દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ www.ddgirnar.com પર        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
  • -
  • -
  • International - માન્ચેસ્ટર બ્લાસ્ટ : પોલીસ સંદિગ્ધ ત્રણ શખ્સની ધરપકડ કરી
Latest Videos Tweets
Monday
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-22.05.17
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN PROG. 22.05.17 6:01 26'00" 1. KHARIF DANGAR NU DHARU UCHHER, 2. SPOT- 1. BIJ MAVJAT, 2. LIMDA LIPIT UREA, 3. SOIL HEALTH CARD    
BHAKTI SANGEET-BHADRABEN SAVAI RELIGIOUS PROG. 22.05.17 6:30 25'18" RELIGIOUS PROG.    
JEEVAN YOG SPON PROG. 22.05.17 7:00 25'51" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI, RUPA MAJMUDAR  102  
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 22.05.17 7:30 24'10" CHILDREN'S PROG. 66  
MUSIC FOLK- LOK SANGEET-RAJESH BAROT PROG. 22.05.17 8:00 22'04" RAJESH BAROT    
MUSIC- SUGAM SANGEET MUSIC PROG. 22.05.17 8:30 13'37" MUSIC PROG.    
SAMACHAR NEWS 22.05.17 8:45 15'00'' A REGIONAL NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN  SPON PROG. 22.05.17 9:00 28'05" SPON. PROG. 883  
VIDHYA DARSHAN SPON PROG. 22.05.17 9:30 25'50" SPON PROG. 889  
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  22.05.17 10:00 24'09" SERIAL 432  
SOS MISSING ANCTS 22.05.17 10:25 02'28" MISSING ANCTS    
RASOI NI RANGAT PROG. 22.05.17 10:30 23'36" PROG.    
SAMACHAR NEWS 22.05.17 11:00 15'00'' NEWS    
MUSIC- SUGAM SANGEET-KALYANI KAUTHALKAR MUSIC PROG. 22.05.17 11:15 13'37" MUSIC PROG.    
11:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSHNU, ADIVASI VIKAS, EXP: GANPATSINH VASAVA MINISTER OF ADIJATI VIKAS, PRAVASAN ANE VAN, PADMASHRI VISHNU PANDYA-SINIOR JOURNALIST 
DDK-RAJKOT PROG. 22.05.17 12:30 27'17" SAHITYA SARVANI, KAVI DARSHAK ACHARYA, DINESH KANANI, AMIT VYAS, SHAILEN RAVAL    
SAMACHAR NEWS 22.05.17 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 22.05.17 13:30 24'10" CHILDREN'S PROG. 66  
NEWS HEADLINES HEADLINES 22.05.17 14:00 02'00'' HEADLINES    
SAHITYA SARVANI PROG. 22.05.17 14:02 27'55" EXP: MAHENDRASINH PARMAR, RAMSHANG MORI    
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 22.05.17 14:30 25'20" SPON PROG. 809  
NEWS HEADLINES HEADLINES  22.05.17 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 22.05.17 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS    
JE ICHHU E KARNARI HOON PROG. 22.05.17 15:03 22'55" PROG. 35  
ANAND MA SAHU RAHIYE SPON PROG. 22.05.17 15:30 26'22" SPON PROG. 1  
16:00 HRS. TO 17:30 HRS. (OR TILL THE END) HON'BLE PM VISIT TO GUJARAT-INAUGRATION OF KANDLA PORT AWARD FUNCTION AND PUBLIC MEETING ON BOTH CHANEEL (DD-1 & DD-11) 
SAMACHAR :   NEWS 22.05.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
17:30 TO 17:45 LIVE DEBATE ON PM'S VISITE
17:45 HRS. TO 19:15 HRS. (OR TILL THE END) HON'BLE PM VISIT TO GUJARAT-1. BHACHAU NARMADA CANAL INAUGRATION & 2. FOLLOWED BY PUBLIC MEETING ON BOTH CHANNEL
SAMACHAR NEWS 22.05.17 19:15 15'00'' NEWS    
19:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSH NU, KRUSHI VIKAS, EXP: PADMASHRI GENABHAI PATEL, MANISH MEHTA
NEWS FOCUS NEWS 22.05.17 20:30 30'00" SPON. PROG.    
VIKAS VISESH SPON PROG. 22.05.17 21:00 23'08" MUSIC PROG.    
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 22.05.17 21:30 22'36" SERIAL 1408  
NEWS HEADLINES HEADLINES  22.05.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON PROG. 22.05.17 22:01 27'55" SPON. PROG. 1065  
YUVA TARVARAT YOUTH PROG. 22.05.17 22:30 23'00" DHORAN 12 NA TEJASVI TARLO SATHE MULAKAT MARGDARSHAN TAIYARIO SAFALTA ANE SUBHEKSHA    
SOS ANCTS 22.05.17 22:55 02'44" ANCT ACT.    
SAHITYA SARVANI PROG. 22.05.17 23:00 27'35" EXP: MAHENDRASINH PARMAR, RAMSHANG MORI    
23:30  TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSH NU, KRUSHI VIKAS, EXP: PADMASHRI GENABHAI PATEL, MANISH MEHTA
JUGAL BANDHI-SHARNAI-JALTRARANG, RAMAKANT-SANJAY SANT PROG. 23.05.17 0:30 22'30" PROG.    
LOK SANGEET-RAJESH BAROT MUSIC PROG. 23.05.17 1:00 22'04" PROG.    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 23.05.17 1:30 24'10" CHILDREN'S PROG. 66  
AA MAMA NU GHAR KETLE  A SERIAL 23.05.17 2:00 24'14" SERIAL 436  
JE ICHHU E KARNARI HOON SERIAL:  23.05.17 2:30 22'53" SERIAL 35  
LOK SANGEET-RAJESH BAROT MUSIC PROG. 23.05.17 3:00 22'04" PROG.    
SAHITYA SARVANI PROG. 23.05.17 3:30 27'35" EXP: MAHENDRASINH PARMAR, RAMSHANG MORI    
KRUSHI DARSHAN PROG. 23.05.17 4:00 16'55" HATHILA NINDANO ANE TENU NIYANTRAN, EXP: DR. DIVYESH D. PATEL    
KRUSHI SAMACHAR  PROG. 23.05.17 4:20   PROG. 1262  
JEEVAN YOG PROG. 23.05.17 4:30 25'51" EXP: SWAMI ADHYATMANANDJI, RUPA MAJMUDAR 102  
SAMBHARANA PROG. 23.05.17 5:00 22'30" JUGAL BANDHI-SHARNAI -JALTARANG, RAMAKANT-SANJAY SANT    
BHAKTI SANGEET- FALGUNI DOCTOR RELIGIOUS PROG. 23.05.17 5:28 24'38" RELIGIOUS PROG.    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India