES HEADLINES  15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :    15:01    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 15:03 COOKERY SHOW,EXP:ARTI PANCHAL  
JARA JUO JAGI NE  A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SOS PROG. 15:57 MISSING ANCT.  
SAMACHAR :   NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
YUVA TARVARAT PROG. 16:05 YOUTH PROG., SPL. PROG. ON NATIONAL INTEGRATION  
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG 16:30 PROG. 23
NEWS HEADLINES:  HEADLINES  17:00 NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT  A  SERIAL 17:01 RURAL DEVELOPMENT PROG.,GRAMIN AROGYA MISSION,TSC,GRAMIN PAYJAL,EXP:H.K.TABIYAD  
KRUSHI DARSHAN PROG. 17:30 AGRICULTURAL PROG.,JIRA VARIYALI MA SANKALIT ROG JIVAT NIYANTRAN,EXP:DR.BIPIN RATHOD  
KRUSHI SAMACHAR  NEWS 17:50 AGRIL NEWS 618
NOT DECIDED    18:00    
SAMACHAR  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS  
EK MINUTE  PROG. 18:45 A GAME SHOW FOR TEENAGERS   
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11    18:58 LINK TO NATIONAL PROG.  
JANVA NO HAQ PROG. 19:00 PHONE-IN-PROG.ON R.T.I.,RUN VASULAT NI KARYAVAHI ANE R.T.I.  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20:00 NEWS HEADLINES  
INDIA CLASSIC-VALAMANA-02 PROG. 20:01 PROG.  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 ELECTION RELATED PROG.  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F)  
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 21:30 A FEMILY SERIAL 866
VANDE MATARAM PROG 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES  22:00 NEWS HEADLINES  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR:  COMEDY SERIA  22:01 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE 63
SOS MISSING PERSON 22:27 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA A SERIES 22:30 A SERIES ON DISCOVERY OF INDIA BY  LT. JAVAHARLAL NEHRU  697
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 23:00 A FOLK SONGS, LOK GEET-P-II  
BHARAT EK KHOJ  A SERIES 0:00 A SERIES ON DISCOVERY OF INDIA BY  LT. JAVAHARLAL NEHRU CHAUL SAMRAJYA-II 24
KALA DARSHAN PROG. 0:30 CULTURAL PROG.,ARTIST:NABIBAX, MANSURI  
TARA NI SAFAR PROG 1:00 SCIENCE PROG. 13
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 1:30 LOK GEET-II  
KAHADI FILLERS 1:51 FILLER  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FAMILY SERIAL 866
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 2:53'' PATRIOTIC SONG  
GRAM JAGAT  PROG. 3:00 RURAL DEVELOPMENT,GRAMIN AROGYA MISSION,INDIRA AVAS YOJNA,EXP:KANUBHAI ROZ,TARUN PATEL  
BHARAT MA CHHE VISVASH PATRIOTIC 3:27    
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTUR PROG.,LIMBU ANE DADM MA BAHAR MAVJAT  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50   608
PLAY-BHULYA TYAR THI SAVAR PLAY 4:00 PLAY  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR:  SERIAL:  4:30 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE   
MILE SUR MERA TUMHARA FILLERS 4:55 PATRIOTIC SONG  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 CAMERA NI AAKHE  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR TUESDAY,25-11-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
RAMAT JAGAT SHOW 6:00 SPORTS PROG.,SCHOOL OF SPORTS AUSTRALIA PAR CHARCHA  
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTUR PROG.,LIMBU ANE DADM MA BAHAR MAVJAT  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS BULLETIN  618
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 DEVOTIONAL PROG. WITH MORARI BAPU 31
SANKAT MOCHAN HANUMAN MYTHOLOGICAL 7:30 A SERIAL ON HANUMAN 21
CHHEL CHHABILO GUJARATRI PROG. 8:00 PROG.  
GAMMAT GULAL STANDUP COMEDY 8:30 COMEDY SHOW,ARTIST:SAIRAM DAVE  
SAMACHAR :  News 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN   
DHANYA THAYU AA JIVAN PROG. 9:00 SPON PROG.  
KUCHH TUKKE KUCHH TEER PROG. 9:30 SCIENCE PROG.  
PAVAN PAVDI FILLER 9:50 FILLER  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FAMILY SERIAL 866
SOS MISSING PERSON 10.26 MISSING PERSON ANCTS.  
SAUNA MATE NYAY PROG. 10:30 PROG.,HIGH COURT KANOONI SEVA SAMITEE,EXP:DR.P.A.PARMAR  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
JANVA NO HAQ PROG. 11:02 PHONE-IN-LIVE PROG. ON R.T.I.,RUN VASULAT NI KARYAVAHI ANE ,R.T.I.  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 12:01 A FOLK SONGS+FILLERS,  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
GAMMAT GULAL PROG. 13:15 COMEDY SHOW,ARTIST:SAIRAM DAVE  
RASOI NI RANGAT COOKERY PROG, 13:30 COOKERY SHOW,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
JAYANTI  @ JAGRUTI . COM PROG. 14:02 A SERIAL ON  CONSUMER AWARNESS   
FILMI SARGAM  FILMT BASE 14:30 HINDI FEATURE FILM SONGS,  
BHARAT ANOKHA RAG HAI FILLER 14:55 FILLER  
NEWS HEADLINES  HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
RASOI NI RANGAT  A COOKERY SHOW 15:05 A COOKERY SHOW  
JARA JUO JAGI NE  SPERITUAL 15:30 A SERIAL SPERITUAL DISCUS  
SOS MISSING PERSON 15:57 ANCT MISSING PERSON  
SAMACHAR :   NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR: COMEDY SERIA 16:05 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE, 62
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG. 16:30 PROG. 24
NEWS HEADLINES:    17:00 NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT  PROG. 17:01 RURAL DEVELOPMENT PROG.,TSC,ICDS,E-GRAM YOJANA,SAKHI MANDAL,EXP: MRUNALBEN PATEL  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 17:30 AGRICULTURAL PROG,PADI-VACHHARDIO NI VAIGNANIK PADHHATI THI UCHHER,EXP:DR.HITESH PARMAR  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 17:50 AGRIL NEWS BULLETIN   
TO BE DECIDED  PROG. 18:00 PROG.  
SAMACHAR :   NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
HARTA FARTA  QUIZ 18:45 MOBILE QUIZ,KARTIK POONAM MEDO  
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11    18:58 LINK TO NATIONAL NETWORK  
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM-1 PROG. 19:00 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
JAGYA TYARTHI SAVAR  A SERIAL 20:01 A SERIAL ON SOCIAL ISSUE  
NEWS FOCUS   20:30 NEWS  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F)  
EK DAAL NA PANKHI PROG. 21:30 A FAMILY SERIAL  
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
AANAND DHARA SERIAL 22:01 A SERIAL ON HIV AWARNESS  
SOS MISSING PERSON 22:27 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA PROG. 22:30 SERIAL  
VANDE MATARAM PROG. 22:55 PATRIOTIC SONG  
SAPTAK PROG. 23:00 MUSICAL SHOW,MOHAN VINA VADAV  
BHARAT ANOKHA RAG HAI PROG. 23:54 PATRIOTIC SONG  
RASOI NI RANGAT A COOKERY SHOW 0:00 COOKERY SHOW,  
SMART GRUHINI:  GAME SHOW 0:30 GAME SHOW FOR WOMEN,  
VANDE MATARAM PROG. 0:55 PATRIOTIC SONG  
KUCHH TUKKE KUCHH TEER PROG 1:00 SCIENCE PROG.  
SAPTAK MUSICAL SHOW 1:30 MUSICAL SHOW,  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 1:53 PATRIOTIC SONG  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL  
KHADI FILLER 2:24 A FILLER ON KHADI  
GRAM JAGAT  RURAL DEVELOPMENT, 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG.,GRAMIN AROGYA MISSION,TSC,GRAMIN PAYJAL,EXP:H.K.TABIYAD  
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTURAL PROG.,JIRA VARIYALI MA SANKALIT ROG JIVAT NIYANTRAN,EXP:DR.BIPIN RATHOD  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50 AGRIL NEWS BULLETIN   
TO BE DECIDED    4:00    
ANAND DHARA :  A SERIAL 4:30 A SERIAL ON HIV AWARNESS,  
RAJKOT CUNTRIBUTION   5:00 PROG  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR WEDNESDAY,26-11-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SUNITA SERIAL 6:00 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT   
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG.,JIRA VARIYALI MA SANKALIT ROG JIVAT NIYANTRAN,EXP:DR.BIPIN RATHOD  
KEUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS BULLETIN 614
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 DEVOTIONAL PROG WITH MORARI BAPU 32
BAKUL NU BAKADJANTAR SERIAL 7:30 COMEDY SERIAL ON SOCIAL ISSUE 63
SWASTHA BHARAT HEALTH SHOW 8:00 SPL. PROG. WORLD HERITAGE DAY  
EK MINUTE SHOW 8:30 GAME SHOW  
SAMACHAR :  NEWS 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THAYU AA JIVAN PROG. 9:00 PROG.  
DHARTI NA CHHORU PROG. 9:35 PROG.  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FEMILY SERIAL  
SOS MISSING PERSON 10.25 MISSING PERSON ANCT  
YUVA TARVARAT PROG. 10:30 YOUTH PROG., SPL. PROG. NATIONAL INTERNATIONAL  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM-I PROG. 11:02 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN 12
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAPTAK  MUSIC 12:01 MUSICAL SHOW,MOHAN VINA VADAV+FILLER  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
EK MINUTE SHOW 13:10 GAME SHOW,EXP:KAILASH NAYAK  
DDK RAJKOT CONTRIBUTION   13:30 PROG.  
RASOI NI RANGAT COOKERY HEADLINES  13:35 COOKERY SHOW,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
BHANE NARSAIYO PROG, 14:02 PROG.  
SUNITA SERIAL 14:30 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT   
NEWS HEADLINES HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
BHARAT EK KHOJ A SERIAL 15:05 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU, CHAUL SAMRAJYA-EP-24 24
JARA JUO JAGINE A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SOS MISSING PERSON 15:57 MISSING PERSON ANCTS.  
SAMACHAR :  NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
ANAND DHARA  A SERIAL 16:05 A SERIAL ON HIV AWARNESS  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 16:30 PROG.  
PAINTING PROG. 16:50 FILLER  
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS   17:00 NEWS HEADLINES   
GRAM JAGAT  PROG. 17:01 PROG. SAKHI MANDAL,TSC,INDIRA AVAS YOJNA,EXP:GHANSHYAM PATEL,RAMESH PATEL  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 17:30 AGRICULTURAL PROG.,SHIYADU MAKAI NI VAIGNANIK KHETI,EXP:K.H.PATEL  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 17:50 AGRIL NEWS BULLETIN 620
TO BE DECIDED    18:00    
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
BOLO GUJARATI:  LANGUAGE DEVELOPMENT 18:45 GUJARATI LANGUAGE DEVELOPMENT  
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11   18:58 LINK TO NATIONAL NETWORK  
HELLO SAKHI PROG. 19:00 PHONE IN PROG ON WOMEN,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
JAYANTI @ JAGRUTI . COM PROG. 20:01 SERIAL ON CONSUMER AWARNESS  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F)  
EK DAAL NA PANKHI PROG. 21:30 FAMILY SERIAL  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
ANAND DHARA  A SERIAL 22:01 A SERIAL ON HIV AWARNESS,  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA A SERIES 22:30 A SERIAL   
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 23:00 A PROG. FROM  ARCHIVES,   
RASOI NI RANGAT A COOKERY SHOW 0:00 A COOKERY SHOW,EXP:KAMINI SHAH  
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 0:23 PATRIOTIC SONG  
JAGYA TYARTHI SAVAR  A SERIAL 0:30 A SERIAL ON SOCIAL ISSUE,DIWALI SPL-PART-1  
DHARTI NA CHHORU A SERIAL 1:00 SERIAL ON ENVIRONMENT  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 1:30 A PROG. FROM  ARCHIVES  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL  
GRAM JAGAT  PROG. 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG.,TSC,ICDS,E-GRAM YOJNA,SAKHI MANDAL  
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTURAL PROG,PADI-VACHHARDIO NI VAIGNANIK PADHHATI THI UCHHER,EXP:DR.HITESH PARMAR  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50 AGRIL NEWS BULLETIN 615
TO BE DECIDED    4:00    
ANAND DHARA :  A SERIAL 4:30 A SERIAL ON HIV AWARNESS  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 PROG.  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR THURSDAY,27-11-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SHYAMLI PROG.  0:00 A SERIAL  94
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG,PADI-VACHHARDIO NI VAIGNANIK PADHHATI THI UCHHER,EXP:DR.HITESH PARMAR  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS 615
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 A DIVOTIONAL PROG. WITH MORARI BAPU  
JAGYA TYARTHI SAWAR PROG. 7:30 A SERIAL ON SOCIAL ISSUE  
TO BE DECIDED    8:00    
HARTA FARTA PROG.  8:30 MOBILE QUIZ,  
SAMACHAR NEWS 8:45 NEWS   
DHANYA THAYU AA JIVAN SPERITUL  9:00 A SPERITUAL DISCUUTSE   
AYUSHYAMAN BHAV A SERIAL 9:30 SCIENCE BASED PROG.  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FEMILY SERIAL  
SOS MISSING PERSON 10.25 MISSING PERSON ANCTS.  
SUNITA SERIAL 10:30 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES :  
HELLO SAKHI:  PHONE IN PROG. 11:02 PHONE IN PROG ON WOMEN,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 12:01 A PROG. FROM ARCHIVES  
SAMACHAR :  NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
HARTA FARTA   PROG.  13:15 MOBILE QUIZ,  
RASOI NI RANGAT   COOKERYY PROG. 13:35 A COOKERY SHOW,  
NEWS HEADLINES   HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
GANDHIYAN INSTITUTE PROG.  14:02 EDUCATIONAL PROG.  
SHYAMLI   A SERIAL 14:30 A FEMILY SERIAL 92
NEWS HEADLINES    HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :      15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
VIKAS PATH/MARI PANKHAR BHINJAY PROG. 15:03 PROG.  
JARA JUO JAGI NE   A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SOS  ON SATELLITE  MISSING PERSON 15:57 MISSING PERSON ANCTS.  
SAMACHAR :   NEWS 16:00  REGIONAL NEWS BULLETIN  
ANAND DHARA    A SERIAL 16:05 A SERIAL ON HIV AWARNESS,  
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG 16:30 PROG.  
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS     17:00 REGIONAL NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT    PROG. 17:01 RURAL DEVELOPMENT PROG. GRAMIN PEYJAL,SAHKARI DUDHMANDALI,GRAMIN AROGYA MISSION,EXP:DR. CHANDUBHAI PATEL  
KRUSHI DARSHAN:   PROG 17:30 AGRICULTUR PROG.,  
KRUSHI SAMACHAR    NEWS 17:50 AGRIL NEWS 611
TO BE DECIDED    18:00    
PAINTING   FILLER 18:25 FILLERS  
SAMACHAR :   NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
PADDO BOLE CHHE:   INTERVIEW 18:45 INTERVIEW WITH TV PERSNALITY,NARESH KANODIA-P-I  
AAPNI VAAT   PROG. 19:00 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE,  
MARO KAYDO MARI DHAL    PROG.  20:00 SERIAL BASE PROG  
NEWS FOCUS   NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:    SPERITUL  21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
EK DAAL NA PANKHI    A  SERIAL 21:30 A FEMILY SERIAL  
 VANDE MATARAM   PATRIOTIC 21'55'' PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
CHINGARI PROG. 22:01 PROG. 10
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUL  22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 686
BHARAT ANOKHA RAG HAI PROG.  22:54 PATRIOTIC SONG  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 23:00 A PROG. FROM ARCHIVES  
GANDHIYAN INSTITUTE PROG.  0:00 EDUCATIONAL PROG.  
VIKAS PATH/MARI PANKHAR BHINJAY PROG.  0:30 PROG.  
AYUSHYAMAN BHAV A SERIAL 1:00 SCIENCE BASED PROG.  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 1:30 A PROG. FROM ARCHIVES  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL  
GRAM JAGAT    PROG 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG. GRAMIN PEYJAL,TSC,INDIRA AWAS YOJNA  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 3:30 AGRICULTURAL PROG.,SHIYADU MAKAI NI VAIGNANIK KHETI,EXP:K.H.PATEL  
KRUSHI SAMACHAR   3:50 AGRIL NEWS BULLETIN 611
SWASTHA BHARAT:  HEALTH SERIES  4:00 HEALTH SERIESE,  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 4:30 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 PROG  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR FRIDAY,28-11-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SHYAMLI SERIAL 6:00 FAMILY SERIAL 95
KRUSHI DARSHAN: PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG.,SHIYADU MAKAI NI VAIGNANIK KHETI,EXP:K.H.PATEL  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS BULLETIN 621
BHAGVAT KATHA BY RAMESH BHAI OZA PROG. 7:00 PROG.  16
MARI PANKHAR BHINJAY PROG. 7:30 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
SWASTHA BHARAT PROG. 8:00 HEALTH PROG.   
BOLO GUJARATI PROG. 8:30 LANGUAGE DEVELOPMENT PROG.  
SAMACHAR :  News 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THAYU AA JIVEN SPERITUAL 9:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
SHRUSHTI KARE SAWAL PROG. 9:30 ENVIRENMENTAL PROG.  
EK DAAL NA PANKHI PROG. 10:00 A FMILY SERIAL 862
SOS   10:25 MISSING ANCTS.  
E-GOVERNANCE PROG. 10:30 SCIENCE BASE PROG.  
NEWS HEADLINES NEWS 11:00 NEWS HEADLINES  
AAPNI VAAT PROG. 11:02 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA PROG. 12:01 PAKSHIO NU TIRTHDHAM  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
BOLO GUJARATI PROG. 13:15 LANGUAGE DEVELOPMENT PROG.  
MARVELS OF TECHNOLOGY PROG. 13:30 PROG.   
NEWS HEADLINES  HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
SWAR NAAD  PROG. 14:03 MUSICAL PROGRAMME,CLASSICAL VOCAL-SHIRISH PANDIT  
SHYAMLI  A SERIAL 14:30 MUSICAL SERIAL 95
NEWS HEADLINES  HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :    15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
PARYAVARAN DARSHAN PROG. 15:05 ENVIRMENTAL SHOW,  
JARA JUO JAGI NE A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SAMACHAR :  NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
ZINDAGI EK SAFAR A SERIAL 16:05 SPON. SERIAL 22
FILMI SARGAM  FILM SONGS 16:30 HINDI FEATURE FILM SONGS  
 SOS MISSING PERSON 16.55 MISSING PERSON ANCTS.  
NEWS HEADLINES:  HEADLINES 17:00 REGIONAL NEWS  
KRUSHI DARSHAN:  AGRICULTUR PROG 17:01 AGRICULTURAL PROG., SUKSHMA PIYAT PADHHATI,EXP:D.R.JOSHI,R.V.LIMBASHIYA  
KRISHI SAMACHAR  NEWS 17:50 AGRIL NEWS BULLETIN  
TO BE DECIDED    18:00    
VANDE MATARAM  PROG. 18:24 PATRIOTIC SONG  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
KALA DARSHAN  PROG 18:45 CILTURAL PROG.  
PAINTING  FILLER 18:53 FILLER  
HELLO AROGYA PROG. 19:00 PHONE-IN HEALTH PROG.,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
CHITRA GURJARI:  SONGS & DANCE SEQUENC 20:01 SONGS & DANCE SEQUENCE ON GUJARATI FILMS  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 RIGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  SPERITUAL 21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
 AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 21:30 PROG.   
VANDE MATARAM PATRIOTIC 21:55 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
SANKATMOCHAN HANUMAN MYTHOLOGICAL 22:01 A SERIAL ON HANUMAN  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUAL 22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 687
SAMBHARANA,  PROG. 23:00 CLASSICAL PROG.  
MARI PANKHAR BHINJAY PROG 0:00 PROG. ON LOD AGE PERSON   
SWAR NAAD PROG. 0:30 MUSICAL PROGRAMME,CLASSICAL VOCAL-SHIRISH PANDIT  
SRUSHTI KARE SAWAL PROG. 1:00 PROG, ON ENVIRONMENT  
SAMBHARANA,  PROG. 1:30 CLASSICAL PROG.  
CHINGARI PROG. 2:30 PROG.  11
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 3:00 AGRICULTURAL PROG., SUKSHMA PIYAT PADHHATI,EXP:D.R.JOSHI,R.V.LIMBASHIYA  
TO BE DECIDED    4:00    
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 4:25 PATRIOTIC SONG  
YUVA TARVARAT PROG. 4:30 YOUTH PROG., SPL. PROG. ON N.C.C. DAY  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 5:00 A SERIAL ON OLD AGE PERSONE  

 

 
PROG. SCHEDULE FOR SATURDAY,29-11-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
TO BE DESIDED    5:30    
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:00 AGRICULTURAL PROG., SUKSHMA PIYAT PADHHATI,EXP:D.R.JOSHI,R.V.LIMBASHIYA  
BHAGVAT KATHA BY RAMESHBHAI OZA DEVOTIONALA 7:00 PROG. 19
GALI GALI SIM SIM PROG. 7:30 CHILD PROG. 22
PRADAKSHINA PROG. 8:00 PROG.  
PADADO BOLE CHHE PROG. 8:30 INTERVIEW WITH TV PERSNALITY,NARESH KANODIA-P-I  
SAMACHAR :  News 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THYU AA JIVAN SPERITUAL 9:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
AANAND DHARA SERIAL 9:30 A SERIAL  
SOS A SERIAL 10.25 MISSING PERSON ANCTS.  
PLAY-EK MAJA NI VAAT PLAY 10:30 PLAY  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
HELLO AROGYA PROG. 11:02 PHONE-IN HEALTH PROG.,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 12:01 PROG.  
SAMACHAR   13:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
PADADO BOLE CHHE PROG. 13:15 INTERVIEW WITH TV PERSNALITY,  
E-GOVERNARNCE PROG. 13:30  PROG. INTERNET SECURITY,  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
HARTA FARTA  MOBILE QUIZ   14:03 MOBILE QUIZ,BINDU SAROVAR-SIDHHPUR  
BOLO GUJARATI:  LANGUAGE DEVELOPMENT 14:15 GUJARATI LANGUAGE DEVELOPMENT  
RAMAT JAGAT SPORTS PROG. 14:30 SPORTS PROG.  
BHARAT ANOKHA RANG PATRIOTIC 14:53 PATRIOTIC SONG  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
CHITRA GURJARI:   SONGS & DANCE SEQUENC 15:05 SONGS & DANCE SEQUENCE ON GUJARATI FILMS  
JARA JUO JAGI NE   SPERITUAL 15:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
SOS    15:55 MISSING PERSON ANCTS.  
SAMACHAR :   NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GIRNAR LITTLE SURSARGAM  PROG. 16:05 LITTLE CHILD TELENT HUNT SHOE  
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS  HEADLINES 17:00 NEWS HEADLINES  
SMART GRUHINI  PROG. 17:01 GAME SHOW FOR WOMEN,  
AAPNI VAAT   PROG. 17:30 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE  
SAMACHAR :   NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
KAKA NI KAMAL   COMEDY SHOW 18:45 COMEDY SERIAL,  
MIND WATCH   PROG. 19:00 PROG. 7
SAHATRAPHAN   PROG. 19:30 PROG. 6
NEWS HEADLINES  HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
BHARAT EK KHOJ :   A SERIES 20:01 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU,DELHI SALTANAT-TURK AFGHANO NU AGMAN ANE PRUTHVIRAJ RASO 25
NEWS FOCUS  NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:   SPERITUAL 21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
AA MAMA NU GHAR KETLE   PROG. 21:30 PROG.  
MILE SUR MERA TUMHARA   PATRIOTIC 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
SAKATMOCHAN HANUMAN MYTHOLOGICAL 22:01 SERIAL ON HANUMAN  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUAL 22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 688
S2 G2 MUSICAL PROG. 23:00 HINDI FILM SONGS,HASYAKALAKAR SAHBUDDIN RATHOD  
BHARAT ANOKHA RANG PATRIOTIC 23:44 PATRIOTIC SONG  
EK MINUTE:  GAME SHOW  23:45 GAME SHOW FOR TEENAGERS  
JAGYA TYAR THI SAWAR SPERITUAL 0:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
MARVELS OF TECHNOLOGY PROG. 0:30 PROG.  
VANDE MATARAM PATRIOTIC 0:54 PATRIOTIC SONG  
SWAR NAAD MUSICAL PROG 1:00 MUSICAL PROG.   
S2G2 MUSICAL PROG. 1:30 HINDI FILM SONGS,  
EK MINUTE:  GAME SHOW  2:15 GAME SHOW FOR TEENAGERS  
PLAY-EK MAJA NI VAAT PLAY 2:30 PLAY  
BHARAT ANOKHA RANG PATRIOTIC 2:53 PATRIOTIC SONG  
SAMBHARANA, PROG. 3:00 SPL. PROG.   
CHITRA GURJARI:  SONGS & DANCE SEQUENC 4:00 SONGS & DANCE SEQUENCE ON GUJARATI FILMS  
GIRNAR LITTLE SURSARGAM  TELENT HUNT SHOW 4:30 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN 12

 

 
PROG. SCHEDULE FOR SUNDAY,30-11-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
PLAY-EK MAJA NI VAAT PLAY 5:30 PLAY  
AANAND DHARA/BHAKTI SANGEET SERIAL:  6:00 A SERIAL SPERITUAL DISCUS  
RAMAT JAGAT PROG. 6:30 SPORTS PROG.  
CHITRA  GURJARI PROG. 7:00 FILMI SONG  
GIRNAR LITTLE SUR SARGAM-I SHOW 7:30 MUSIC TALENT HUNT SHOW FOR CHILDREN 13
EK MINUTE:  PROG. 8:00  GAME SHOW  
KALA DARSHAN PROG. 8:30 CULTURAL SHOW  
SAMACHAR :  NEWS 8:45 REGIONAL NEWS BULLETIN  
DHANYA THAYU AA JIVAN SPERITUAL  9:00 A SERIAL ON SPERTUAL DISCUS  
SWAR NAAD PROG. 9:30 MUSICAL PROG. + FILLER,  
BHARAT EK KHOJ PROG. 10:00 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU,CAUL SAMRAJYA P-25 25
PLAY-SAMARPAN PLAY 10:30 PLAY  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES  
MIND WATCH-NREP PROG. 11:02 PROG.  
SAHATRAPAN PROG. 11:30 PROG.  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
AA MAMA NU GHAR KETLE PROG. 12:01 PROG. 26
SAMACHAR :  NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
SAMBHARANA  ARCHIVAL PROG. 13:15 ARCHIVES  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
SHRUSHTI KARE SAWAL  PROG. 14:03 PROG.  
AAVO MALIYE  SPON.PROG. 14:30 INTERVIEW TALK SHOW,EXP:BHAILALBHAI K. PATEL  
NEWS HEADLINES  NEWS 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :    15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
MARO KAYDO MARI DHAL ON  SERIAL:  15:03 SERIAL BASE PROG.  
KAVI KAHE PROG. 15:30 KAVI KAHE PROG.  
SAMACHAR :  NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
KAVI KAHE PROG. 16:05 KAVI KAHE PROG.  
NEWS HEADLINES:  NEWS 17:00 REGIONAL NEWS  
KAVI KAHE PROG. 17:01 KAVI KAHE PROG.  
JAYANTI @ JAGRUTI.COM : A SERIAL  18:00 A SERIAL ON CONSUMER AWARENESS   
KHADI ON SATALLITE FILLER 18:22 A FILLER ON KHADI  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GAMMAT GULAL :  COMEDY  18:45 STAND UP COMEDY (F),ARTIST:GOPAL BAROT  
GALI GALI SIM SIM PROG. 19:00 CHILDREN'S PROG. 22
KHADI FILLER 19:24 A FILLER ON KHADI  
FILMI SARGAM : FILM BASE 19:30 HINDI FEATURE FILM SONGS   
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 19:55 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20:00 NEWS HEADLINES  
SUNITA SERIAL:  20:01 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT  11
NEWS FOCUS NEWS 20:30 A RIGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F)  
VANDE MATARAM PATRIOTIC 21:25 PATRIOTIC SONG  
AA MAMA NU GHAR KETLE A SERIAL 21:30 PROG.  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
SINDHHI SAUGAT PROG  22:01 PROG. ON SINDHHI SANSHKRUTI,SINDHHI LOK DASTAN  
SAGAR KATHA SPERITUAL  22:30 A SERIAL ON  SPERITUAL DISCUS 689
ROJGAR SAMCHAR NEWS 23:00 NEWS   
AVO MALIYE PROG. 23:30 BHAILAL BHAI.K.PATEL  
DAYRO PROG. 0:00 MUSICAL PROG. ,LOK GEET P-II,+ FILLER,  
SWAR NAAD PROG. 1:00 MUSICAL PROGRAMME,CLASSICAL DANCE,  
RAMAT JAGAT PROG. 1:30 SPORTS PROG.  
BHARAT ANOKHA RAG HAI PATRIOTIC 1:54 PATRIOTIC SONG  
CHITRA  GURJARI PROG. 2:00 HINDI FILM SONGS  
PLAY-SAMARPAN PROG. 2:30 PLAY  
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 2:54 PATRIOTIC SONG  
AVO MALIYE PROG. 3:00 BHAILAL BHAI.K.PATEL  
VANDE MATARAM PATRIOTIC 3:24 PATRIOTIC SONG  
PARYAVARAN DARSHAN PROG 3:30 ENVIRMENTAL SHOW,  
SINDHHI SAUGAT PROG 4:00 PROG. ON SINDHHI SANSHKRUTI  
BHARAT ANOKHA RAG HAI PATRIOTIC 4:25 PATRIOTIC SONG  
BHARAT EK KHOJ A SERIAL 4:30 DOC ON JAVAHARLAL NEHRU,DELHI SALTANAT-TURK AFGHANO NU AGMAN ANE PRUTHVIRAJ RASO 24
MILE SUR MERA TUMHARA PATRIOTIC 4:53 PATRIOTIC SONG  
RAJKOT CUNTRIBUTION   5:00 PROG.  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India