દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા માટે અમને ફોલો કરો ટવીટર પર @ddgirnarlive લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જુઓ અમારી વેબસાઈટ www.ddgirnar.com પર        દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499       
  • -
  • -
  • International - માન્ચેસ્ટર બ્લાસ્ટ : પોલીસ સંદિગ્ધ ત્રણ શખ્સની ધરપકડ કરી
Latest Videos Tweets
Sunday
 
REVISED PROG. SCHEDULE FOR SUNDAY 21.05.17
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
KRUSHI DARSHAN AGRI PROG. 21.05.17 6:00 24'25" 1. BAKRA PLAN, SPOT: PASHUO MA GLENDRE ROG SAME SAVCHETI, 3. PRAGATISHIL PASHUPALAN NI MULAKAT    
BHAKTI SANGEET-PARAGI PARMAR RELIOGIOUS MUSIC PROG. 21.05.17 6:30 24'35" RELIOGIOUS MUSIC PROG.    
TIRTH PROG. 21.05.17 7:00 23'19" VADNAGAR NA SHAKTI PITHO    
INDO CHAINA MUSIC CONCERT PROG. 21.05.17 7:30 54'00" INDO CHAINA MUSIC CONCERT-RIVER FRONT-SILK ROUTE    
HARTA FARTA PROG. 21.05.17 8:30 14'35" MAHATMA MANDIR DANDI KURTI-1    
SAMACHAR :  NEWS1 21.05.17 8:45 15'00" NEWS    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 21.05.17 9:00 28'04" SPON. PROG. 882  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG./ SPON. PROG. 21.05.17 9:30 25'10" SPON. PROG. 888  
EK DAAL NA PANKHI SERIAL:  21.05.17 10:00 26'26" SERIAL 1360  
ROJGAR SAMCHAR NEWS 21.05.17 10:30 23'00" NEWS    
SAMACHAR :  NEWS 21.05.17 11:00 15'00" NEWS    
HARTA FARTA PROG. 21.05.17 11:15 14'35" MAHATMA MANDIR DANDI KURTI-1    
11:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSH NU
PARYAVARAN DARSHAN PROG. ON ENVIRONMENT  21.05.17 12:30        
SAMACHAR :  NEWS 21.05.17 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
ROJGAR SAMCHAR PROG. 21.05.17 13:30 23'00" PROG.    
NEWS HEADLINES HEADLINES 21.05.17 14:00 02'00'' HEADLINES    
HASE TE HAPPY COMEDY PROG. 21.05.17 14:02 25'22" HUMOROUS INTERVIEW WITH ASHOK DAVE    
SUGAM SANGEET PROG. 21.05.17 14:30 25'10" PROG. 808  
VIDHYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG. 21.05.17 14:30 25'08" SPON. PROG. 801  
NEWS HEADLINES  NEWS 21.05.17 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 21.05.17 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
JEEVAN NIRANTAR PROG. 21.05.17 15:03 23'25" PROG.    
HINDI FILM- " JALWA" HINDI FEATURE FILM 21.05.17 15:30 1:55:40 STARCAST: NASIRUDDIN SHAH, ARCHANA PURAN SINGH    
SAMACHAR :  NEWS 21.05.17 16:00 05'00'' SAMACHAR    
HINDI FILM- " JALWA" HINDI FEATURE FILM 21.05.17 16:05 CONTD. STARCAST: NASIRUDDIN SHAH, ARCHANA PURAN SINGH    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 21.05.17 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
HINDI FILM- " JALWA" HINDI FEATURE FILM 21.05.17 17:01 CONTD. STARCAST: NASIRUDDIN SHAH, ARCHANA PURAN SINGH    
SUGAM SANGEET-VIRAJ- BIJAL UPADHYAY PROG. 21.05.17 17:34 25'03" PROG.    
JAYANTI JAGRUTI.COM PROG. 21.05.17 18:00 24'02" PROG.    
ROJGAR SAMACHAR NEWS 21.05.17 18:27 23'00" NEWS    
SAMACHAR :  NEWS 21.05.17 19:00 30'00'' NEWS    
19:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSHNU, ADIVASI VIKAS, EXP: GANPATSINH VASAVA MINISTER OF ADIJATI VIKAS, PRAVASAN ANE VAN, PADMASHRI VISHNU PANDYA-SINIOR JOURNALIST
NAGME PURANE OLD FILMI SONGS 21.05.17 21:00 27'21" OLD FILM SONGS    
EK DAAL NA PANKHI SERIAL:  21.05.17 21:30 22'32" SERIAL 1407  
NEWS HEADLINES HEADLINES 21.05.17 22:00 01' 00" NEWS HEADLINES    
GYAN PRAKASH SPON. PROG. 21.05.17 22:01 28'10" SPON. PROG. 1064  
ROJGAR SAMACHAR NEWS 21.05.17 22:30 23'00" NEWS    
TIRTH PROG. ON RELIOGIOUS PLACES 21.05.17 23:00 23'19" VADNAGAR NA SHAKTI PITHO    
23:30 TRANSFORMING TO NEW INDIA-KENDRA SARKAR AVLOKAN TRAN VARSHNU, ADIVASI VIKAS, EXP: GANPATSINH VASAVA MINISTER OF ADIJATI VIKAS, PRAVASAN ANE VAN, PADMASHRI VISHNU PANDYA-SINIOR JOURNALIST
SUGAM SANGEET PROG. 22.05.17 0:30 28'48" SUDHIR THAKAR, REKHA THAKAR    
INDO CHAINA MUSIC CONCERT PROG. 22.05.17 1:00 54'00" INDO CHAINA MUSIC CONCERT-RIVER FRONT-SILK ROUTE    
HASE TE HAPPY COMEDY PROG. 22.05.17 2:00 25'22" HUMOROUS INTERVIEW WITH ASHOK DAVE    
JEEVAN NIRANTAR PROG. 22.05.17 2:30 23'25" PROG.    
NAGME PURANE OLD FILM SONGS 22.05.17 3:00 27'21" OLD FILM SONGS    
ROJGAR SAMCHAR NEWS 22.05.17 3:30 23'00" NEWS    
GRAM JAGAT COMEDY PROG. 22.05.17 4:00 24'06" SWACH BHARAT MISSION, GRAMIN AAROGYA MISSION, JAN DHAN YOJANA    
TIRTH PROG. ON RELIOGIOUS PLACES 22.05.17 4:30 23'19" VADNAGAR NA SHAKTI PITHO    
SAMBHARATA ARCHIVAL PROG. 22.05.17 5:00 28'48" SUGAM SANGEET-SUDHIR THAKAR, REKHA THAKAR    
BHAKTI SANGEET- BHAJANAMRUT-KAUSHIK SHRI,ALI RELIOGIOUS MUSIC PROG. 22.05.17 5:30 27'12" RELIOGIOUS MUSIC PROG.    
               

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 591, Videocon- 746, Reliance- 943, DishTV- 891, GTPL- 602, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- DD Active/700, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India