એઈમ્સનો આજે 42મો દિક્ષાંત સમારોહ યોજાયો        PMના હસ્તે તબીબી ડીગ્રી એનાયત થઈ        વડાપ્રધાનનું સમારોહમાં સૂચક સંબોધન        વિદ્યાર્થી એકલવ્યની જેમ લક્ષ્ય રાખે-મોદી        જ્ઞાનની ભૂખ સતત વધવી જોઈએ-મોદી        તમારી અંદરના વિદ્યાર્થીને જીવંત રાખો-મોદી        તબીબનો વ્યવહાર યોગ્ય હોવો જોઈએ-મોદી        ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સમારોહમાં બોલાવો-મોદી       
ધોળાકુવા બળાત્કાર મામલે પાંચેય આરોપીઓને આજીવન કેદની સજા થઈ       
Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India