દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો       
  • -
  • -
Latest Videos Tweets
Monday
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-15.01.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
BHAKTI SANGEET-PARAGI PARMAR DIVOTIONAL PROG. 15.01.18 6:01 25'45" DIVOTIONAL PROG.    
KRISHI DARSHAN AGRI PROG. 15.01.18 6:30 24'20" 1.SAUR URJA SINCHAI    
GOOD MORNING DD GIRNAR MORNING SHOW 15.01.18 7:00 25'09" MORNING SHOW    
SWARNAAD CLASSICAL MUSIC 15.01.18 7:30 23'08" VIOLIN VADAN, ARTIST: RAFIL KHAN    
SWAPNA AAKASH PROG. 15.01.18 8:00 20'39" PROG.    
SUGAM SANGEET PROG. 15.01.18 8:30 13'37" DIPTI DESAI    
SAMACHAR NEWS 15.01.18 8:45 15'00'' A REGIONAL NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 15.01.18 9:00 27'40" SPON. PROG.    
VIDHYA DARSHAN  EDUCATIONAL PROG. 15.01.18 9:30 26'22" EDUCATIONAL PROG.    
GALI GALI SIM SIM PROG. 15.01.18 10:00 24'16" PROG. 34  
SOS MISSING ANCTS 15.01.18 10:25   MISSING ANCTS    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION- LOK VARTA RAJKOT CONTRIBUTION 15.01.18 10:30 27'35" SUGAM SANGEET    
SAMACHAR NEWS 15.01.18 11:00 15'00'' NEWS    
MUSIC PROG. PROG. 15.01.18 11:15 13'27" SUGAM SANGEET: DIPTI DESAI    
SWAR GURJARI PROG. 15.01.18 11:30 26'34" PROG,    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 15.01.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
YUVA JAGAT YOUTH PROG. 15.01.18 12:01   NATIONAL ELECTION QUIZ SANKLIT ANSHO Exp: LALIT PADLIYA    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  15.01.18 12:30 25'20" SERIAL 238  
SAMACHAR NEWS 15.01.18 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN    
KUNVARA CORPORATION SERIAL:  15.01.18 13:30 25'08" SERIAL 159  
NEWS HEADLINES HEADLINES 15.01.18 14:00 02'00'' HEADLINES    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 15.01.18 14:02 24'16" CHILDREN'S PROG. 34  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 15.01.18 14:30 26'22" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES  15.01.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TODAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 15.01.18 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS    
SARKI JAYE PAL SERIAL:  15.01.18 15:03 25'05" SERIAL 6  
AANAD MA SAHU RAHIYE SPON PROG. 15.01.18 15:30 26'17" SPON. PROG. 193  
SAMACHAR :   NEWS 15.01.18 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
YUVA JAGAT YOUTH PROG. 15.01.18 16:05   NATIONAL ELECTION QUIZ SANKLIT ANSHO Exp: LALIT PADLIYA    
SWAR GURJARI MUSICAL PROG. 15.01.18 16:30 26'53" ARTIST: HASMUKH PATADIYA, VIRENDRA VARMA, CHETANA PATADIYA,SARASHWATI CHETARJEE    
SOS MISSING ACT. 15.01.18 16:55 02'22" ANCT. ACT.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 15.01.18 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
GRAM JAGAT SPON PROG. 15.01.18 17:01 22'33" TALIM DWARA SWAROJGARI    
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 15.01.18 17:30 18'00" UNALU SHAKBHAJI NI KHETI EXP: DR.DIVESH PATEL    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 15.01.18 17:50 05'20" AGRI NEWS 1414  
HELLO KANOON PROG. 15.01.18 18:00    EXP:CHETAN PANDYA, RAJENDRA GURJAR    
SWARNAAD CLASSICAL 15.01.18 18:30 25'53" SITAR -VIOLIN JUGAL BANDI    
SAMACHAR NEWS 15.01.18 19:00 30'00" NEWS    
SWAPANA AAKASH PROG. 15.01.18 19:30 20'39" PROG.    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 15.01.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
VIKASH VISHESH SPON. PROG 15.01.18 20:01 24'48" SPON PROG.    
NEWS FOCUS NEWS 15.01.18 20:30 30'00" NEWS    
SWARNAAD LIGHT MUSIC 15.01.18 21:00 25'25' SUGAM SANGEET, BIRAM PUROHIT    
BAKUL NU BAKHADJANTAR SERIAL:  15.01.18 21:30 24'51" SERIAL 13  
NEWS HEADLINES HEADLINES  15.01.18 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON PROG. 15.01.18 22:01 27'21" SPON. PROG. 1301  
SWARNAAD CLASSICAL MUSIC 15.01.18 22:30 25'53" SITAR -VIOLIN JUGAL BANDI    
SOS MISSING PERSON 15.01.18 22:59 02'22" MISSING PERSON    
HELLO KANOON PROG. 15.01.18 23:00    EXP:CHETAN PANDYA, RAJENDRA GURJAR    
KUNVARA CORPORATION SERIAL:  15.01.18 23:30 25'08" SERIAL:  159  
SWARNAAD MUSICAL PROG. 16.01.18 0:00 25'25" SUGAM SANGEET, BIRAM PUROHIT    
DAYRO DEVOTIONAL 16.01.18 0:30 57'45" DAYRO- PRAFUL HINGUAOSHMAN MEER, SAMRANSINH SODHA, JYOTSANA KAPADI    
YUVA JAGAT YOUTH PROG. 16.01.18 1:30   NATIONAL ELECTION QUIZ SANKLIT ANSHO Exp: LALIT PADLIYA    
RAJKOT CONTRIBUTION- LOK VARTA   RAJKOT CONTRIBUTION 16.01.18 2:00 27'25" PROG.    
SARKI JAYE PAL SERIAL:  16.01.18 2:30 25'05" SERIAL 6  
SWARNAAD CLASSICLA PROG. 16.01.18 3:00 25'53' SITAR -VIOLIN JUGAL BANDI    
SWAPANA AAKASH PROG. 16.01.18 3:30 20'39" PROG. 1  
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 16.01.18 4:00 18"00" UNALU SHAKBHAJI NI KHETI EXP: DR.DIVESH PATEL    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 16.01.18 4:20 05'20" AGRI NEWS 1414  
SAMBHARANA- ARCHIVE PROG. 16.01.18 4:30 26'28" MODHERA UTTARATH UTASHAV, KATHAK: PRERNA SHRIMALI    
SHREEMAD BHAGVAT KATHA BY RAMESHBHAI OZA DEVOTIONAL 16.01.18 5:00 28'17" DEVOTIONAL 74  
MIND WATCH PROG. 16.01.18 5:30 25'58" PROG. 23  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India