દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો       
  • -
  • -
Latest Videos Tweets
Monday
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY-20.11.17
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
BHAKTI SANGEET- JYOTSANA KAPADI DIVOTIONAL PROG. 20.11.17 6:01 30'49" DIVOTIONAL PROG.    
KRISHI DARSHAN AGRI PROG. 20.11.17 6:30 25'10" KHADHYA MASHROOM UTPADAN PADDHATIO, EXP: DR. MRUGESH KHUNT, 2. SPOT: 1. JIVAMRUT, 2. GAUDHRA AUTOMATIC YANTRA, 3. GULABI EYAL, 4. BIJ MAVJAT SHA METE?, 5. MASHROOM NI NAFAKARAK KHETI    
GOOD MORNING DD GIRNAR MORNING SHOW 20.11.17 7:00 27'53" MORNING SHOW    
SWARNAAD-CLASSICAL VOCAL CLASSICAL MUSIC 20.11.17 7:30 25'17" CLASSICAL MUSIC, ARTIST: HEMANT GANDHARVA    
SHYAMLI SERIAL:  20.11.17 8:00 25'04" SERIAL 69  
SUGAM SANGEET MUSICAL PROG. 20.11.17 8:30 12'12" SUGAM SANGEET-SAROJ GUNDANI    
SAMACHAR NEWS 20.11.17 8:45 15'00'' A REGIONAL NEWS    
DHANYA THAYU AA JEEVAN SPON PROG. 20.11.17 9:00 24'24" SPON. PROG. 1056  
VIDHYA DARSHAN  EDUCATIONAL PROG. 20.11.17 9:30 26'00" EDUCATIONAL PROG.    
KUCHH TUKKE KUCHH TEER PROG. 20.11.17 10:00 22'04" PROG. 18  
SOS MISSING ANCTS 20.11.17 10:25 02'26" MISSING ANCTS    
DDK-RAJKOT CONTRIBUTION-SHASTRIY SANGEET RAJKOT CONTRIBUTION 20.11.17 10:30 24'53" ART: NIDHI DHOLAKIA, PRAHAR VORA, TASLIM BALOCH    
SAMACHAR NEWS 20.11.17 11:00 15'00'' NEWS    
SUGAM SANGEET MUSICAL PROG. 20.11.17 11:15 12'12" SUGAM SANGEET-SAROJ GUNDANI    
KADAMBARI SERIAL:  20.11.17 11:30 29'50" SERIAL 5  
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 20.11.17 12:00 01'00" NEWS HEADLINE    
YUVA JAGAT YOUTH PROG. 20.11.17 12:01 23'51" YUVANO MA SOCIAL MEDIA NO VADHU UPYOG, EXP: HITESH SANGHVI, DR. CHIRAG DHANDHUKIYA    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  20.11.17 12:30 24'00" SERIAL 169  
SAMACHAR NEWS 20.11.17 13:00 30'00''  RIGIONAL NEWS BULLETIN    
KUNVARA CORPORATION SERIAL:  20.11.17 13:30 26'37" SERIAL 97  
NEWS HEADLINES HEADLINES 20.11.17 14:00 02'00'' HEADLINES    
KUCHH TUKKE KUCHH TEER PROG. 20.11.17 14:02 22'04" PROG. 18  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN SPON PROG. 20.11.17 14:30 26'00" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES  20.11.17 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
TODAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 20.11.17 15:01 02’00’’ HIGHLIGHTS    
JE ICHHU E KARNARI HOON SERIAL:  20.11.17 15:03 23'08" SERIAL 113  
THE OPENING CEREMONY OF 48TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF INDIA (IFFI) -2017 PM TO 05.30 (OR TILL THE END) ON NATIONAL NETWORK 
TELEFILM- MUKUNDRAI TELEFILM 20.11.17 15:30 27'16" TELEFILM    
SAMACHAR :   NEWS 20.11.17 16:00 05’00’’ REGIONAL NEWS BULLETIN    
YUVA JAGAT YOUTH PROG. 20.11.17 16:05 23'51" YUVANO MA SOCIAL MEDIA NO VADHU UPYOG, EXP: HITESH SANGHVI, DR. CHIRAG DHANDHUKIYA    
AA MAMA NU GHAR KETLE  SERIAL:  20.11.17 16:30 23'45" SERIAL 500  
SOS MISSING ACT. 20.11.17 16:55 02'26" ANCT. ACT.    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 20.11.17 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
TELEFILM-MARI PARNETAR BHAG-10 TELEFILM 20.11.17 17:01 23'48" TELEFILM 10  
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 20.11.17 17:30 17'35" JIRU-VARIYALI MA ROG NIYANTRAN, EXP: JANKIBEN Z.KAYDA    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 20.11.17 17:50   AGRI NEWS 1387  
HELLO KANOON PROG. 20.11.17 18:00   DIVYANG VYAKTI ANE KAYDO, EXP: 1. BHUSHAN PUNANI, 2. PRANAV DESAI    
MUSEUM OF GUJARAT PROG. 20.11.17 18:30 23'44" WATSON MUSEUM RAJKOT    
SAMACHAR NEWS 20.11.17 19:00 30'00" NEWS    
SHYAMLI SERIAL:  20.11.17 19:30 25'07" SERIAL 69  
JANADESH & JANWANI NEWS 20.11.17 20:00 30'00" NEWS    
NEWS FOCUS NEWS 20.11.17 20:30 30'00" NEWS    
SWARNAAD-SUGAM SANGEET LIGHT MUSIC 20.11.17 21:00 26'13" ARTIST: FALGUNI DOCTOR    
EK DAAL NA PANKHI SERIAL:  20.11.17 21:30 24'50" SERIAL 1548  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20.11.17 22:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
GYANPRAKASH SPON PROG. 20.11.17 22:01 24'27" SPON. PROG. 1245  
MUSEUM OF GUJARAT PROG. 20.11.17 22:30 23'44" WATSON MUSEUM RAJKOT    
SOS MISSING PERSON 20.11.17 22:59 02'26" MISSING PERSON    
HELLO KANOON PROG. 20.11.17 23:00   DIVYANG VYAKTI ANE KAYDO, EXP: 1. BHUSHAN PUNANI, 2. PRANAV DESAI    
KUNVARA CORPORATION SERIAL:  20.11.17 23:30 236'37" SERIAL:  97  
SWARNAAD-SUGAM SANGEET MUSICAL PROG. 21.11.17 0:00 26'13" ARTIST: FALGUNI DOCTOR    
DAYRO DEVOTIONAL 21.11.17 0:30 52'50" GOPAL BAROT, VINOD PANDYA, TEENA CHHEDA, HITESH BAROT    
YUVA JAGAT YOUTH PROG. 21.11.17 1:30 23'51" YUVANO MA SOCIAL MEDIA NO VADHU UPYOG, EXP: HITESH SANGHVI, DR. CHIRAG DHANDHUKIYA    
RAJKOT CONTRIBUTION- SHASTRIY SANGEET RAJKOT CONTRIBUTION 21.11.17 2:00 24'53" ARTIST: NIDHI DHOLAKIYA, PRAHAR VORA, TASLEEM BALOCH    
JE ICHHU E KARNARI HOON SERIAL:  21.11.17 2:30 23'08" SERIAL 113  
MUSEUM OF GUJARAT PROG. 21.11.17 3:00 23'44" WATSON MUSEUM RAJKOT    
SHYAMLI SERIAL:  21.11.17 3:30 25'07" SERIAL 69  
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 21.11.17 4:00 17'35" JIRU-VARIYALI MA ROG NIYANTRAN, EXP: JANKIBEN Z.KAYDA    
KRUSHI SAMACHAR AGRI NEWS 21.11.17 4:20   AGRI NEWS 1387  
SAMBHARANA- ARCHIVE PROG. 21.11.17 4:30 27'05" PRABHABEN RABARI, DAKSHA PRAJAPATI, DIVYA VANIYA    
SHREEMAD BHAGVAT KATHA BY RAMESHBHAI OZA DEVOTIONAL 21.11.17 5:00 28'59" DEVOTIONAL 18  
JIVAN YOG PROG. 21.11.17 5:30 25'22" EXP: SWAMI ADHYATMANAND JI, RUPA MAJMUDAR 71  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India