26/11ના મુખ્ય આરોપીને પાક. દ્વારા જામીન        પાકિસ્તાન કોર્ટ દ્વારા રહેમાન લખવીને જામીન        લખવીના જામીન પર તીખી રાજકીય પ્રતિક્રિયા        પાકિસ્તાનનું બેવડું વલણ-રાજીવપ્રતાપ રૂડી        હવે આપણી આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યુ-થરૂર        શું પાકિસ્તાને કોઈ બોધપાઠ લીધો નથી?-આપ       
Monday
 
PROG. SCHEDULE FOR MONDAY,08.12.14
Prog. Name Genre Time Description Ep.No
DDK RAJKOT   6:00    
SAMAJIK NYAY PROG. 6:30 SERIAL BASE PROG.,ANUSUCHIT JATI MATE KALYANKARI YOJANAO  
CHINGARI PROG. 7:00 A PROGRAMME ON SPERITUALITY 13
PROG. SANKATMOCHAN MYTHOLOGICAL 7:30 A SERIAL ON HANUMAN 24
SWASTHAYA SUDHA PROG. 8:00 PROG. ON HEALTH,HEART ATTACK MAGAZINE  
PROG.:GEET PROG. 8:21 PROG.  
KAKA NI KAMAL PROG. 8:30 COMEDY SHOW,  
SAMACHAR NEWS 8:45 A REGIONAL NEWS  
DHANYA THYU AA JIVAN PROG. 9:00 SPON.PROG. 363
TARA NI SAFAR PROG. 9:30 SCIENCE PROG. 16
MARO KAYDO MARI DHAL PROG. 10:00 SERIAL BASE PROG.,APAHARAN P-I  
SOS PROG. 10:25 MISSING PERSON ANCTS.  
GALI GALI SIM SIM PROG. 10:30 CHILD'S PROG. 23
NEWS HEADLINES NEWS 11:00 NEWS HEADLINES  
PRADKSHINA PROG. 11:02 PROG.  
SMART GRUHINI SHOW. 11:30 GAME SHOW FOR WOMEN,  
SAMBHARANA ARCHIVAL PROG. 12:01 ARCHIVES,MANPASAND SAMBHARANA CAPTION  
SAMACHAR : NEWS 13:00 A REGIONAL NEWS  
KAKA NI KAMAL PROG 13:15 COMEDY SHOW,  
SINDHHI SAUGAT PROG. 13:30 PROG. ON SINDHHI SANSHKRUTI  
NEWS HEADLINES  HEADLINES  14:00 NEWS HEADLINES  
MIND WATCH NREP   PROG. 14:02 PROG.  
SAHASTRAPAN-NREP  PROG. 14:30 PROG.  
NEWS HEADLINES HEADLINES  15:00 NEWS HEADLINES  
DAY’S HIGHLIGHTS :    15:01    
RASOI NI RANGAT COOKERY SHOW 15:03 COOKERY SHOW,  
JARA JUO JAGI NE  A SERIAL 15:30  SPON.PROG. 163
SOS PROG. 15:57 MISSING ANCT.  
SAMACHAR :   NEWS 16:00 REGIONAL NEWS BULLETIN  
YUVA TARVARAT PROG. 16:05 YOUTH PROG., SPL. PROG. ON GIRL CHILD DAY  
AA MAMA NU GHAR KETLE  PROG 16:30 PROG. 31(25)
NEWS HEADLINES:  HEADLINES  17:00 NEWS HEADLINES  
GRAM JAGAT  A  SERIAL 17:01 RURAL DEVELOPMENT PROG.,MGNAREGA,TSC,INDIRA AWAS YOJNA,E-GRAM YOJNA,EXP:R.S.DESAI,JAGDISH WAGHELA  
KRUSHI DARSHAN PROG. 17:30 AGRICULTURAL PROG.,GUJARAT MATSYA UDHYOG KAYDO-2003,EXP:J.KRUSHNABAL,  
KRUSHI SAMACHAR  NEWS 17:50 AGRIL NEWS  
KATHA SARITA-GIRAS MA EK DUNGARI PROG. 18:00 KATHA PROG. 2
SAMACHAR  NEWS 18:30 REGIONAL NEWS  
EK MINUTE  PROG. 18:45 A GAME SHOW FOR TEENAGERS  243
CAPTION FOR NATIONAL NETWORK DD-11    18:58 LINK TO NATIONAL PROG.  
JANVA NO HAQ PROG. 19:00 PHONE-IN-PROG.ON R.T.I.,MANAV ADHIKAR NU RAKSHAN ANE R.T.I.  
NEWS HEADLINES HEADLINES  20:00 NEWS HEADLINES  
INDIA CLASSIC-VALAMANA-04 PROG. 20:01 PROG.  
NEWS FOCUS NEWS 20:30 ELECTION RELATED PROG.  
GYANPRAKASH:  A SERIAL   21:00 A SERIAL  SPON.PROG. (F) 209
EK DAAL NA PANKHI A  SERIAL 21:30 A FEMILY SERIAL 874
VANDE MATARAM PROG 21:53 PATRIOTIC SONG  
NEWS HEADLINES HEADLINES  22:00 NEWS HEADLINES  
BAKUL NU BAKHAD JANTAR:  COMEDY SERIA  22:01 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE 65
SOS MISSING PERSON 22:27 MISSING PERSON ANCTS.  
SAGAR KATHA A SERIES 22:30 A SERIES ON DISCOVERY OF INDIA BY  LT. JAVAHARLAL NEHRU  711
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 23:00 A FOLK SONGS, LOK GEET-P-II  
BHARAT EK KHOJ  A SERIES 0:00 A SERIES ON DISCOVERY OF INDIA BY  LT. JAVAHARLAL NEHRU CHAUL SAMRAJYA-II 25
SINDHI SAUGAT PROG. 0:30 PROG. ON SINDHHI SANSHKRUTI,  
TARA NI SAFAR PROG 1:00 SCIENCE PROG. 15
DAYRO  ARCHIVAL PROG. 1:30 DAYRO-3,  
KAHADI FILLERS 1:51 FILLER  
EK DAAL NA PANKHI A SERIAL 2:30 A FAMILY SERIAL 874
MILE SUR MERA TUMHARA PROG. 2:53'' PATRIOTIC SONG  
GRAM JAGAT  PROG. 3:00 RURAL DEVELOPMENT PROG. MGNAREGA,TSC,SAKHIMANDAL  
BHARAT MA CHHE VISVASH PATRIOTIC 3:27    
KRUSHI DARSHAN  AGRICULTURAL PROG. 3:30 AGRICULTUR PROG.,SHAKBHAJI PAKO MA SANKALIT JIVAT NIYANTRAN  
KRUSHI SAMACHAR NEWS 3:50   628
SWASTHAYA SUDHA PROG. 4:00 HEALTH PROG.  
PROG.: GEET PROG. 4:21    
BAKUL NU BAKHAD JANTAR:  SERIAL:  4:30 COMEDY SERIA ON SOCIAL  ISSUE  65
MILE SUR MERA TUMHARA FILLERS 4:55 PATRIOTIC SONG  
RAJKOT CONTRIBUTION   5:00 CAMERA NI AAKHE  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India