દૂરદર્શનની ડીડી નેશનલ, ડીડી ન્યુઝ, ડીડી ભારતી, ડીડી સ્પોર્ટ્સ અને ડીડી ગિરનાર ચેનલો હવે ડોન્ગલ લગાવીને એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ પર જોઇ શકાય છે. વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરોઃ દૂરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ (079) 26853499        દેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર જાણવા સોશિયલ મીડિયા પર અમારી સાથે જોડાઓ        ટ્વીટર પર અમને @ddgirnarlive પર ફોલો કરો        લેટેસ્ટ બુલેટિન વીડિયો જોવા અમારી YouTube ચેનલ https://youtube.com/DDGirnarOfficial સબસ્ક્રાઇબ કરો       
  • -
  • -
Latest Videos Tweets
Sunday
 
REVISED PROG. SCHEDULE FOR SUNDAY 14.01.18
Prog. Name Genre Date Time Duration Description Ep.No Show-wise Description
BHAKTI SANGEET-NEELA DHOLAKYA DEVOTIONAL 14.01.18 6:00 26'01" DEVOTIONAL    
KRISHI DARSHAN AGRI NEWS 14.01.18 6:30 25'20" KHEDUT TALIM KENDRA NI PRAVRUTIO    
NAGME PURANE OLD FILM SONGS 14.01.18 7:00 19'54" OLD FILM SONGS    
TELE FILM PROG. 14.01.18 7:30 27'20" MAZA VELA NU MRUTYU    
AANANDI UTTARAYAN PROG. 14.01.18 8:00 25'00" PROG.    
SHASTIYA VADHYA SANGEET PROG. 14.01.18 8:30 14'55" PROG.    
SAMACHAR :  NEWS 14.01.18 8:45 15'00" NEWS    
DHANYA THAYU AA JIVAN SPON. PROG. 14.01.18 9:00 27'07" SPON. PROG. 1108  
SPON. PROG. VIDYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG./ SPON. PROG. 14.01.18 9:30 25'07" SPON. PROG.    
GALI GALI SIM SIM-SEASON-9 CHILDREN'S PROG. 14.01.18 10:00 24'00" CHILDREN'S PROG. 6  
SOS MISSING ACT. 14.01.18 10:25 02'19" ANCT. ACT.    
SPON. SERIAL AYURVEDIK LIFESTYLE SPON. PROG. 14.01.18 10:30 28'19" SPON. PROG. 2  
SAMACHAR :  NEWS 14.01.18 11:00 15'00" NEWS    
EK MINUTE GAME SHOW 14.01.18 11:15 11'17" GAME SHOW    
SHAQ SERIAL:  14.01.18 11:30 23'45" SERIAL    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 14.01.18 12:00 01'00" NEWS HEADLINES    
DUDH MA SAKAR SPON. PROG. 14.01.18 12:01 25'31" SPON. PROG. 137  
AA MAMA NU GHAR KETLE SERIAL:  14.01.18 12:30 25'32" SERIAL 237  
SAMACHAR :  NEWS 14.01.18 13:00 30'00'' REGIONAL NEWS BULLETIN    
KUNVARA CORPORATION SERIAL:  14.01.18 13:30 23'00" SERIAL:  158  
NEWS HEADLINES HEADLINES 14.01.18 14:00 02'00'' HEADLINES    
GALI GALI SIM SIM-SEASON-9 CHILDREN'S PROG. 14.01.18 14:02 24'00" CHILDREN'S PROG. 6  
VIDHYA DARSHAN EDUCATIONAL PROG. 14.01.18 14:30 25'07" SPON. PROG.    
NEWS HEADLINES  NEWS 14.01.18 15:00 01’00’’ NEWS HEADLINES    
DAY’S HIGHLIGHTS :  HIGHLIGHTS 14.01.18 15:01 02'00'' PROG. HIGHLIGHTS    
ATEET NI SATHE  DOC. PROG. 14.01.18 15:03 20'22" SOMNATH MUSEUM    
HINDI FEATURE FILM- SPECIAL -26 HINDI FEATURE FILM 14.01.18 15:30 2:16:54 CAST: ANUPAM KHER, AKSHAY KUMAR, MANOJ BAJPAL,JIMMY SHERGILL, KAJAL AGGRAWAL    
SAMACHAR :  NEWS 14.01.18 16:00 05'00'' SAMACHAR    
HINDI FEATURE FILM- SPECIAL -26 HINDI FEATURE FILM 14.01.18 16:05 CONTD. CAST: ANUPAM KHER, AKSHAY KUMAR, MANOJ BAJPAL,JIMMY SHERGILL, KAJAL AGGRAWAL    
NEWS HEADLINES NEWS HEADLINES 14.01.18 17:00 01'00" NEWS HEADLINES    
HINDI FEATURE FILM- SPECIAL -26 HINDI FEATURE FILM 14.01.18 17:01 CONTD. CAST: ANUPAM KHER, AKSHAY KUMAR, MANOJ BAJPAL,JIMMY SHERGILL, KAJAL AGGRAWAL    
JAYANTI JAGRUTI DOT COM SERIAL:  14.01.18 18:00 21'45" PROG. 6  
ROJGAR SAMACHAR SAMACHAR 14.01.18 18:30 24'56" SAMACHAR    
SAMACHAR :  NEWS 14.01.18 19:00 30'00'' NEWS    
SAHITYA SARVANI PROG. 14.01.18 19:30 24'21" GUJARAT NU LOKSAHITYA-YOGESH GADHAVI    
NEWS HEADLINE NEWS HEADLINE 14.01.18 20:00 01'00" NEWS HEADLINE    
ATEET NI SATHE  DOC. PROG. 14.01.18 20:01 20'22" SOMNATH MUSEUM    
NEWS FOCUS NEWS FOCUS 14.01.18 20:30 30'00" NEWS FOCUS    
ANANADI UTTARAYAN PROG. 14.01.18 21:00 25'00" PROG.    
TELE FILM PROG. 14.01.18 21:30 27'20" MAZA VELA NU MRUTYU    
NEWS HEADLINES HEADLINES 14.01.18 22:00 01' 00" NEWS HEADLINES    
GYAN PRAKASH SPON. PROG. 14.01.18 22:01 27'35" SPON. PROG. 1300  
ROJGAR SAMACHAR NEWS 14.01.18 22:30 24'56" NEWS    
SOS MISSING ACT. 14.01.18 22:55 02'19" MISSING ACT.    
JAYANTI JAGRUTI DOT COM SERIAL:  14.01.18 23:00 21'45" PROG.    
KUNVARA CORPORATION SERIAL:  14.01.18 23:30 23'00 SERIAL 158  
NAGME PURANE OLD FILM SONGS 15.01.18 0:00 19'54" OLD FILM SONGS    
DAYRO DEVOTIONAL 15.01.18 0:30 52'02" DAYRO: ABHESIGH RATHOD, DAMYANTI BARDAI, BHARATI VYAS    
SAHITYA SARVANI PROG. 15.01.18 1:30 24'21" GUJARAT NU LOKSAHITYA-YOGESH GADHAVI    
HASE TE HAPPY COMEDY PROG. 15.01.18 2:00 23'30" INTERVIE WITH SH.NIRJAN TRIVED, INTERVIER SH. JAGDISH TRIVEDI    
MUSEUM OF GUJARAT DOCUMENTORY 15.01.18 2:30 20'22" SOMNATH MUSEUM    
ROJGAR SAMCHAR NEWS 15.01.18 3:00 24'56" NEWS    
NAGME PURANE OLD FILM SONGS 15.01.18 3:30 19'54" OLD FILM SONGS    
ENVIRONMENT PROG. 15.01.18 4:00 22'35" GUJARAT MA GHASIYA MEDANO NA PAKSHIO    
SAMBHARANA MUSIC PROG. 15.01.18 4:30 27'45" LOK SANGEET: GAURI PATEL    
SHREEMAD BHAGVAT KATH BY RAMESHBHAI OZA DEVOTIONAL 15.01.18 5:00 29'35" DEVOTIONAL 73  
MIND WATCH PROG. 15.01.18 5:30 26'34" PROG. 22  

 

Genre
DD-DTH

DD Girnar available on all the DTH Platform: Free DD Dish - By Choice, Airtel- 589, Videocon- 878, Reliance- 943, DishTV- 1279, GTPL-277, IMCL In Cable- 573, Tata Sky- 1749, Sun Direct- 660, Den Cable- 599, Dev Shri- 576 Contact detail: Phone: 079- 26859725, 079-26856931 . Email: ddcommercial@ddgirnar.com, marketing@ddgirnar.com

   
Copyright @ DD Girnar All Right Reserved. Developed by Web 3.0 India