રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પ્રથમ ભારત પ્રવાસ, ભારત સાથે મિત્રતા વધારવા માંગીએ છીએ - જિનપિંગ        આજે સ્કોટલેન્ડ આઝાદી પર જનમત સંગ્રહ, બ્રિટનમાંથી સ્કોટલેન્ડ અલગ કરવાની માંગ        લદ્દાખમાં ચીની સૈન્યનો ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ       

 
PROG. SCHEDULE FOR THURSDAY,18-09-2014
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
SUNITA PROG.  5:30 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT  
KRUSHI DARSHAN :  AGRICULTURAL PROG. 6:30 AGRICULTURAL PROG.PASHUO MA THATI ZERI ASHARO ANE TENA UPAYO,EXP:DR.K.S.SAHRIYA  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 6:50 AGRIL NEWS  
RAMCHARIT MANAS BY MORARI BAPU DEVOTIONAL 7:00 A DIVOTIONAL PROG. WITH MORARI BAPU  
JAGYA TYARTHI SAVAR  A SERIAL  7:30 A SERIAL SPON PROG   
SWASTHA BHARAT:  HEALTH SERIES:   8:00 HEALTH SERIESE,ADVANCE NEURO PHTSIOTHERAPY NI AGATYATA,EXP:DR.VIRAL SHAH  
HARTA FARTA PROG.  8:30  GAME SHOW  
CAPTION   8:45 LINK TO NATIONAL NETWORK  
DHANYA THAYU AA JIVAN SPERITUL  9:00 A SPERITUAL DISCUUTSE   
AYUSHYAMAN BHAV A SERIAL 9:30 SCIENCE BASED PROG.  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 10:00 A FEMILY SERIAL 829
SOS MISSING PERSON 10.25 MISSING PERSON ANCTS.  
SUNITA SERIAL 10:30 A SERIAL ON WOMEN IMPOWERMENT  
NEWS HEADLINES : HEADLINES 11:00 NEWS HEADLINES :  
HELLO SAKHI:  PHONE IN PROG. 11:02 PROG ON WOMEN,MAHILA SHURAKSHA SETU,MANJITA VANZAR,ARPITA VYAS  
NEWS HEADLINES HEADLINES 12:00 NEWS HEADLINES  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 12:01 A PROG. FROM ARCHIVES  
SAMACHAR : NEWS 13:00 REGIONAL NEWS BULLETINS  
HARTA FARTA PROG.  13:15 MOBILE QUIZ,RAJKOT WATSON MUSEUM  
RASOI NI RANGAT COOKERYY PROG. 13:35 A COOKERY SHOW,EXP: FALGUNI MAHEDIYA  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14:00 NEWS HEADLINES  
SARVANI PROG.  14:02 LOK SHAHITYA NA DHUL DHOYA  
SHYAMLI A SERIAL 14:30 A FEMILY SERIAL 73
NEWS HEADLINES HEADLINES 15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :   15:01 PROG. HIGHLIGHTS  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 15:05 FLAGSHIP PROG.   
JARA JUO JAGI NE A SERIAL 15:30  SPON.PROG.  
SAMACHAR : NEWS 16:00  REGIONAL NEWS BULLETIN  
ANAND DHARA  A SERIAL 16:05 A SERIAL ON HIV AWARNESS, 66
GRAM JAGAT  PROG 16:30 RURAL DEVELOPMENT PROG.,PANI NO POKAR EJ CHHE JIVAN NO DHABKAR,EXP:JAYESH PATEL  
SOS MISSING PERSON 16.55 MISSING PERSON ANCTS.  
NEWS HEADLINES: REGIONAL NEWS   17:00 REGIONAL NEWS HEADLINES  
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 17:01 A FEMILY SERIAL 830
KRUSHI DARSHAN: PROG 17:30 AGRICULTUR PROG.,  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 17:50 AGRIL NEWS  
SWASTH BHRAT HEALTH SWRIES 18:00 HEALTH PROG.,WROLD ALZHEIMER'S DAY,EXP:DR.SUDHIR SHAH  
PAINTING FILLER 18:25 FILLERS  
SAMACHAR :  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
PADDO BOLE CHHE:  INTERVIEW 18:45 INTERVIEW WITH TV PERSNALITY,  
AAPNI  VAAT PROG.  19:00 INTERACTIVE TALK SHOW ON SOCIAL ISSUE  
MARO KAYDO MARI DHAL PROG.  20:00 STREE BHRUN HATYA P-02  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 REGIONAL NEWS BULLETIN  
GYANPRAKASH:  SPERITUL  21:00 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS 128
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 21:30 A FEMILY SERIAL 830
VANDE MATARAM PATRIOTIC 21'55'' PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22:00 NEWS HEADLINES  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 22:01 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
SOS MISSING PERSON 22:25 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA SPERITUL  22:30 A SERIAL ON SPERITUAL DISCUS  
BHARAT ANOKHA RAG HAI PROG.  22:54 PATRIOTIC SONG  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 23:00 A PROG. FROM ARCHIVES  
ANJUMAN PROG.  0:00 URDU PROG.  
SARVANI PROG.  0:30 :  LITERATURE PROG  
AYUSHYAMAN BHAV A SERIAL 1:00 SCIENCE BASED PROG. 5
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 1:30 A PROG. FROM ARCHIVES  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FEMILY SERIAL 830
GRAM JAGAT  PROG 3:00 RURAL DEVELOPMENT,MGNAREGA,SAKHI MANDAL,TSC,EXP:P.BHARTI,NATHU PATEL,DINESH PATEL  
KRUSHI DARSHAN: AGRICULTUR PROG 3:30 AGRICULTURAL PROG.SANGRAHIT ANAJNI JIVATONU SANKALIT VYAVASTHAPAN,EXP:DR.T.M.BHARVAD  
KRUSHI SAMACHAR   3:50 AGRIL NEWS BULLETIN  
SWASTHA BHARAT:  HEALTH SERIES  4:00 HEALTH SERIESE,ADVANCE NEURO PHTSIOTHERAPY NI AGATYATA,EXP:DR.VIRAL SHAH  
MARI PANKHAR BHINJAY A SERIAL 4:30 A SERIAL ON OLD AGE PERSON  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 PROG  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India