દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ www.ddgirnar.com પર        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
  • -
  • -
  • National - આજે મહાશિવરાત્રિના પર્વની દેશભરમાં ઉજવણી
Latest News

Read more

Latest Videos
Monday
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-20.02.17
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN PROG. 20.02.17 6:01 24'25" 1. PRAGATISHIL KHEDUT NI MULAKAT, 2. SPOT. 1. LIMDA LIPIT UREA, 2. GULABI IYAL NU NIYANTRAN, 3. SAHBHAGI BAHENDHARI PADHHATI    
BHAKTI SANGEET-KAILASH PATEL PROG. 20.02.17 6:30 24'10" PROG.    
JEEVAN YOG SPON PROG. 20.02.17 7:00 24'17" PROG. ON YOG, EXP: SWAMI ADHYATMA NANDJI, RUPA MAJMUDAR 60  
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 20.02.17 7:30 26'02" CHILDREN'S PROG. 87  
MUSIC FOLK-GEET TAMARA BOL AMARA PROG. 20.02.17 8:00 25'23" GEET TAMARA BOL AMARA    
MUSIC PROG.-SUGAM SANGEET PROG. 20.02.17 8:30 12'50" PROG.    
SAMACHAR NEWS 20.02.17 8:45 15'00'' A REGIONAL NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN  SPON PROG. 20.02.17 9:00 27'41" SPON. PROG. 794  
VIDHYA DARSHAN SPON PROG. 20.02.17 9:30 26'13" SPON PROG. 799  
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  20.02.17 10:00 23'48" SERIAL 396  
SOS MISSING ANCTS 20.02.17 10:25 02'24" MISSING ANCTS    
RASOI NI RANGAT PROG. 20.02.17 10:30 25'05" PROG.    
SAMACHAR NEWS 20.02.17 11:00 15'00'' NEWS    
MUSIC PROG.-SUGAM SANGEET PROG. 20.02.17 11:15 12'50" PROG.    
EK MINUTE PROG. 20.02.17 11:30 11'53" PROG.    
EK MINUTE PROG. 20.02.17 11:45 12'46" PROG.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 20.02.17 12:00 01'00'' NEWS HEADLINES    
YUVA TARVARAT PROG. 20.02.17 12:01 22'00" VALENTINE DAY YOUTH AWARNESS    
DDK-RAJKOT PROG. 20.02.17 12:30 28'37" SUGAM SANGEET-BABU KAPADI, GARGI VORA, VIDHI DHOLAKIYA, DR. BHARAT PATEL    
SAMACHAR NEWS 20.02.17 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN    
GALI GALI SIM SIM CHILDREN'S PROG. 20.02.17 13:30 26'02" CHILDREN'S PROG. 87  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20.02.17 14:00 02'00'' HEADLINES    
SAHIYA SARVANI PROG. 20.02.17 14:02 24'46" WORLD POETRY FESTIVAL, PART-02    
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 20.02.17 14:30 26'13" SPON PROG. 719  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20.02.17 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 20.02.17 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS    
SAUNDARYA NIKHAR PROG. 20.02.17 15:03 25'08" GALVENIC FACIAL 31  
JARA JUO JAGINE SERIAL:  20.02.17 15:00 26'36" SERIAL 810  
SAMACHAR :   NEWS 20.02.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
YUVA TARVARAT PROG. 20.02.17 16:05 23'00" ONE ACT DRAMA COMPETITION    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  20.02.17 16:30 24'30" SERIAL 399  
SOS PROG. 20.02.17 16:55   MISSING ANCT.    
NEWS HEADLINES:  HEADLINES  20.02.17 17:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GRAM JAGAT  PROG. 20.02.17 17:01 24'28" VANKANERDA GAM NI MULAKAT, PART-02, MULAKAT: ASHVIN PATEL    
KRUSHI DARSHAN PROG. 20.02.17 17:30 17'10" LASAN-DUNGALI MA VAIGNANIK KHETI, EXP: HASMUKH M. PARMAR    
KRUSHI SAMACHAR  NEWS 20.02.17 17:50   AGRIL NEWS    
HELLO KANOON PROG. 20.02.17 18:00   SHALAKIY SHIKSHAN ANE KAYDO, EXP: JAGDISH BHAVSAR, VATSAL DESAI    
JEEVAN YOG PROG. 20.02.17 18:30 24'22" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI 78  
SAMACHAR NEWS 20.02.17 19:00 30'00'' NEWS    
BAKUL NU BAKHAD JANTAR SERIAL:  20.02.17 19:30 25'00" SERIAL 51  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20.02.17 20:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
VIKAS VISESH PROG. 20.02.17 20:01   PROG. 86  
NEWS FOCUS NEWS 20.02.17 20:30 30’00’’ NEWS    
SPL. PROG. WORLD DAY OF SOCIAL JUSTICE PROG. 20.02.17 21:00 27'13" SPL. PROG., EXP: ATMARAM PARMAR-MINISTER SOCIAL JUSTICE WOMEN & CHILD WALFARE    
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 20.02.17 21:30 23'53" SERIAL 1319  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20.02.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON PROG. 20.02.17 22:01 27'50" SPON. PROG. 975  
YUVA TARVARAT PROG. 20.02.17 22:30 23'00" ONE ACT DRAMA COMPETITION    
SOS ANCTS 20.02.17 22:55   ANCT ACT.    
SAHITYA SARVANI PROG. 20.02.17 23:00 24'46" WORLD POETRY FESTIVAL, PART-02    
HELLO KANOON PROG. 20.02.17 23:30   SHALAKIY SHIKSHAN ANE KAYDO, EXP: JAGDISH BHAVSAR, VATSAL DESAI    
DAYRO MUSIC PROG. 21.02.17 0:00 54'00" RANJIT VANK, DHARMDAS VANAND, MEENA PATEL, VISHNU PANARA    
MUSIC FOLK MUSIC PROG. 21.02.17 1:00 25'23" MUSIC PROG.    
GALI GALI SIM SIM SERIAL:  21.02.17 1:30 26'02" IN HOUSE SERIAL 87  
AA MAMA NU GHAR KETLE  A SERIAL 21.02.17 2:00 24'30" SERIAL 399  
SAUNDARYA NIKHAR PROG. 21.02.17 2:30 25'08" PROG. 31  
SPL. PROG. WORLD DAY OF SOCIAL JUSTICE SPL. PROG. 21.02.17 3:00 27'13" SPL. PROG., EXP: ATMARAM PARMAR-MINISTER SOCIAL JUSTICE WOMEN & CHILD WALFARE    
SAHITYA SARVANI PROG. 21.02.17 3:30 24'46" WORLD POETRY FESTIVAL, PART-02    
KRUSHI DARSHAN PROG. 21.02.17 4:00 17'10" LASAN-DUNGALI MA VAIGNANIK KHETI, EXP: HASMUKH M. PARMAR    
KRUSHI SAMACHAR  PROG. 21.02.17 4:20   PROG. 1197  
JEEVAN YOG PROG. 21.02.17 4:30 24'17" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI 63  
SAMBHARANA PROG. 21.02.17 5:00 26'28" SHASTRIY NRUTYA-MODHERA UTTARARDH UTSAV    
BHAKTI SANGEET-AARADHNA PROG. 21.02.17 5:30 23'31" PROG.    

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India